Overworked female student

84 procent av grundskollärarna uppger att arbetsbelastningen ökat de senaste fem åren – det är mest av alla yrkesgrupper.

Undersökning

Lärarnas arbetsbörda har ökat mest

Drygt åtta av tio lärare anser att de fått för mycket att göra de senaste fem åren – det är mer än något annat yrke, visar ny undersökning. Gemensamt för drabbade yrken: de domineras av kvinnor.

SCB frågade personer som haft samma yrke de fem senaste åren, om deras arbetsbelastning ökat eller minskat. I begreppet arbetsbelastning anges att man upplever sig ha alldeles för mycket att göra.

I tidningen Du och Jobbet kan man läsa resultaten:

84 procent av grundskollärarna svarade att arbetsbelastningen ökat de senaste fem åren – vilket är mest av alla yrkesgrupper. På andraplats kommer gymnasielärare, av vilka 74 procent uppger att det skett en ökning. På plats fyra återfinns förskollärare och fritidspedagoger, där 69 procent gett samma svar.

Noterbart är dessutom att 58 procent av alla svarande drift- och verksamhetschefer har upplevt ökad arbetsbelastning de senaste fem åren. Det är inom den yrkesgruppen skolledare och rektorer finns.

Genomsnittet för alla yrken är 47 procent.

Och de som drabbats av ökad arbetsbelastning är allra främst kvinnor. Sex av de åtta yrken där arbetsbelastning ökat mest är kvinnodominerade. Utöver läraryrkena ökar belastningen mest inom vårdyrken, som barnmorskor (plats tre), vård- och omsorgspersonal (plats fem) och sjuksköterskor (plats åtta). Dessutom är nära hälften av alla yrkesverksamma drift- och verksamhetschefer kvinnor.

Undersökningen görs på uppdrag av Arbetsmiljöverket vartannat år.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm