Lärarutbildningen

Lärarstudenter kritiserar Södertörns högskola

Låga antagningskrav, få handledda studietimmar och för enkelt att ta sig igenom. Lärarutbildningen på Södertörns högskola håller inte måttet, enligt de studerande själva.

Lärarstudenter vid Södertörns högskola kritiserar nu den egna utbildningen. Kritikien går framför allt ut på att utbildningen inte ställer tillräckligt höga krav, rapporterar SVT.

– Man behöver inte lägga ner speciellt mycket tid och det krävs varken huvudbry eller engagemang, säger Lammin Jallow som läser femte terminen på grundlärarprogrammet mot årskurs 4 till 6.

Dessutom vill de studerande ha fler lärarledda timmar och de tycker att fler lärare på utbildningen själva borde ha en bakgrund i skolan, för att minska avståndet mellan teori och praktik.

Eva Färjsjö är högskoleadjunkt på lärarprogrammet och har själv jobbat som grundskollärare i närmare 20 år. Hon ger studenterna delvis rätt i sin kritik.

– Det är säkerligen så att det ställs för låga krav på vissa kurser. Och det är skandal då det är så få lärarledda tillfällen. Men framför allt tror jag det behövs mer av praktiska övningar där studenterna får träna på att vara grundskollärare, säger hon.

Anders J Persson, akademisk ledare på lärarutbildningarna på Södertörns högskola, menar att de tar den här kritiken på allvar.

– Ju högre krav desto bättre. Vi har en enorm lärarbrist och det handlar om att utbilda och värva nya lärare. Det finns en rätt så negativ bild av svensk skola och läraryrket. Naturligvis bör man ta den här kritiken på stort allvar, säger han.

Kommentera