anders-almgren-810

Anders Almgren, 1:e vice förbundsordförande Lärarnas Riksförbund

PISA

”Lärarnas situation det som påverkar mest”

LR och Skolverket drar inga stora växlar på den forskningsrapport och artikel på DN debatt som pekar ut invandring som ett viktigt skäl till Sveriges ras i PISA-rankningen.

På onsdagen presenterade forskaren Gabriel Heller Sahlgren från Institutet för Näringslivsforskning sin rapport ”Invandringen och Sveriges resultatfall i Pisa” i en debattartikel på DN Debatt. Genom att använda en snävare definition av vem som räknas som svensk eller infödd än exempelvis OECD och Skolverket gör i sina studier blir resultatet att invandrare står för 29 procent av den genomsnittliga resultatförsämringen i Pisa mellan 2000 och 2012.

Eva Lundgren, undervisningsråd på Skolverket, säger att myndigheten inte har gjort någon djupare analys av Heller Sahlgrens rapport, men ställer sig lite frågande till hans metod.

– Något han inte har gjort är att ta hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund. Det är en så grundläggande faktor för elevers resultat så den måste man ta hänsyn till. Eller förklara varför man inte gjort det, säger hon.

Hon menar också att eftersom han frångått den metod som används av OECD går det inte att jämföra resultaten med internationella studier.

– Det gör att vi inte riktigt vet i vilken kontext vi ska tolka resultaten. Är det här resultatet bra eller dåligt? Vi vet inte. Det är av just den anledningen vi använder samma metod som OECD i våra mätningar.

Vad gäller grupper som lyckas mer eller mindre bra i PISA finns det tydligare skillnader än den mellan infödda och invandrade, enligt Eva Lundgren.

– De stora förlorarna är pojkar, om man nu vill peka ut någon grupp. Särskilt pojkar från hem med låg socioekonomisk status. Den gruppen skär genom allt.

Anders Almgren, 1:e vice förbundsordförande på Lärarnas Riksförbund, tycker inte att studien bidrar med något anmärkningsvärt.

– Till att börja med är jag skeptisk till att gruppera människor utifrån härkomst. Även de som kommer från andra länder än Sverige är individer, med väldigt olika kompetenser, bakgrund och skolgång. Men visst är det så att de allra flesta nog behöver hjälp med svenskan, säger han.

Enligt honom ligger grundproblemet någon helt annanstans.

– Lärarna får inte vara lärare så mycket längre, det tror jag är den stora påverkansfaktorn. Det påståendet går ju inte att belägga statistiskt, men det är uppenbart att andra faktoren än fördelningen invandrare och svenskar påverkar i högre grad. Därför leder rapporten till en snedvridning.

Men backar inte siffrorna upp slutsatsen att invandringen har en kraftig påverkan?

– Jag tycker att Skolverkets analys av samma siffror verkar mer sannolik, att invandringen kan antas ha en marginell effekt. Analysen att även de elever som i den nya rapporten definieras som ”svenska” skulle få sämre resultat av att dela klass med invandrare, den kan jag inte se, säger Anders Almgren.

Anders Almgren tycker samtidigt att artikeln innehåller en del poänger. Till exempel i kritiken att den förda skolpolitiken inte varit helt i synk med invandringspolitiken.

– Om han menar att det handlar om resursfördelning har han en poäng. Kommunerna har inte klarat av att flytta pengar till de skolor som behöver det mest. Men det spelar ju ingen roll om det är folk som kommer från andra länder eller inte – alla skolor måste få de resurser som krävs för att eleverna ska kunna nå sin fulla potential. Så till vida har inte kommunernas skolpolitik hängt med, vilket jag kopplar till behovet av statlig styrning.

Gabriel Heller Sahlgrens debattartikel och länk till rapporten hittar du här.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson och Lärarnas Riksförbunds studerandeförenings ordförande Isak Skogstad har publicerat en replik här.

Kommentera