Lärarstudenternas röster om hot och våld

Lärarstudenternas röster om hot och våld

Så säger lärarstudenterna om hot och våld.

”Jag har varit ute på VFU i mitt ena ämne och på den skolan kunde man i praktiken inte bedriva undervisning. Det var elever som kastade knivar mot både lärare (och mig) samt andra elever. Fullständigt oacceptabelt och livsfarligt. Det hände vid denna VFU-plats flera gånger.”

”Har blivit utsatt för hot och våld många gånger, men inte under VFU:n, utan som elevassistent i vanlig skola och i särskola. Vi lärare är mer utsatta för våld än vad arbetare i kriminalvården är. Vi bör få utbildning i hur vi ska hantera hot och våld, men det har inte tagits upp än under utbild­ningen.”

”Som ung tjej och lärarkandidat får man höra både det ena och det andra inom sexuella trakasserier av ungdomarna. Såväl innanför som utanför klassrummets väggar.”

”En elev blev mycket arg och gick till attack. Eleven bet, rev och slog samt drog mig i håret. Under tiden skrek han många olika fula ord till mig. Jag klarade knappt att hantera honom och fick hjälp från två andra för att lugna honom. Efteråt grät jag och jag kände mig ledsen flera dagar efteråt. Jag var nära till gråt varje gång situationen kom på tal.”

”En elev som inte tålde ett gott råd kring en språklig formulering sa ”Jag ska slå den där jävla lärarkandidaten på käften”. En gymnasieelev sa till mig: ”Om jag inte får MVG så dödar jag dig”. Kanske menat som skämt eller ett uttryck för att visa att man är upprörd, men det låter väldigt illa.”

”Elever har kastat saker på mig. Ryktesspridning har skett om min läggning och att jag var attraherad av vissa elever. Flera bilder och filmer togs i smyg när jag höll i lektioner.”

De sparkade mig och kastade en stol mot mitt huvud

”Attackerades och slogs ner av elev under VFU:n i oktober 2015. Fick själv göra polis­anmälan mot eleven. Skolan hjälpte till med arbetsskadeanmälan.”

”Blev tafsad på vid två tillfällen i syfte att imponera på kompisarna. De var INTE oroliga över att det skulle bli några konsekvenser för dem. Tappade lusten och bävar inför min sista VFU inför hösten.”

”Påhopp från elever och föräldrar. Trakasserier i form av e-mail, verbalt och hotad att bli dödad. Elever sparkade mig, kastade stol mot mitt huvud.”

”Det tycks saknas stöd för lärare som blir utsatta för hot eller våld. Jag upplever att om man skyddar sig eller försvarar sig så finns det risk att man blir anmäld för våld mot elev. Jag är också orolig för hur skolorna hanterar när en lärare blir utsatt för våld och försvarar sig. Ställer skolan upp och försvarar läraren? Eller är det lättare att släppa taget om läraren för att inte under några omständigheter ge skolan dåligt rykte och riskera att den inte blir lika attraktiv på marknaden?”

”Jag jobbade 1,5 år som musiklärare och var då mentor/kontaktlärare åt några elever. När jag rapporterade till föräldrar att deras son kapat en annan elevs Fb-konto och att det klassas som e-mobb­ning så hotade de mig med att koppla in advokat.”

Vi bör få utbildning i hot och våld

”Jag är av judiskt ursprung men vågar inte nämna detta då det ända ner i åk 1–2 finns barn på min VFU som vill ”döda alla judar”, ”ta fram bomber o svärd och lemlästa dem”. Detta har sagts på raster, i matsalen och även på lektion.”

”Jag har blivit tafsad på av elever, både på bröst, rumpa och skrev. Elever som hotar med att säga saker till sina föräldrar, hotar med att de ska anmäla om de inte för göra som de vill. Det känns olustigt med så unga barn som slänger sig med ett sådant hotfullt beteende.”

”När jag vikarierat har jag blivit utsatt för hot och våld. Det är skrämmande hur lite som åtgärdas och kände mig flera gånger som en slagpåse som det är tillåtet att slå på.”

”Elever kom väldigt nära inpå och sa hotfullt att jag inte kunde göra något för att jag bara var lärarstudent.”

De har noll respekt för mig som vuxen

”Känslan av att man kastar pärlor åt svinen ibland när man studerar 4,5 år och tar studielån för att sedan bemötas respektlöst av elever och stundom även av deras föräldrar.”

”En elev ritade könsorgan på lektionen när han gjorde min uppgift, han var 18 år. Alla gick med i någon jargong och jag tänker… hur ska jag orka detta år ut och år in, min handledare sa att det var vanligt förekommande i lärare-elev-relationer.”

”Varför bli något där du inte blir tagen på allvar? Där din profession ständigt ifrågasätts och där service och bedömning ska smälta samman? Det känns ohållbart.”

”Vi lärare är mer utsatta för våld än vad arbetare i kriminalvården är. Vi bör få utbildning i hot och våld, men de har inte tagits upp än under utbildningen.”

”Sett vid ett flertal tillfällen lärare eller annan personal på skolor som blivit attackerade av elever och som känner sig helt förlamade i sitt bemötande i attacken. De vågar inte skydda sig för risken att bli anmälda av eleven/föräldrar. ”

”Har funderat på om det är värt att utsätta sig för risken att bli hotad eller utsatt för våld.”

”Orsaken är föräldrarna till mina kommande elever. Jag är mycket bekymrad över att skola/lärare i dag endast har skyldigheter och orealistiska krav på oss under hot om avsked/polisanmälan/våld. Det är helt enkelt orimligt.”

”Både när jag har arbetat som vikarie och under mina VFU-perioder så har jag upplevt att elever är stökiga, uppkäftiga och att de har noll respekt för mig som vuxen.”

”Att inte få auktoritet i klassen, eftersom lagarna gör det möjligt för elever att bete sig hur som helst och inte få straff om de exempelvis kränker lärare eller klasskamrater. ”

Kommentera