Arbetsmiljö

Lärarna om bristen på stöd: ”När vi larmar kastas bollen tillbaka på oss”

Gällivare, brev,

I ett brev beskriver lärare som lämnat skolan hur arbetsmiljön drev dem till att byta arbetsplats. Skolchefens svar är att andra personer på skolan känner annorlunda.
– Medarbetarnas motivation har ökat från en redan hög nivå, säger hon till Skolvärlden.

När skolchefen dök upp i SVT:s lokalnyheter och sade att hon inte förstod varför det var så svårt att rekrytera lärare till Sjöparksskolan reagerade vissa tittare extra starkt: Lärare som har sökt sig bort från samma skola eftersom de inte längre orkade slåss med vad de såg som ett omöjligt uppdrag. En arbetsbelastning de upplevde som orimlig ledde till en känsla av otillräcklighet som till slut drev dem att byta arbetsplats.

Ett par av lärarna som lämnat skolan bestämde sig för att skriva ett brev till skolchefen och berätta varför det var svårt att både rekrytera och behålla lärare till skolan. Det brevet har Skolvärlden nu tagit del av, och där kan man bland annat läsa följande:

”När vi som lärare larmar om att elever riskerar att inte nå målen, kastas bollen tillbaka på oss. Det är vi som ska organisera klassrumsundervisningen på ett annat sätt och till slut hållas ansvariga om eleverna lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen.”

”Vi får inte säga att det finns ett samband mellan sjunkande elevresultat, avvecklingen av resursgrupper och bristen på kvalificerat stöd. I stället intalas vi att det är oss och vår undervisning det är fel på – och detta bara ökar vår känsla av otillräcklighet.”

”Någon har beslutat att vi inte ska erbjuda undervisning i Svenska som andraspråk för de elever som nyligen lämnat förberedelseklass. Det innebär att nyanlända elever förväntas läsa svenska på samma nivå som övriga klassen, och när de inte lyckas med det är det läraren som ska ”anpassa” sin undervisning.”

Att arbetssituationen på Sjöparksskolan är tuff bekräftas av Adam Selldén, föreningsombud för Lärarnas Riksförbund Gällivare.

– Det är låg behörighet bland de som undervisar, vissa tjänster fattas helt, och det saknas kvalificerat stöd i klassrummen. Så problemen går ju i varandra, säger han.

– De två personer som skrivit brevet brinner för det här och hade velat jobba kvar. Men de känner inte att de fått förutsättningar att göra ett tillräckligt bra jobb.

När Skolvärlden kontaktar Skolchefen Eva Martinsson är hon noga med att påpeka att den bild som ges av lärarnas arbetssituation i brevet inte delas av samtliga.

– Medarbetarundersökningen i maj 2021 visar inte att alla på skolan delar den bild som ges i brevet. Den visar istället att medarbetarnas motivation har ökat från en redan hög nivå. Jag har dock full förståelse för att medarbetare kan uppleva samma arbetsmiljö på olika sätt och tar informationen i brevet på största allvar, säger hon.

Hur kommer det sig att ni beslutat dra in modersmålsundervisning och inte erbjuda studiehandledning på modersmål trots att behovet tycks finnas på skolan?

– Det finns inga sådana beslut. Vi har dock svårt att rekrytera vissa lärargrupper då arbetslösheten är mycket låg i Gällivare kommun och ser över möjligheten att samverka med andra huvudmän. Vi kompenserar bristen med digitala hjälpmedel tills annan lösning finns.

Vad gör ni rent konkret nu för att förbättra arbetsmiljön på skolan?

– Arbetet med att öka lärarbehörigheten är det viktigaste för att förbättra lärarnas arbetsmiljö, , säger Eva Martinsson.

Lärarfacken hade nyligen möte med skolchefen och representanter från nämnden. Där framkom att man inte har samma bild av hur väl verksamheten fungerar.

– När vi tog upp att arbetsbelastningen känns hög på skolan fick vi väldigt förvånade reaktioner. Slutsatsen är att det brister i kommunikationen, att det vi säger inte når hela vägen fram till de beslutsfattare som behöver veta hur det ligger till, säger Adam Selldén.

Sjöparksskolan har figurerat i lokala medier i omgångar, bland annat på grund av svårigheten att rekrytera behöriga lärare. Men Adam Selldén manar till att lyfta blicken.

– Det kan se ut i rapporteringen som att Sjöparksskolan är ett skräckexempel. Men det finns flera skolor i Gällivare och resten av Sverige som kan vittna om samma saker. Det finns inte ett scoop i Sjöparksskolan, scoopet är att det är så här överallt, säger han.

Kommentera