group of students with books writing school test

Nedskärningarna får konsekvenser för både elever och lärare, menar facket.

| Foto: Syda Productions
Besparingar

27 lärartjänster skärs bort i Borås

27 lärartjänster försvinner när Borås fortsätter att spara på gymnasieskolan.
– Det är rent bedrövligt, säger Ann Pihlo, kommunobud för LR.

Efter flera år av mångmiljonbesparingar på Borås gymnasieskolor kommer beskedet att verksamheten ska spara ytterligare 19 miljoner kronor nästa år. Gymnasiesärskolan ska spara fyra miljoner och vuxenutbildningen kommer att bantas med ett ännu oklart antal miljoner.

Totalt skär kommunen bort 39 tjänster från gymnasieskolorna, varav 27 är lärare.

Anne Pihlo
Anne Pihlo | Foto: Anders Engström

– Det är rent bedrövligt. Vi har ju haft två år tidigare med stora besparingar på gymnasiet. Då har man framför allt dragit ner mycket av kringfunktioner som elevhälsa, assistenter och administration. Nu finns det inte så många kringfunktioner kvar att ta bort så nu är det lärartjänster, säger Anne Pihlo.

Från arbetsgivarhåll hänvisar man till flera olika skäl till neddragningarna, bland annat att fler elever börjar på friskolor och att färre elever än tidigare reser från andra kommuner till Borås gymnasier – något som tidigare inneburit att elevernas hemkommuner betalat för undervisningen.

– Vi har haft ett netto där vi har sålt fler platser än vi har köpt. Det låg på plus 40 miljoner kronor för två år sedan, 15 miljoner förra året och på noll nu. Det är 200 färre elever från andra kommuner, säger Christer Samuelsson, chef för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen till Borås Tidning.

Till det kommer kommunens årliga effektiviseringskrav på en procent, som ligger på alla förvaltningar.

Efter det dystra budgetbeskedet möter Anne Pihlo lärare som är oroliga. Dels för sin egen situations skull, men framför menar hon att lärarna är bekymrade över hur de fortsatta neddragningarna ska påverka skolan i stort.

– Det här får konsekvenserna på många olika plan, och som lärare är man väldigt hängiven verksamheten, eleverna och måluppfyllelsen. När man drar ner på elevhälsan blir det kortsiktigt så att lärarnas arbetsbelastning ökar, eftersom vi måste hantera sådant som elevhälsan annars skulle ansvara för. Då får inte eleverna vad de behöver psykosocialt. Det innebär att de elever som redan mår dåligt får det ännu tuffare, och det blir samtidigt fler som mår dåligt, säger hon.

I förlängningen kan det även få konsekvenser i form av minskad måluppfyllelse, menar Anne Pihlo.  

– Gör man så här år efter år så kommer det att påverka resultaten, säger hon.

Hon tycker att det är för tidigt att uttala sig om vilka direkta konsekvenser det här får för lärarnas arbetsmiljö, eftersom det inte är klart precis hur nedskärningarna kommer att genomföras. Men att de får konsekvenser tvekar hon inte på.

– Det blir färre tjänster för samma jobb. Det blir en högre arbetsbelastning för de som är kvar. Och arbetsbelastningen är redan nu alldeles för hög på vissa ställen. Arbetsmiljön på gymnasieskolan blir tuffare och tuffare och många lärare känner att de inte räcker till i nuläget. Efter det här kommer det bli ännu värre, säger Anne Pihlo.

Skolvärlden har sökt Christer Samuelsson för ytterligare kommentar.

Kommentera