dator_skola
Arbetsmiljö

Lärarna stressade av skolans lärplattform

Lärarna i Uppsala blir stressade av dokumentationssystemet Unikum.
Nu vill Lärarnas Riksförbund se ett ramverk för hur mycket information som lärarna ska lägga ut på lärplattformen.
– Det skulle minska stressen, säger Björn Wallgren, lärare och kommunombud för LR.

I Uppsala kommun använder lärarna på alla grundskolor det digitala dokumentationssystemet Unikum. I systemet lägger lärare upp allt ifrån blogginlägg och omdömen till veckobrev och underlag inför utvecklingssamtal. Varje gång det kommer ett nytt inlägg i systemet får föräldrarna mejl om det och kan logga in och läsa.

Lärarnas Riksförbund i Uppsala menar att sedan systemet infördes i verksamheten för drygt två år sedan har det kommit att öka den administrativa bördan för många lärare i regionen, som UNT var först med att rapportera om.

Björn Wallgren är lärare på Ärentunaskolan och kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Uppsala och han menar att man kan dokumentera hur mycket som helst i systemet, och föreslår därför ett ramverk för hur Unikum ska användas.

– Vi tycker att det är bra att ha lärplattformar. Men om det ska fungera bättre så behövs det ramar, och så är det för all verksamhet, säger han till Skolvärlden.

Vet inte lärarna vilken ambitionsnivå de ska ligga på i användandet av plattformen?

– Nej det är ju så, det hör man ju. Det är en dokumentationsplattform som används redan från förskolan, så det är jättemånga lärare som berörs. Föräldraaspekten finns även där, det ska ju vara relevant för dem också. Ibland kan det vara väldigt omfattande information, säger Björn Wallgren och tillägger:

– Ämnet berördes ju till och med i det senaste Grotesco-avsnittet. Där är det en förälder som beklagar sig över veckobreven som de får. Så kan man känna som förälder. Då kan man tycka att det är väldigt mycket information som lärarna lägger mycket tid på – och som inte är relevant för förädlarna. Det vore bra om vi hade den dialogen också.

Han påpekar samtidigt att det även finns fördelar med Unikum och många lärare tycker att Unikum i stort är bra. Så Björn Wallgren vill inte att Unikum ska tas bort, men ett införande av ramar på vad lärare förväntas lägga ut eller hur man i olika årskurser ska använda Unikum.

Är det många lärare som klagar på att det tar för mycket tid i dag?

– Det tenderar att bli så. Lärare är ambitiösa och vill göra sitt allra bästa och möjligheterna att jobba mycket med dokumentationssystemet finns ju. Ett ramverk skulle minska stressen och få lärare att känna att man har gjort det man ska. Vi behöver ramar för att egentligen veta att man som lärare är ”good enough”, det känns bra för alla som arbetar. Det ska aldrig få hänga över en.

För några dagar sedan träffades lärarfacken och skolchefer i kommunen, och då lyftes frågan. Grundskolechef Ingela Hamlin anser inte att det behövs något ramverk.

– Varje skola har sina förutsättningar. Det är rektor och lärare som gemensamt får besluta vad man lägger ut och hur man kommunicerar med föräldrar, det vore väldigt tokigt om vi hade centrala riktlinjer för det, säger hon till UNT.

Kommentera