Terje Skyvulstad

”Stämningen är positiv, medlemmarna har höga förväntningar och tycker det är helt rätt att vi strejkar”, säger Utdanningsforbundets vice ordförande Terje Skyvulstad.

| Foto: Utdanningsforbundet/Tom Egil Jensen
Fackligt

Lärarstrejken i Norge trappas upp: ”Vi kommer hålla ut”

17 500 norska lärare togs ut i strejk i morse. Kampviljan är god och kassan välfylld enligt Utdanningsforbundets vice ordförande Terje Skyvulstad.
– Väldigt många lärare strejkar och det märks ute på skolorna. Men vi kommer hålla ut och har inte för avsikt att stoppa strejken, säger han.

Antalet lärare i Norge
  • Grundskolelärare: 76 500 lärare.
  • Gymnasielärare: 26 700.
  • Förskolelärare: 32 000.
  • Vuxenutbildning/Yrkesutbildning: 5 000.
  • Totalt: 140 200.

Läs mer om strejken här.

Tolv procent av Norges 140 000 lärare går inte längre till jobbet. Konflikten, som pågår på kommunal nivå, handlar främst om löner men även om yrkets attraktionskraft.

Sedan många år har lärarnas löneutveckling inte följt övriga kommunanställda och förra veckan bröt förhandlingarna mellan fackliga paraplyorganisationen Unio och arbetsgivaren KS samman. Enligt Terje Skyvulstad stod parterna mycket långt ifrån varandra när man lämnade förhandlingsbordet.

Unio beslutade då att ta ut drygt 7 000 medlemmar inom vård och utbildning i strejk med en förhoppning om ett bättre bud från arbetsgivaren. Något sådant har inte kommit och för att öka pressen på KS ytterligare togs i dag 22 500 medlemmar ut i strejk. 17 500 av dessa är lärare, samtliga medlemmar i Utdanningsforbundet. Udf är Norges största fackförbund för lärare. Totalt organiserar man 110 000 yrkesaktiva lärare på alla nivåer.

Dagens upptrappning av konflikten innebär att lärare i 16 kommuner, plus Oslo som är ett eget tariffområde, strejkar. Dessutom berörs samtliga elva norska fylkeskommuner (län). I Norge är fylkeskommunerna huvudmän för gymnasieskolorna.

– Enbart i Oslo har vi över 9 000 medlemmar. Vi har också tagit ut alla större städer så som Bergen, Trondheim, Stavanger, Fredrikstad, Drammen och Tromsö. Vi har väldigt många medlemmar i städerna som kan tas ut i strejk senare.

Att strejken utvidgats blir allt mer påtagligt runt om i landet. I exempelvis Bergen är 29 skolor stängda, och 35 skolor delvis stängda.

– Stora delar av allmänheten som anlitar kommunens tjänster kommer att känna av strejken. Det är ett stort och krävande uttag (av anställda), säger Eva Hille, kommunikationschef i Bergens kommun, till NRK.

Om KS och Unio inte når en uppgörelse är parterna ålagda av en medlare att förhandla i slutet av juni.

Hur är läget bland medlemmarna i dag?

– Stämningen är positiv, medlemmarna har höga förväntningar och tycker det är helt rätt att vi strejkar. ”Nok är nok” och därför sätter vi ned foten, säger Terje Skyvulstad.

Har ni påbörjat diskussioner om ett eventuellt steg tre i konflikten?

– Vi diskuterar saken löpande om hur vi ska agera men avvaktar samtidigt utvecklingen. Det finns inga beslut fattade om steg tre.

Har ni stort hopp om en lösning?

– Vi hoppas att kunna diskutera och förhandla med en arbetsgivare som förstår allvaret och problemet i att många lärare på våra skolor inte är behöriga.

Terje Skyvulstad konstaterar att Utdanningsforbundet sedan en vecka är lärarnas arbetsgivare och att man betalar allas löner.
Han säger också att Udf har en stark ekonomi och att det finns och kommer att finnas en ekonomisk uthållighet om så skulle krävas.