Lärarstudenter

Lärarstudenter fokuserar på arbetsmiljön

Med nya styrelsen på plats vill Lärarnas Riksförbunds studerandeförening ägna det kommande året åt arbetsmiljön.
– Den hamnar i skymundan när lönedebatten pågått så länge, säger ordföranden Isak Skogstad.

Detta vill Lärarnas Riksförbunds studerandeförening

Löneutvecklingen måste bli bättre.

Huvudmännen måste ta sitt ansvar för arbetsmiljön.

Antalet lärosäten som utbildar lärare måste minska. I dag är de 28 i Sverige, men 8 i till exempel Finland.
Med färre lärosäten går det att sätta samman andra ämneskombinationer och bättre anpassa antalet utbildade lärare efter arbetsmarknaden.

Höj kvaliteten på lärarutbildningen. Antalet timmar med lärare är alldeles för lågt. 

Isak Skogstad, ordförande LR Stud
Isak Skogstad, ordförande LR Stud

Lärarbristen är akut. Problemet är att många slutar och att de som skulle passa inte söker sig till läraryrket eftersom löneökningen är låg och arbetsmiljön dålig, menar Isak Skogstad.

– Undersökningar om varför lärare lämnar sina jobb visar två anledningar, lön och arbetsmiljö, säger han.

Lönefrågan är hett omdebatterad, medan arbetsmiljön är nyare. Här har Lärarnas Riksförbund en del att jobba med, menar han.

– Naturligtvis finns det stor utvecklingspotential och jag ser att det finns en ökad vilja att ta hand om arbetsmiljöproblem. Jag tror att Lärarnas Riksförbund kommer att jobba mer med detta framöver.

Enligt Isak Skogstad är det svårt att peka ut övergripande brister, det ser olika ut på olika skolor. Det kan vara oroligt i korridorerna, stökigt i klassrummet och svårt att få lugn och ro vid sin arbetsplats. Samtidigt som lärarnas administrativa uppgifter ökar skär huvudmännen ner på elevhälsan.

– Arbetsuppgifterna försvinner inte för att elevhälsan skärs ner. Det saknas tid för lärarnas för- och efterarbete och den tiden ska finnas och inte gå åt till att fixa kopiatorer plåstra om elever, säger Isak Skogstad.

Medlemmar i nya Lärarnas Riksförbunds studerandeförenings styrelse

Isak Skogstad, ordförande, ämneslärare i samhälls-, religionskunskap och svenska som andra språk.

Alexandra Alexandersson, vice ordförande, ämneslärare bild och svenska.

Robert Ljungquist, FS-adjungerad, ämneslärare svenska, svenska som andraspråk.

Gabrielle Scherstein, ledamot, ämneslärare svenska och samhällskunskap.

Amalia Santesson, ledamot, ämneslärare svenska och historia.

Elias Hedengård, ledamot, ämneslärare matematik och fysik.

Sara Olsson, kassör, ämneslärare historia och matematik.

Sofie Markstedt, suppleant, F-3-lärare.

Brita Stenström, ledamot, 4-6-lärare med inriktning NO och teknik.

Julia Lundström, suppleant, ämneslärare historia, samhälle och religion.

Mimmi Rönnquist, ledamot, ämneslärare historia och samhällskunskap.

Kommentera