Annons

Lärarnas kritik mot HÖK 18 växer: ”Vi kan inte vänta”

Publicerad 11 juni 2019

Relaterat

Efter aviserade besparingar på skolan i en majoritet av landets kommuner växer kritiken mot det avtal som slöts mellan lärarfacken och SKL i höstas.
Vissa lärare kräver att avtalet sägs upp, andra menar att strejk är enda utvägen.
– Jag förstår frustrationen och ilskan, men det är inte möjligt rent arbetsrättsligt, säger Ingrid Lindholm som är chefsförhandlare på Lärarnas Riksförbund.

I det treåriga avtalet mellan de två lärarfacken och Sveriges kommuner och landsting var arbetsmiljön ett fokusområde. Trots detta gör en majoritet av landets kommuner nedskärningar på skolan kommande år – och många lärare menar att man därmed bryter mot avtalet. Anne Engel som är lärare i hemkunskap, biologi och kemi är en av dem.

– Vi har gått på knäna alldeles för länge och nu säger vi nej. Det går inte att springa fortare, vara mer effektiv, vara mer flexibel. Så illa känns det för många och därför kan också många tänka sig att strejka, säger Anne Engel.

Med en strejk vill hon visa för politiker att landet stannar utan lärare.

– Vi lärare måste få kosta och barnen måste få kosta – annars slutar vi gå till jobbet. Då kan politikerna gå in och prova att vicka som lärare. De kan få testa att bedöma femtielva förmågor hos varje individ och göra alla anpassningar till alla elever i varje klass, säger Anne Engel.

Anne EngelHon har upplevt en successiv försämring i läraryrket de senaste åren där mer och mer ska pressas in i en tjänst, både när hon har jobbat på friskolor och kommunala skolor. Tidvis har hon jobbat upp till 70 timmar i veckan för att hinna med, menar hon.

– Jag har försökt jobba heltid eftersom jag är ensamstående. Jag har känt en sådan press att kunna försörja mig och mitt barn.  

Men kollegorna som har möjlighet har gått ner i tid – och de blir allt fler. Annars går inte livet ihop, menar Anne Engel.

– Jobbar man heltid får man för många elever, i ämnen som hemkunskap har det blivit 140-150 elever som ska betygsättas på en termin. Då ska man känna dem, med alla deras individuella anpassningar och följa deras utveckling massor av förmågor inom ett ämne – och så ska det bedömas rikligt under ett läsår. Det säger sig självt att det inte går.  

Pratet om nedskärningarna inför nästa läsår blev droppen som fick bägaren att rinna över.

– När det har gått så här långt känner fler och fler att det inte går mer, det går inte att lägga på en grej till. Så vi kan inte vänta så länge som till 2021, vi måste få en ändring nu.

Ingrid Lindholm är chefsförhandlare på Lärarnas Riksförbund och förstår frustrationen kring avtalet.

– Att kommunerna använder lärarna och lärarnas arbetsbelastning eller arbetstid som någon form av budgetregulator är fullkomligt oacceptabelt. Det kommer inte bara leda till problem med ökad arbetsbelastning för lärarna utan också sämre kvalitet och resultat, säger hon.

Nu finns inte en enda ursäkt från en kommun att inte ta tag i arbetsmiljön och jobba med frågorna fullt ut.

Men vad ska man göra som enskild lärare om man känner att skolan inte följer skrivningarna i avtalet som handlar om att man ska jobba med arbetsmiljön?

– Man ska påtala det för sin rektor och ställa krav på att få ett anständigt schema, en tydlig riktlinje i prioriteringarna och att rektorn minskar ner på allt som inte är kärnverksamhet. Sedan ska man vända sig till våra ombud och skyddsombud. De i sin tur behöver både stötta individen i dialogen med rektor när så behövs, samt avkräva ansvarstagande av förvaltningen och HR-funktionen, säger Ingrid Lindholm.

