Ukraina

Lärarnas världsorganisation fördömer invasionen i Ukraina

flags_ukraine_russia

”Lärare, akademiker och dess fackföreningar i Europa är chockade över den ryska federationens militära intervention i den suveräna staten Ukraina”. Det säger Susan Flocken, chef för den globala fackliga världsorganisation Education Internationals Europa-avdelning.

 

| Foto: Shutterstock
Education International arbetar för:
  • Rätten till utbildning av hög kvalitet för alla människor.
  • Att stärka status och arbetsvillkor för lärare och andra inom utbildningssektorn.
  • Att motverka alla former av diskriminering i utbildning och i samhället.
  • Att främja förståelse, tolerans och respekt för mångfald.
  • Att främja demokrati, hållbar utveckling, rättvis handel, grundläggande sociala tjänster och hälsa och säkerhet genom solidaritet och samarbete mellan medlemsorganisationer, den internationella fackliga rörelsen och det civila samhället.

Källa: Lärarnas Riksförbund

Det ryska angreppet i Ukraina fördöms i skarpa ordalag av lärarnas globala fackliga världsorganisation Education International.
– Lärare över hela världen står enade i solidaritet med våra kollegor, studenter och samhällen i Ukraina. Miljoner liv står på spel, betonar organisationen.

I uttalandet som publicerades i dag kräver organisationen ett omedelbart slut på kriget i Ukraina. Man uppmanar också det internationella samfundet att stoppa blodsutgjutelsen och göra sitt yttersta för att undvika en katastrofal humanitär kris i Europa.

– Lärare, akademiker och dess fackföreningar i Europa är chockade över den ryska federationens militära intervention i den suveräna staten Ukraina. ETUCE fördömer Rysslands attack mot Ukraina och uttrycker sitt starka stöd och djupa solidaritet med kollegor, lärare, akademiker, studenter och invånare i Ukraina, säger Susan Flocken, chef för EI:s europeiska avdelning.

Susan Flocken, chef för EI:s europeiska avdelning

Hon fortsätter:

– Miljontals människors liv står på spel. Krig och invasion bör aldrig ske i nutida samhällen där människor använder ord och inte vapen för att nå överenskommelser. Invasionen måste upphöra.

Utbildning och fred

Susan Flocken förklarar att man samverkar med sina medlemsorganisationer i Ryssland och Ukraina för att betona vikten av dialog och bevarande av värderingar som utbildning och fred.

Vidare bekräftar organisationen sitt orubbliga engagemang för ”våra medlemsorganisationer i Ukraina – Ukrainas fackförening för utbildnings- och vetenskapsarbetare (TUESWU) och Free Trade Union of Education and Science of Ukraine (VPONU)”.

I ett eget uttalande betonar TUESWU, som representerar 1,4 miljoner medlemmar inom Ukrainas utbildningssektor att ”detta aggressiva scenario kommer att få katastrofala humanitära konsekvenser, men det skulle också avsevärt undergräva landets ekonomi. Miljontals jobb riskerar att gå förlorade, och en nedläggning/förstörelse av utbildningsinstitutioner, sociala tjänster och ekonomi skulle leda till fattigdom. Social välfärd och respekt för arbetstagares rättigheter skulle inte längre stå på agendan”.

LR är medlem i organisationen

Educational International fastslår att ”Ukrainas folk har rätt till en framtid fri från våld och krig. De har suverän rätt att demokratiskt bestämma sin framtid som nation. Världen måste stå med dem och fördubbla ansträngningarna för att säkerställa fred i landet och på kontinenten. Det är hög tid att ta itu med de allvarliga problemen i regionen genom att bygga fred snarare än att föra krig och förstörelse”.

Lärarnas Riksförbund är medlem i – och en del av – Education International som totalt organiserar över 32 miljoner lärare och övrig utbildningspersonal i 178 länder. Vart fjärde år håller Education International kongress, och LR deltog senast det begav sig 2019.

Den europeiska avdelningen heter European Trade Union Committee for Education, ETUCE, och utgörs av 127 medlemsorganisationer i 51 länder. Totalt representeras 11 miljoner lärare och annan personal i utbildningssektorn.