fusk
Lärarutbildning

Lärarstudenterna fuskar mest på universitetet

Studenterna som utbildar sig till lärare är de som fuskar mest på Stockholms universitet. Det visar en genomgång av disciplinärenden vid universitet.
– Det är såklart jättetråkigt. Men det är bra att det belyses, säger Mimmi Rönnqvist, ordförande på LR Stud.

Stockholms universitet är det lärosätet som har flest lärarstudenter i landet. Men det är även där som studenter fuskar som allra mest, rapporterar Sveriges Radios P3 Nyheter.

Studenterna som går kurser inom pedagogik, didaktik och barn- och ungdomsvetenskap stod för nästan hälften av fusket under 2016, 39 av 89 fall, enligt universitetets disciplinärenden.

Plagiat är den vanligaste typen av fusk. Straffet för fusk kan vara allt från en varning till avstängning i upp till 16 veckor.

Prorektor Claes Hättestrand har ett par hypoteser om varför de blivande lärarna fuskar mest på universitetet.

– På lärarutbildningarna har vi en relativt stor andel studenter som är över 25 år eller som gjort längre studieuppehåll och vidareutbildar sig senare i livet. Det kan vara så att man inte har det vetenskapliga förhållningssättet lika djupt rotat som, låt säga, en nybörjarstudent, säger han till Sveriges Radio.

– Om man plagierar kanske man ska överväga om man verkligen vill bli lärare. Framförallt bör man fundera över varför lärarstudenter är överrepresenterade i den här statistiken, säger Mimmi Rönnqvist, ordförande på LR Stud.

– UKÄ gjorde en utredning i januari om avhoppen. Den visade att studenter med låga antagningspoäng hoppar av i början av utbildningen, alltså studenter med låga betyg är överrepresenterade bland avhoppen. Har man inte de förkunskaper som krävs så kanske man känner att man behöver fuska.

Clas Hättestrand har hört att tidspress kan vara en förklaring till fusket.

– Många erkänner och många är djupt bedrövade och ångrar sig. De har sett instruktionerna, de vet hur de ska göra men ändå tar man den där chansen, man känner sig pressad helt enkelt.

Hur tror du att den här typen av nyheter kan skada bilden av läraryrket?

– Det är såklart jättetråkigt. Man pratar ju hela tiden om att lärarutbildningen är så dålig, men det håller jag inte med om. Utbildningen i sig är inte dålig, men det finns saker som behövs förbättras. Det är synd att utbildningen framställs på det här sättet, säger Mimmi Rönnqvist.

Har du sett att det förekommer fusk bland lärarstudenterna på Umeå universitet där du studerar?

– Det är ingenting som lärarna tar upp som ett problem hos oss. Givetvis finns det alltid folk som fuskar. Det är bra att det belyses. Jag tycker att det är viktigt att man har någon form av kontroll och ser till att det inte fuskas. Det är ett sätt att kvalitetssäkra de betyg som sätts.

– Utöver det så behövs hela lärarutbildningen blir mer attraktiv. Det måste utbildningen och yrket bli för att fler ska söka. Det handlar inte om att det är utbildning det är fel på. Det är för att det inte är ett nog attraktivt yrke. Samtidigt vänder siffrorna, det går sakta men säkert uppåt.

Kommentera