hudiksvall

I flera år har Håstaskolan i Hudiksvall haft utrymmesbrist.

Arbetsmiljö

Här tvingas lärarna undervisa i korridorerna

Håstaskolan i Hudiksvall har i flera år haft problem med brist på utrymme. Lärarna sitter med eleverna i korridorer och skolans bibliotek när det inte finns någon plats. 
– Det ställer till det med planeringen och innebär ett stort stresspåslag när det inträffar, säger Stina Smedlund Jonsson, lärare på skolan.

Det är ett bristfälligt utrymme på Håstaskolan i Hudiksvall och det är vanligt att eleverna tillsammans med sina lärare befinner sig i korridorerna eller i skolans bibliotek. 

– Vi är trångbodda och det är svårt att hitta utrymmen där elever kan jobba i lugn och ro. Det blir mycket att man sitter i korridorerna, inte hela tiden förstås för de har klassrum, men ibland behöver man någonting mindre och det har blivit inrättat det på det viset. Det innebär att de blir störda när folk går förbi, säger Göran Westling som är rektor på skolan.

Stina Smedlund Jonsson är lärare i svenska som andraspråk och hon håller med.

– Givetvis har eleverna klassrum där den huvudsakliga undervisningen sker. Men vi har väldigt ont om grupprum och samtalsrum, och ganska ofta finns det behov av att undervisa elever i mindre grupper. Modersmålslärare eller syvare behöver ofta gå undan och undervisa enskilt. Det finns ju även behov av små spontana samtal med vårdnadshavare eller institutioner och det kräver att man kan prata ostört.

Vid sidan av att det är få grupprum och liknande utrymmen finns heller ingen musik- eller bildsal på skolan.

– Musikundervisningen sker oftast i klassrummen, men problemet är att det oftast är svårt att få till exempelvis ensemblespel där. I klassrummen finns inte alla instrument så musikläraren bär omkring på instrumenten till klassrummet han ska till. Men ensemblespel har varit omöjligt att genomföra för det finns ingen plats att vara på om man ska spela flera olika sorters instrument. Det är en jättestor brist för det ska vara en del av musikundervisningen, säger Stina Smedlund Jonsson.

Hon själv undervisar en mindre grupp elever som lärare i svenska som andraspråk och stöter därför på en del problem själv med lokalbristen.

– Jag har ju ett litet rum, men den här terminen har vi varit två lärare i andraspråk eftersom jag har gått ned i tid, så när vi är där samtidigt kan det bli jättesvårt. Så för min del har det varit olika rum under olika veckor. Det gäller att ha lite framförhållning. Sen försöker man planera upp så mycket som möjligt, men ibland går det inte och då står man står där och upptäcker på morgonen att ”ajdå, det rummet var upptaget”. Då får man leta i scheman och hitta något ledigt direkt på morgonen.

Men det är heller inte alltid som det går att få tag på någon egen sal att vara i och då delar man rum med någon annan.

– I mitt ämne, svenska som andra språk, går det ju att vara i klassrummet och istället för att göra det som jag hade planerat arbetar jag mer integrerat med ämnesläraren just den timmen. Man får kasta om planeringen och lösa det på det sättet.

Även fritidsverksamheten påverkas.

–Fritidslokalerna är för små för antalet och de utnyttjar matsalen, idrottssalen och så vidare för de har inte plats annars.

En brist på lokaler har funnits på Håstaskolan i Hudiksvall i flera år, men för två år sedan fattades beslutet att skolan skulle byggas ut vilket sedan drogs tillbaka. Då gjorde lärarna en anmälan mot kommunen till arbetsmiljölagen för att få till en tillfällig lösning och kommunen erbjöd att sätta upp baracker. Nu har kommunen ännu en gång beslutat att sätta upp baracker efter att en ny anmälan gjorts.

– Vi har inte fått någon klar tidsplan, men det är rimligt att tro att det kommer i oktober har jag fått som svar från verksamhetschefen. Det är den informationen vi har fått, men det beror ju på den upphandling som pågår, entreprenörer som ska anlitas och så vidare.

Den här gången kommer de inte att ta tillbaka anmälan säger Stina Smedlund Jonsson.

– Vi ångrar att vi tog tillbaka den tidigare anmälan för hade vi inte gjort det hade vi kanske haft barackmodulen redan till terminsstart. Det verkar som att det behövs ett krav mot dem för att någonting ska ändras, men man lär sig. Gjort är gjort och nu drar vi inte tillbaka den.

Kommentera