yrkesutbildning
Yrkesutbildning

Lärarnas tid räcker inte till för APL

Mer planeringstid för yrkeslärare, ett större övergripande ansvar från skolledarhåll samt en bättre samverkan mellan skola och arbetsliv. Det är några punkter för att framöver förbättra APL inom yrkesutbildningar.

I den nya gymnasiereformen 2011 infördes APL, arbetsplatsförlagt lärande, på alla yrkesprogram. APL är avgörande för att eleverna ska bli en del av yrkeskulturen och få en yrkesidentitet. 

APL har sedan starten fått dras med kritik. I en rapport från i somras visade Skolinspektionens granskning av restaurang- och livsmedelsprogrammet samt hantverksprogrammet bland annat att rektorer med ansvar för yrkesprogram behöver ta ett större övergripande ansvar i arbetet med APL. Och i en enkätundersökning som Lärarnas Riksförbund gjorde bland yrkeslärare i våras svarade en majoritet av de tillfrågade att de upplever brister i organisation och kvalitet av APL. Framför allt kände de svarande att de inte känner att de har tid att planera för utbildningsdelen.

– För yrkeslärare har arbetet med APL ökat när det gäller att kartlägga arbetsplatser och dess värdegrund, men också vad gäller återkoppling av elevens lärande och kvalitetsarbete. För många skolor är det en fråga om tid. Det här är ett ganska stort arbete och många lärare upplever att de just inte har den tiden, säger Eva-Lisa Andersson.

Som nationell APL-utvecklare på Skolverket är hon med och ser över den fem dagar långa utbildning som vänder sig till yrkeslärare i hela landet. Sedan starten 2014 har över tusen personer gått kursen.

– Målet med utbildningen är att det ska finnas en lokal APL-utvecklare i varje kommun, dessutom finns det möjlighet för rektorer att boka en nationell APL-utvecklare från Skolverket som kommer till skolan och ger stöd i det systematiska kvalitetsarbetet kring APL med betoning på samverkan mellan skola och arbetsplats. Det finns också en webbaserad handledarutbildning för att stötta handledarna med deras arbete att ta emot elever.

Vad kan annars bli bättre med APL?

– Samarbetet mellan skola och arbetsliv kan förbättras. Det gäller att hitta en ”win-win” för båda parter. I små kommuner där man jobbar tajt mellan skola och näringsliv fungerar kopplingen generellt sett oftast bättre. Tidigare har processen även på många skolor varit för centrerad till bara en person som suttit på alla kontakter i branschen. Om den personen sedan slutar försvinner kontakterna.

Och vad kan yrkeslärare göra?

– Lyfta upp frågan till den nivå den hör hemma. Se till att APL blir den integrerade del av utbildningen som är avsikten. Och se till att man fortsätter att jobba med att utveckla arbetet på skolor och i kommuner för att kvalitetssäkra hela processen från planering och genomförande till uppföljning och utvärdering.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm