Replik

Lärarnas arbetsmiljö inte ett privat problem

När jag läser Peter Dahlgrens viktiga debattinlägg så är min första tanke att det inte är rimligt att den som vill återvända till läraryrket ska behöva räkna med att gå ner i lön. Just vad gäller löner har vi den senaste tiden sett positiva resultat. Men det är långt kvar.

Vad gäller den psykosociala arbetsmiljön finns också mycket att göra. Men som facklig företrädare kan jag försäkra att det inte är den enskilde lärarens ansvar att se till att arbetsmiljön blir bättre. Det är fackets uppgift att kämpa för en bättre miljö på jobbet. Däremot måste givetvis alla på varje arbetsplats ta ”ett personligt ansvar för att främja klimatet på arbetsplatsen”. Det omvända vore inte rimligt.
 
Liksom vi arbetar för att lärarnas löner ska höjas så arbetar vi för att lärarnas arbetsmiljö ska bli bättre. Och jag lovar att vi inte ser lärarnas arbetsmiljö som ett privat problem. Vår uppgift är tvärtom att ge våra medlemmar uppbackning och stöd.  Vi gör det på flera olika sätt:

  •  Sedan 2002 gör Lärarnas Riksförbund återkommande arbetsmiljörapporter för att höja kunskapsnivån och medvetenheten hos huvudmännen om de stora problem som finns med lärarnas arbetsmiljö.
  •  Det finns tre saker som den som har en orimligt hög arbetsbelastning bör göra: Larma rektor, vänta inte för länge, ta hjälp av facket. Det är viktigt att vi tidigt kan komma in som hjälp. 
  •  Det var Lärarnas Riksförbund som larmade Arbetsmiljöverket om lärares höga arbetsbelastning i Stockholm år 2012. Vi menade att arbetsuppgifter som lades på lärare från den centrala utbildningsförvaltningen gick ut över kärnverksamheten.
  • När arbetsgivaren inte åtgärdar problem inom rimlig tid, kan ett skyddsombud göra en anmälan till Arbetsmiljöverket enligt sjätte kapitlet paragraf 6a i arbetsmiljölagen. Det gjorde vi i Stockholm och det har vi gjort på flera håll de senaste åren. 
  •  Vi har också nyligen gått ut och föreslagit att lärarassistenter ska införas i skolan. Dessa ska kunna avlasta lärarna en hel del arbetsuppgifter som inte är relaterade till undervisningsuppdraget, för att kunna skapa mer tid till förberedelser för en god undervisning.  

 Men mycket mer behöver göras och vi ska göra mer. 

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Kommentera