För avtalet gäller fortsatt. Det löper ut först 31 mars 2021 givet att det sägs upp innan den 31 december 2020.

– Oavsett vilka formuleringar man kan hitta som man tycker inte fullgörs så är inte avtalet uppsägningsbart och sådan är konstruktionen. Så det vi måste göra och kommer göra är att avkräva framförallt kommunerna, men givetvis också SKL, ansvarstagande. 

Och hur gör ni det?

– Genom att lägga hela vårt fokus på att protestera mot de här nedskärningarna. Sedan ska vi kräva att varje kommun, oavsett ekonomiskt läge, arbetar med det partsgemensamma stödmaterial som är framtaget, säger Ingrid Lindholm.

Eftersom materialet blev klart först den 31 mars har man än så länge inte haft så stora möjligheter att använda det, menar Ingrid Lindholm.

– Men nu så finns det inte en enda ursäkt från en enda kommun att inte ta tag i arbetsmiljön och jobba med frågorna fullt ut. För oavsett om man har en dålig ekonomi så kan man se till att rensa upp i lärarnas uppdrag.

Det handlar bland annat om att ha tydliga prioriteringar och rensa bort arbetsuppgifter som inte måste utföras, menar Ingrid Lindholm.

– Som att inte kräva skriftliga omdömen utöver vad lagen kräver och se till att de digitala plattformar man använder dels fyller sitt syfte, dels är användarvänliga.

Staten ställer krav på en skolverksamhet som kommunerna inte förmår att leverera.

Framöver kommer Lärarnas Riksförbund bevaka att var och en av kommunerna verkligen arbetar med arbetsmiljön oavsett ekonomiskt läge, menar Ingrid Lindholm.

– Vi kommer att lyfta till SKL om så inte sker och förväntar oss då att SKL trycker på för att få saker att hända. Vi måste dock ge kommunerna rimlig tid att visa att de tar detta på allvar.

Vad gäller SKL:s egna åtaganden i avtalet handlar det om gemensamma partsarbeten.

– Än så länge har SKL fullgjort dem fullt ut, konstaterar Ingrid Lindholm.

När det kommer till eventuella avtalsbrott är det inte heller SKL som ska ställas till svars.

– Vår motpart i de centrala avtalen är SKL, men sedan är det varje kommun som rent avtalstekniskt har anslutit sig till det centrala avtalet. Så om det begås avtalsbrott måste processerna föras mot varje enskild huvudman, förklarar Ingrid Linholm. 

Och hur går det till rent konkret?

– För det första går det inte att hävda avtalsbrott i största allmänhet, utan kommunen måste ha underlåtit att följa avtalet i ett mycket konkret fall för att det ska vara möjligt att driva ärendet. Men i så fall så vänder sig medlemmen till kommunombudet som i sin tur vänder sig till en regional ombudsman. Därefter görs en arbetsrättslig analys tillsammans med en förbundsjurist och om det finns arbetsrättslig grund påkallas en lokal tvisteförhandling som förs av en regional ombudsman gentemot kommunen i första instansen.

Har det varit några sådana här fall under nuvarande avtal?

– Nej, inte vad jag känner till.

Förstår du den här kritiken eller frustrationen som finns kring avtalet?

– Självfallet. Jag förstår frustrationen, besvikelsen, ilskan och vanmakten. Staten ställer krav på en skolverksamhet som kommunerna inte förmår att leverera. Att lärarna då hamnar i kläm är ju fullkomligt oacceptabelt. Men det går inte att avtala om stopp mot besparingar i kommunerna, säger Ingrid Lindholm.

Därför menar LR att den långsiktiga lösningen är att staten tar över det finansiella ansvaret för skolan, säger Ingrid Lindholm. Till dess bör man i hennes tycke fortsätta protestera mot nedskärningarna.

– De här markeringarna som görs via marscher och genom att bära rött är ett sätt att från gräsrotsnivå vara tydlig mot beslutsfattare och ställa dem till svars. Det är bra att lärarna så tydligt protesterar mot nedskärningarna.

