skarmavbild_2016-03-15_kl._15.05.36

Strömbacka gymnasium i Piteå

Arbetsmiljö

Lärarna nobbas ny cancerutredning

Mögel i väggarna och flertalet cancerdrabbade lärare har lett till stor oro på Strömbacka gymnasium i Piteå.
Trots detta säger skolledningen nej till en ny utredning.

Sedan upptäckten av svartmögel i hus Oden på Strömbacka gymnasiet i Piteå har omkring ett hundratal av skolans anställda fått cancer. En cancerutredning inleddes där man undersökte 973 personer som varit anställda på skolan i minst sex månader mellan åren 1973 till 2011 – totalt hade 122 drabbats av cancer.

Umeåbaserade forskaren Lennarth Nyströms fem år långa kartläggning om cancerfallen kunde inte avgöra om det fanns något samband mellan cancerfallen och svartmöglet, men skyddsombuden för Lärarnas Riksförbund på Strömbackaskolan gav sig inte. För att komma tillrätta med oron i hus Oden krävde de en ny kartläggning av cancerfallen på Strömbackaskolan, men skolledningen sade nej. Nu tar skyddsombuden i stället saken vidare till Arbetsmiljöverket.

– Min upplevelse är att det är fler ur personalen som arbetat i hus Oden som drabbats av cancer jämfört med i övriga hus. Men det fick vi aldrig något svar på. Vi är jättebesvikna över att utredningen inte undersökte det den skulle göra, säger Pia Andersson, lärare i hus Oden och huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund på Strömbackaskolan till Piteå-Tidningen.

Pia Andersson och skyddsombudskollegan Lars Ericsson hoppas på en statistisk utredning av cancerfallen i enbart hus Oden, och inte skolans övriga byggnader.

– Det här vore ett sätt för skolledningen att faktiskt komma tillrätta med oron som funnits länge och som fortfarande lever kvar i hus Oden. Vi hoppas att saneringen har lett till en mindre sjuk miljö och det här är det enda sättet att faktiskt få reda på det, säger Pia Andersson.

Trots att skolan genomgått stora ombyggnationer och saneringar till en totalsumma av 40 miljoner kronor tampas de anställda på skolan fortfarande med ett läckande tak.

– Det är sådant som leder till mögel och dålig luft igen. Så fort det blir varmgrader får vi ställa hinkar i rummen. Det gör inget om det droppar i en hink, det som skadar är det som rinner inuti väggarna, säger Pia Andersson.

Inte blev läget bättre efter att skyddsombuden arrangerade ett möte med personalchefen Ewa Degerman, arbetsmiljökonsulenten Anna-Karin Nordström, gymnasiechefen Britta Dahlén och skolchefen Ingemar Jernelöf för att diskutera ärendet.

– De var inte intresserade av att kartlägga cancerförekomsten. De sa att det var ovetenskapligt, meningslöst och inte skulle leda till några svar, berättar Pia Andersson.  

Kommentera