aida_0
Foto: Mikael Lundgren/ Regeringskansliet
Kommentar

”Lärarna viktiga för kvalitativ sfi-utbildning”

Regeringen har som ambition att satsa på kompetensutveckling för sfi-lärare. Det säger Kunskapslyftsminister Aida Hadzialic till Skolvärlden.

– Det viktigaste är att svenska för invandrare (sfi) nu blir mer individanpassad. Man ska titta mer på individens utbildningsbakgrund och då kommer enskilda, förhoppningsvis, ta sig igenom utbildningssystemet snabbare och med högre kvalitet. Etableringen på arbetsmarknaden kommer ske snabbare, säger Aida Hadzialic till Skolvärlden när hon kommenterar regeringens lagförslag som bland annat innebär att sfi ska upphöra som egen skolform.

Vad skulle det kunna handla om i praktiken?

– Sfi ska ingå i vuxenutbildningen och då kommer det finnas bättre förutsättningar att läsa andra ämnen samtidigt med sina svenskstudier, eller kanske ha praktik. På så sätt kan man komma vidare till annan utbildning eller arbete på ett snabbare sätt än vad som sker idag. Man ska inte behöva ta en sak i taget.

Styrdokumenten för Sfi talar om individanpassning och flexibilitet redan idag. Vad är det i förslaget som är nytt?

– Att läsa sfi samtidigt som andra ämnen eller att kombinera sfi med praktik är möjligt redan i dag och det sker lite varstans i landet men det sker inte systematiserat. Vi behöver systematisera detta och den huvudsakliga förändringen är att det blir mer heltäckande.

Kommer det skjutas till pengar?

– Nej, den beredningen som är gjord visar att det här ska vara ett kostnadsneutralt förslag.

När Skolvärlden tidigare pratade med Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk, om sfi-förslaget sa hon att absolut grundläggande är att höja sfi-lärarnas kompetens och erbjuda kompetensutveckling. Sfi och svenska som andraspråk (sva) är de ämnen där behörigheten är som lägst.

– Regeringen har som ambition att satsa på kompetensutveckling för Sfi-lärare. Vi hoppas kunna täcka upp för det på något sätt framöver, säger Aida Hadzialic.

Karin Sandwall poängterade också att sfi ska vara en kvalificerad språkutbildning. Man pratar mycket om sfi som arbetsmarknadsinstrument och om vikten av att snabbt komma i arbete. Men enligt Karin Sandwall handlar sfi också om att bli en samhällsmedborgare, att kunna läsa tidningen, gå på föräldramöten, om att sätta sig in i politik och samhällsfrågor, något som inte får glömmas bort.

– Att behärska språket är huvudnyckeln för kan du språket kan du utbilda dig eller börja jobba eller först utbilda dig och sen jobba. Det är språket som är det huvudsakliga och vi måste erbjuda en kvalitativ utbildning. Där är lärarna jätteviktiga, att det finns tillräcklig många lärare och att de får den kompetensutveckling de behöver för att klara sitt uppdrag, säger Aida Hadzialic och tillägger.

– Men kan vi förutom det se till att eleverna tillsammans med sina språkstudier kan förädla andra kunskaper, och genom det bli mer anställningsbara så blir det en vinst både för individen och för samhället.

Kommentera