Samtidigt ska Lärarnas Riksförbund fortsätta att jobba med det vardagliga lokala fackliga arbetet mot nedskärningar, säger hon.

– Vi ska också fortsätta att ställa krav på varje kommun att man ska att man ska jobba seriöst med arbetsmiljöfrågorna och använda det partsgemensamma stödmaterialet. Men en del av de åtgärder som efterfrågas är inte möjliga att ta till, till exempel att säga upp avtalet eller att ta ut medlemmarna i strejk. Det är inte möjligt rent arbetsrättsligt, säger Ingrid Lindholm.

Detta eftersom det fram till avslutets slut råder fredsplikt.

– För Lärarnas Riksförbund skulle det innebära gigantiska skadestånd och dessutom försätta oss i en situation där vi sannolikt inte skulle ha något stöd överhuvudtaget ifrån övriga arbetsmarknaden.

Och om man som enskild lärare går ut i en vild strejk?

– För det första får man nog räkna med löneavdrag och för det andra riskerar man en skadeståndsprocess för brott mot anställningsavtalet, säger Ingrid Lindholm.

Men Anne Engel tror att många i skolans värld är beredda att strejka trots konsekvenserna.

– Vi är många som kraftsamlar i skolans värld nu genom exempelvis Lärarupproret, Fritidshemsupproret och Skolledarupproret. Jag vet att vi är flera som vill gå ut och strejka trots att man inte får. Vi svenskar överlag är kanske inte dem som demonstrerar och strejkar i första taget. Men det finns en gräns för alla på något vis, säger Anne Engel.

Hon tänker göra det för både lärare och elevers skull.

– Jag har personligen inte kunnat tidigare. Min son har inte varit så gammal och jag har haft nog med att överleva. Men nu börjar han bli äldre och då känns det väldigt meningsfullt att äntligen försöka få till en ändring. Vi är jättemånga som älskar vårt yrke och det känns jättetråkigt att lämna på grund av att det är så urusla förhållanden. Det känns otroligt befriande att vi lärare äntligen samlar oss och gör någonting.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Efter övervakningskritiken – skolans kameror plockas ner

Bevakning

Men många frågor kvarstår, enligt facket. 

Annons
Annons

Lärarstudenter: Bristande corona-anpassning kan kosta oss vår examen

VFU

Hårda närvaroregler under VFU-perioden ligger fast trots restriktioner som tvingar studenter att stanna hemma.
– Det är befängt, säger LR:s studerandeordförande Rebecca Roth.

Annons
Arbetsmiljö

LR:s krav: Lärare måste få ett stärkt rättsskydd

Arbetsmiljö

LR vill att lärare ska omfattas av ett starkare rättsskydd.

”Digitala verktyg kan vara en naturlig del av klassrummet”

Litteratur

Det finns många fördelar med digitala verktyg enligt matematiklärarna Camilla Askebäck Diaz och Helena Kvarnsell.

Annons
Annons

Elev begär ut gamla prov – lärare beordras leta fram dem

Sekretesslagstiftning

Åtta lärare i Göteborg har beordrats lämna ut alla prov de använt de senaste fem åren.

Annons
Anställningstrygghet

LR: Därför säger vi nej till las-förslaget

Las

Båda lärarfacken gör som LO och säger nej till las-förslaget.

”Försämra inte vår trygghet – det är nu vi behöver den som mest”

Replik

”Om vi lärare vill ha arbetsplatser där man vågar höja rösten måste vi göra allt vi kan för att försvara och stärka anställningstryggheten”, Robert Armblad, lärare i Växjö.

Kommentera

Debatt: ”Förnyad LAS inget hot mot legitimerade lärare”

Debatt

"Är det någonting vi lärare behöver så är det en rörligare arbetsmarknad", skriver debattören. 

Kommentera

”Vilket värde har vår värdegrund?”

