Lärarstudenter

Lärarstudenter ska lyftas till nya nivåer

Med spetsutbildningar och nätverkande vill Rebel Learners bidra till att lyfta drivna lärarstudenter ytterligare ett snäpp. Nu ställer flera lärare som är kända för sitt arbete med skolutveckling upp och bidrar med sin kunskap. 

Ann-Marie Körling, Karin Nygårds, Frida Monsén, Helena Kvarnsell, Niklas Svensson och Jonas Monsén är lärare som alla på olika sätt har engagerat sig i skolans utveckling.

Nu ställer de också upp och stöttar talangutvecklingsprojektet Rebel Learners, bland annat genom att delta på projektets första Summer Camp för lärarstudenter.

– Lärare är bland det viktigaste jobbet när det kommer till att bygga ett samhälle vi vill ha. Därför ska vi ha kloka, tänkande, kännande, modiga, fantasifulla, reflekterande och lite rebelliska lärarstudenter, som kan ta skolan till en ytterligare nivå, säger Karin Nygårds i en kommentar.

Innehållet i utvecklingsprojektet ska till att börja med rikta in sig på de områden som lärarstudenter har uttryckt störst behov av. Det handlar om ledarskap, didaktik i praktiken och lärande i en digitaliserad värld.

Bakom Rebel Learners står Rektorsakademien utveckling, som kallar sig för en generator för idéer och utvecklingsprojekt med syfte att modernisera skolan, öka kreativiteten och öka lärandet.

Det första utbildningen är kostnadsfri för lärarstudenter och genomförs den 23-26 juni. 

Kommentera