Arbetsmiljö

Lärarna vinnare i kampen om coronasäkrad arbetsmiljö

varberg_klassrum_sten_hagberg

”Ventilation i klassrum är ju ett problem överallt. Nu har vi fått svart på vitt att det ska anslås på varje klassrum hur många personer som får vistas där, och att ventilationen ska anpassas”, säger Sten Hagberg som är LR:s huvudskyddsombud i Varberg.

| Foto: Karin Sjödin och Shutterstock

Varbergs kommun uppfyller nu Arbetsmiljöverkets krav på fullgod ventilation, anpassade lokaler, och hur många personer som vistas i klassrummen.
LR:s huvudskyddsombud i Varberg ser myndighetens beslut som en stor framgång.
– Vi kommer att ha nytta av det under lång tid efter pandemin, säger Sten Hagberg.

Skolvärlden har i flera artiklar berättat om oron för smittspridning på skolorna i Varbergs kommun. I mitten av april anmälde LR kommunen för arbetsmiljöbrott. Bakom anmälan låg bland annat huvudmannens beslut att högstadieelever skulle återgå till närundervisning.

LR bedömde risken för smittspridning som stor på bland andra Väröbackaskolan på grund av trånga utrymmen i korridorer och matsal. Likaså kom Håstensskolan i sin riskanalys fram till att de inte hade förutsättningar att kunna ta tillbaka alla elever.

Att högstadieskolorna skulle få fortsätta med en kombination av när- och fjärrundervisning var dock en uppfattning man inte fick gehör för.

Ungefär två månader senare öppnade Arbetsmiljöverket ett eget ärende där de identifierade flera brister i arbetsmiljön, och i en underrättelse till kommunen klargjordes vilka åtgärder som behövde vidtas. Ett av kraven var att skolorna genomförde omfattande undersökningar och riskbedömningar avseende risk för arbetstagare och elever att smittas av covid-19.

Utvärderingarna skulle minst kompletteras med:

  • Hur man disponerar lokaler och hur många som kan vistas samtidigt i lokalerna, så att antalet personer anpassas till rummets volym och ventilation.
  • Om det finns utrymmen eller arbetsmoment där arbetstagare och elev inte kan hålla tillräckligt avstånd till andra personer.
  • Om det finns arbetsmoment där personlig skyddsutrustning ska användas.

”Ingen ska riskera att bli sjuk”

I september hotades Varbergs kommun med 100 000 kronor i vite om man inte agerade för att minska smittorisken i skolorna senast 31 oktober.

Ingen arbetstagare ska riskera att bli sjuk av att vistas på sin arbetsplats, sade Ulrika Scholander, enhetschef på Arbetsmiljöverket och den som fattade beslutet, till Skolvärlden.

Hon tillade också att:

– Det är fortfarande en viktig del att hålla avstånd. Samtidigt är det så att om du är i ett rum med dålig ventilation är inte två meter heller ett säkert avstånd. Så när det uppstår trängsel eller där luftkvaliteten är bristfällig behövs det andra åtgärder.

Under hela hösten och en bit in i januari pågick sedan en skriftväxling där LR vid flera tillfällen påpekade kvarstående brister i arbetsmiljön. Det ledde i sin tur till att Arbetsmiljöverket begärde att kommunen skulle åtgärda dessa.

”En stor framgång”

26 januari 2022 kom Arbetsmiljöverket med sitt utslag. Myndigheten anser nu att Varbergs kommun uppfyllt kraven på åtgärder i arbetsmiljön för att minska smittspridningen i skolorna.

Carina Uvenfeldt, förvaltningschef för förskole- och grundskoleförvaltningen, kommenterar beslutet i ett pressmeddelande:

– Det är naturligtvis väldigt tillfredsställande att vi kunnat visa Arbetsmiljöverket att vi gjort och gör stora ansträngningar för att följa olika myndigheters rekommendationer för att minska risken att personal eller elever i skolan blir smittade av covid-19.

Sten Hagberg, LR:s huvudskyddsombud i Varberg, är även han nöjd med beslutet.

– Jag ser det som en stor framgång som vi kommer ha nytta av under lång tid efter pandemin. Ventilation i klassrum är ju ett problem överallt. Nu har vi fått svart på vitt att det ska anslås på varje klassrum hur många personer som får vistas där, och att ventilationen ska anpassas. Det här är något vi haft bekymmer med under många år.

Kommer ni vara alerta framgent och hänvisa till utslaget?

– Ja det är ett riktningsgivande beslut om att antal personer och ventilation ska vara utifrån de kapacitetsbeskrivningar som finns. Det finns sedan länge för varje lokal men i skolans värld har det där fallit i glömska lite grann. På varenda skola, klassrum och arbetsrum för lärare är det nu anslaget hur många som får vistas där. Allt för små arbetsrum för lärare har varit ett problem, därför känns det bra att det här beslutet också går utanför pandemin.

Kan man förvänta sig att coronapandemin på sikt leder till en bättre arbetsmiljö?

– Det är ju många virus som cirkulerar hela tiden. Nu har det fastställts att ventilation är väldigt avgörande. Med god ventilation i skolorna ventileras viruspartiklar förhoppningsvis bort och ökar den allmänna hälsostatusen.

Kommentera