Debatt

”Att undervisa i enlighet med den värdegrund som gäller enligt svensk läroplan har blivit problematiskt.”

Kommentera
Vuxenutbildning

LR kräver bättre arbetsvillkor för vuxenlärare

Komvux

"Sverige är beroende av en befolkning med höga kunskaper."

Blogg

Skytte: ”Skickliga lärare ska inte till förorterna – de är redan där”

Blogg

”En skicklig lärare i innerstan blir inte skicklig per automatik i orten.”

Hot och våld mot lärare

Facket om ökade skolvåldet: ”Behövs mer stöd”

Våld mot lärare

Ombuden är överens – krävs ytterligare resurser. 

Debatt

”Satsning på lärlingsutbildning kan minska gängkriminaliteten”

Debatt

”Med hjälp av yrkesutbildning kan vi pressa ner ungdomsarbetslösheten och underlätta integrationen”, skriver Susanne Christenson och Paula Hammerskog på AcadeMedia.

Kommentera

Skyddsombudens dag: ”Är det nästan varje dag”

Skyddsombudens dag

Örebros huvudskyddsombud Carin Arnesson upplever att skyddsombuden varit extra uppskattade just nu.

Studie: ”Vad får lärare och elever ut av ämnesintegrering?”

Forskning

”Vinsterna är många med ämnesintegrering.”

Lärarstudent

Allvarlig trend på Gotland – bara två lärarstudenter går kvar

Student

Lärarstudenterna på Gotland blir färre och färre. 

Läraren: ”Det går inte alls att hålla avstånd”

Corona

”Rekommendationerna efterlevs definitivt inte.”

 

Lärarmordet i Frankrike

Efter lärarmordet i Frankrike: Kommer förena kåren

Utrikes

I fredags mördades läraren Samuel Paty.

Svensk skola dålig på att kompensera för socioekonomisk bakgrund

Likvärdighet

Elevers socioekonomiska bakgrund påverkar skolresultaten mer i Sverige än EU-genomsnittet, visar ny rapport.

skolverkets lägesbedömning

Skolverkets varning i bedömning av skolan

Arbetsmiljö

"Äntligen har man förstått att det kommunala självstyret har gått alldeles för långt."

Anna Ekström: ”Viktigt att bryta negativ utveckling”

Arbetsmiljö

Utbildningsministern välkomnar Skolverkets förslag om ökad statlig närvaro.

Därför är jag besviken på Skolverkets lägesbedömning

Blogg

Så här skulle Per Kornhall vilja att Skolverket skrev i stället.

coronaviruset

Forskare: Hälften hade undvikit smitta om högstadiet stängt

Corona

Hälften så många högstadielärare skulle ha smittats och blivit allvarligt sjuka om även högstadiet hade stängt i våras, enligt en ny studie.

Debatt

”Skolkoncerner får för stor skolpeng”

Debatt

”Vi vill att alla elever ska få utvecklas och lyckas oavsett förutsättningar, men privata vinstdrivande företag kommer alltid ha som främsta mål att öka sin vinst”, skriver debattörerna.

Kommentera

”Öka kunskapen om språkstörning i skolan”

Debatt

Språkstörningen påverkar inlärning och förståelse i alla skolämnen och kan även ge negativa effekter på socialt samspel, skriver debattörerna. 

Kommentera
Hot och våld mot lärare

Förälder tog stryptag på lärare – döms för våld mot tjänsteman

Våld mot lärare

Tidigiare friad pappa döms efter betygsdispyt: ”Allt annat hade varit en katastrof.”

Lärarna: Personalbrist grunden till våldsdåden på våra skolor

Hot och våld

Efter flera våldsamma händelser på högstadieskolor i Östersund pekar lärarna ut nedskärningar i personal som grundproblemet.

Läraren: ”Metoden är underordnad vår roll”

Undervisningsmetod

Hur man som lärare hanterar en undervisningsmetod är betydligt viktigare än valet av metod enligt läraren Svante Holmberg.

