freddy-grip-studenter-810
Lärarutbildning

Lärarstudenter välkomnas av LR Stud

När de nya lärarstunderna tas emot på Stockholms universitet är LR Stud på plats. 
– Vi välkomnar de nya lärarstudenterna och gratulerar dem till att de valt världens bästa yrke, säger ordföranden Freddy Grip. 

Nu börjar en ny kull lärarstudenter vid Stockholms universitet. På välkomstdagen är LR Stud på plats för att informera om facket och prata med studenterna om varför man ska engagera sig fackligt redan som student. 

– Jag brukar säga att det finns tre argument. Det är väldigt roligt att vara med, det erbjuder ett kontaktnät med andra lärarstudenter runt om i landet och så bevakar vi förstås studenternas intressen. 

Freddy Grip berättar att det kan handla om att de hittar luckor där lärarutbildningen inte tar upp ett ämne i så hög utsträckning som studenter skulle vilja. Han tar normkritik och fördjupad juridik som exempel på områden där de som studentförening erbjudit extra föreläsningar. 

– Vi har gjort det så enkelt som möjligt att gå med. Man behöver till exempel inte ta ställning till vilket fack man ska gå med i, utan man kan vara dubbelansluten i båda lärarfacken. Sen tror vi ju att studenterna kommer att inse vilken bra idé det här med facket är så att de stannar kvar. 

Skolan och läraryrket uppmärksammas mycket nu. Tar studenterna upp detta med er? 

– Ja, det kommer upp. Men det är enkelt att bemöta, vi utbildar oss ju till världen roligaste yrke. Bilden är inte lika svart som den ibland framstår i media, säger Freddy Grip och fortsätter.

 – Det är klart att vi har stora utmaningar framför oss när det gäller lärarnas villkor och lärarnas framtid men vi ser det som en gemensam utmaning att också få bukt med de problem som finns på villkors- och lönesidan.

Vilka blir LR Studs viktigaste frågor inför valet? 

– Vi ska ha vårt konvent i månadsskiftet februari mars och då är det medlemmarna som ska bestämma det. Så jag vill inte riktigt föregå det, säger Freddy Grip.

– Men jag kan tänka mig att det kommer att handla om kopplingen mellan studietid och yrkesliv. Frågor som rör praktik och introduktionsperiod och som handlar om att få utbildningen så välanpassad till den framtida professionsutövningen som möjligt. Det tror jag tror att det kommer spegla vilka frågor vi driver i valrörelsen. 

 

Kommentera