digitalt_oforberedda
Ny undersökning

Lärarstudenter dåligt förberedda på att undervisa digitalt

Regeringen vill satsa på digitaliseringen av skolan, men nära hälften av lärarstudenterna upplever att de inte förbereds tillräckligt på att bedriva digitaliserad undervisning. Var tredje uppger att digitaliseringen av lärarutbildningen i sig är låg.

Rapporten i korthet
  • En av tre upplever att digitaliseringen på den utbildning man går är låg, tre av tio upplever att den är hög
  • Män och de som gått utbildningen under lång tid är mest tveksamma till digitaliseringsnivån Nästan hälften upplever att förberedelserna för att bedriva digitaliserad utbildning är dåliga
  • Endast förstaårsstudenterna är positiva
  • Sex av tio efterlyser en ökad digitalisering på skolan, en av tio motsätter sig en sådan utveckling

Rapporten bygger på 1 346 webbintervjuer med lärarstudenter på olika lärosäten i landet.

Satsning på digital läsning, programmering i matematik och teknik, stärkt förmåga till källkritik på nätet. Samtidigt som regeringen presenterar dessa och andra idéer för att främja digitaliseringen av skolan, visar en undersökning från Demoskop att de blivande lärarna inte känner sig väl förberedda på att undervisa digitalt.

Enligt undersökningen, som genomförts på uppdrag av stiftelsen Berättarministeriet, så präglas undervisningen på landets lärarutbildningar av en brist på digitala inslag. Nära hälften av lärarstudenterna upplever att de inte förbereds tillräckligt på att bedriva digitaliserad undervisning och var tredje uppger att digitaliseringen av lärarutbildningen i sig är låg.

Mimmi Rönnqvist, lärarstudent och ordförande i Lärarnas Riksförbunds studerandeförening känner igen bilden som målas upp i rapporten.

– Det saknas digitala inslag. Resurserna finns på universiteten men de finns inte i vår utbildning. Det är sånt man snappar upp på VFU, och hamnar man då hos en lärare som själv inte är bekväm med det så får man inte del av det, säger hon.

Merparten av texterna som studenterna läser är i tryckt form, och merparten av studenterna anger också att de ser tryckta källor som mer trovärdiga. Samtidigt efterlyser sex av tio en ökad digitalisering av utbildningen.

Lärarutbildningen har i omgångar kritiserats för bristen på metodik, och Mimmi Rönnqvist tycker att frånvaron av undervisning i digitala verktyg är en del av det problemet.

– Didaktik och ämneskunskaper är viktiga men vi behöver också veta hur vi kan tillämpa våra kunskaper. Får vi inte det på utbildningen så vet jag inte var vi ska få det. På min utbildning har vi inte haft något alls. De säger kanske ”du kan göra en Power Point”. Men det har vi gjort ganska många nu, säger hon.

Kommentera