”Varför får inte de äldre barnen del av regeringens läsmiljoner?”

Debatt

Regeringens årliga satsning på läsning är bra men lämnar också en del frågetecken. Och varför sitter inga lärare med i läsrådet? Det skriver läraren Karin Herlitz.

Kommentera

Överskott på 27 miljoner – men skolan förlorar 40 lärartjänster

Nedskärningar

Sparåtgärderna i Lund grundskolor har gått så långt att det nu finns ett överskott på 27 miljoner kronor. Samtidigt har lärarna, lärar- och elevassistenterna blivit färre, och eleverna fler.

Kartläggning ska ge fler behöriga lärare

Legitimation 

En av tre grundskollärare i Norrköping saknar behörighet: ”Det är katastrof. Gör man inget radikalt kommer det att bli sämre”

Ny studie: Talängsliga elever skuldbelägger sig själva

Forskning

”Många elever tycker det känns läskigt och motigt att delta muntligt i engelskundervisningen”

Läraren om talängslan: ”Okej att vara rädd”

Talrädsla

”Det är många elever som är talängsliga och i all den här ängslan så är det främmande språket värst”, säger läraren Daniel Sandin

dokumentation

Lärarprotest mot övernitiska dokumentationskrav i Malmö

Arbetsmiljö

Digitala matriser leder till dubbelarbete och krockar med Skolverkets allmänna råd, enligt LR Malmö.
– Det rör sig om tusentals klick, säger biträdande kommunombud Andreas Lindahl.

Debatt

”Det är inte det fria skolvalet som leder unga in i kriminalitet”

Replik

”Vi måste vara beredda att införa många åtgärder för att alla elever ska lyckas”, skriver företrädare för Moderaterna i en replik.

Kommentera

”Ett segregerat skolsystem kan leda till att unga mister sina liv”

Debatt

"Det är dags att göra upp med ett skolsystem som möjliggör segregation och förstärker ojämlikheten", skriver Gunilla Svantorp (S) och Fredrik Lundh Sammeli (S).

Kommentera
friskolekoncernernas ekonomi

De största friskolornas överskott motsvarar årslön för 8000 lärare

Friskolekoncerner

Sammanlagt rörelseresultat: Över fem miljarder kronor de senaste fem åren.

Debatt

”KD:s förslag är inget annat än ett självmål”

Debatt

”Att fler behärskar sina modersmål stärker Sverige”, skriver företrädare för Liberalerna med anledning av KD:s förslag att skrota modersmålsundervisningen i alla skolor.

Kommentera

”KD sätter politiskt spel före elevernas lärande”

Debatt

”Förslag som rymmer den här typen av kunskapsförakt handlar snarare om politiskt spel”, skriver riksdagsledamoten Linus Sköld (S) om KD:s utspel att avskaffa modersmålsundervisningen.

Kommentera
Studie- och yrkesvägledning

Över 1000 vägledare saknas: ”Man känner sig otillräcklig”

Syv

Bristen på vägledare leder till enorma kostnader, enligt LR.

Skolverket hemligstämplar uppgifter

Skolstatistiken tillgänglig igen – men bara gamla uppgifter

Sekretess 

Äldre statistik om såväl fristående som kommunala skolor blir åter tillgänglig via Skolverkets webb, efter nytt rättsligt ställningstagande.

BETYG OCH BEDÖMNING

”Särskilt beakta” – en lagstiftning som inte fungerar

Bedömning

”Detta PM har aldrig publicerats av Skolverket men innehåller mycket som förtjänar att komma fram i ljuset”, skriver Nicklas Mörk.

Lärare beordras till mer undervisningstid: ”Väldigt olyckligt”

Arbetsmiljö

Skolledning och lärarfack oeniga om arbetstiden. 

Utsatta områden

Ny studie: Det här saknar lärare i utsatta områden

Rapport

"Varken lärarstudenter eller lärare känner att de har beredskap att möta den verklighet som är". 

Lärarlöner

Svenska lärarlöner långt efter grannländerna

Lönestatistik

Svenska lärare tjänar långt mindre än kollegor i många europeiska länder, visar en ny EU-rapport.

Saco: Två av tre lärarutbildningar lönar sig inte

Löner

SACO:s nya rapport om livslöner visar att två av tre lärarutbildningar innebär en ekonomisk förlust.

Kommuncheferna: ”Vårt förtroende för kommundirektören är förbrukat”

Arbetsmiljö

Kommunchefer i Hörby anklagar högsta ledningen för att skapa rädsla och en tystnadskultur.

Internationella lärardagen

Turkiska lärare kämpar för demokrati och barns rätt till utbildning

Fackligt

Engelskläraren Özgur Bozdogan berättar om sin fackliga kamp i Turkiet för demokratiska rättigheter och barns rätt till utbildning.

Derya förlorade allt men vägrar ge upp kampen

Internationellt

Derya Yulcu hade jobbat 20 år som lärare i lågstadiet när hon plötsligt blev uppsagd utan att få veta varför. 

I Argentina är lärarna krisens hjältar

Skolvärlden i Argentina

Skolvärlden åkte till Buenos Aires för att ta reda på vad som driver lärarna.

”Jag lär dem att IS religion är farlig”

Reportage

Hon undervisar i en barack och bor mitt bland Islamiska statens rekryterare. Läraren, som vi kan kalla Hanadi, vägrar se sina elever strida för extremistgruppen i Syrien.

Friades för strypgrepp på lärare – nu tas fallet upp i hovrätten

Hot och våld

Enligt vittnen misshandlade pappan sonens lärare för att han inte satt ett A i betyg.

Debatt

”Lagstadga resursskolan som den sista skolformen”

Debatt

”Den här målgruppen är inte osynlig för att den inte finns. Utan för att begreppet omfattande behov är tvetydigt”, skriver grundskolechefen Aiman Jihar.

Kommentera

Alexander Skytte: ”Läraren ska inte sära på vänner”

Blogg

”Jag som lärare ska inte sära på vänner. För vänskap är något fint.”

”Att återkoppla är viktigt i ett demokratiskt samhälle”

Feedback

För att väcka tankar som leder till kunnande ska man enligt författaren och specialpedagogen Helena Wallberg ställa frågor, vara specifik och undvika påståenden. 

 

”Tillsynsansvaret – visst kan jag strunta i det?”

Blogg

”Hur ofta pratas det om det här på våra arbetsplatser?”

Coronaviruset

FHM: Familjeisolering gäller inte elever i grundskolan

Corona

Lärarnas Riksförbund: "Viktigt att lärarnas som känner oro tas på allvar."

Dyster rapport: Så kan pandemin slå mot lärarnas pension

Pension

Pandemin riskerar att minska lärarnas pension kraftigt.    

LR efter kraschade förhandlingar: Dra tillbaka las-förslaget

Arbetsrätt

LR:s ordförande Åsa Falhén befarar drastiska konsekvenser för lärarna om las-utredningen drivs igenom.

Pisa 2018

OECD godkänner Sveriges Pisa-resultat

Pisa

Men det finns reservationer.

Kornhall: Vi behöver en analys av vad som händer med Pisa-testerna

Pisa

”Pisa-undersökningarna är för viktiga för att korrumperas på olika sätt”.

Här har eleverna lunch under lektionstid

Skolmat

”Det är en lugnare matro.”

Skolans klädkod skapar debatt: ”Kan kopplas till kriminalitet"

Klädkod

Inga mjukisbyxor eller magväskor. 

Skolinspektionen kartlägger lovskolan under pandemin

Lovskola

Skolinspektionen har kartlagt skolhuvudmännens arbete då pandemin befarats medföra högre tryck på lovskolan.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons