Annons

"Lärarutbildningen måste förändras"

Publicerad 22 juni 2015

DEBATT Ingen student ska välja bort lärarutbildningen för att kvaliteten är ifrågasatt. Det ska vara en kvalitetsstämpel att ha gått utbildningen. För att nå det målet krävs förändringar. Det skriver Isak Skogstad, ordförande LR Stud. 

Relaterat

Lärarutbildningens kvalitet måste stärkas. Läraryrket är ett komplext och mångfacetterat yrke som kräver mycket, både i tid och engagemang, och i form av kunskap och ledarskapsförmåga. Det är av stor vikt att Sverige som aspirerande kunskapsnation har en högkvalitativ och attraktiv lärarutbildning. Ambitionen bör vara att ingen student ska välja bort lärarutbildningen för att kvaliteten är ifrågasatt. Det ska vara en kvalitetsstämpel att ha gått utbildningen. För att nå det målet krävs förändringar.

Sedan lärarutbildningen blev en del av högskolan för snart fyra decennier sedan har den varit Sveriges största utbildning. Varje år påbörjar runt 10 000 studenter lärarutbildningen. Dessvärre är det ett oroande lågt söktryck till lärarutbildningarna mot de äldre årskurserna. Det går cirka en sökande per plats till ämneslärarutbildningen. Det råder med andra ord i princip noll konkurrens om platserna. Detta ska jämföras med att det på 1980-talet gick 10 sökande per plats till ämneslärarutbildningen.

Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för goda kunskapsresultat i våra klassrum. Därför är det av stor vikt att lärarna håller en hög kvalitet. Fundamenten för en kvalitativ lärarkår läggs under utbildningens gång.

Det är oroande att regeringen kraftigt vill bygga ut lärarutbildningen trots den undermåliga kvaliteten. De aviserade satsningarna på lärarutbildningens kvalitet är inte bara undermåliga, det krävs dessutom andra förändringar för att skapa en attraktiv och kvalitativ lärarutbildning som tjänar Sverige väl.

Här är tre förslag för att stärka lärarutbildningens attraktivitet:

  1. Dimensionera lärarutbildningen. Studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov matchar inte fullt ut när det gäller lärarutbildningen. Studenterna väljer inte de utbildningar där arbetsmarknadens behov är som störst. Höstterminen 2014 gick det till exempel 300 nya ämneslärarstudenter med historia som specialisering, på varje student som valde italienska. Lärare i moderna språk, som italienska, är en bristvara, medan det råder överskott på historielärare. Vi behöver inte fler lärare, vi behöver rätt lärare.
     
  2. Öka undervisningstiden på lärarutbildningarna rejält. Antalet lektioner på lärarutbildningen har minskat rejält. En intern rapport från Högskoleutredningen 1992 visar att studenter som utbildade sig till mellanstadielärare på 1970-talet kunde få upp till 24 timmars undervisning per vecka. 1990 var den genomsnittliga undervisningstiden 14 timmar. År 2010 har en stor majoritet av lärarstudenterna, enligt en rapport från TCO, mindre än 9 timmar lärarledd undervisning i veckan.
     
  3. Centralisera lärarutbildningarna. Det behöver inte finnas en lärarutbildning i varenda buske i Sverige. I den rapport om det svenska skolväsendet som OECD överlämnade till regeringen ifrågasätter man starkt den decentraliserade lärarutbildningen och om det verkligen går att bedriva högkvalitativa lärarutbildningar på 28 olika lärosäten. Vi förordar en koncentration av lärarutbildningarna till ett färre antal orter.

I regeringsförklaringen utlovade statsminister Stefan Löfven att kvaliteten på högskolan ska höjas. Regeringen har även lanserat vad som fått namnet ”Nationell samling för läraryrket”. Mycket tyder på att ambitionerna vad gäller skolan är högt satta. Under kommande år har regeringen aviserat att de ämnar satsa 250 miljoner kronor årligen för att höja kvaliteten i högskolan. Enligt SACO kan lärosätena räkna med att resurstillskottet kommer att motsvara 30 lärarledda timmar i veckan som kan fördelas på lärosätets alla kurser inom samhällsvetenskap, humaniora och lärarutbildningarna. Det kommer knappast att göra någon väsentlig skillnad. Det är hög tid att regeringen går från fina ord till faktisk handling.

/ Isak Skogstad, ordförande LR Stud

Källor: SACO om regeringens satsningar, Dimensionering av lärarutbildningen, Undervisningstid på lärarprogrammen, Regeringsförklaringen.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

”Världens bästa lärare”: Eleverna behöver höga förväntningar

Estetiska ämnen

Global Teacher Prize öppnade många dörrar men Andria Zafirakou jobbar kvar på skolan i problemutsatta Brent. 

Annons
Annons
Kritik mot AcadeMedia

”Annonsen speglar inte Academedias kultur”

Replik

Friskolekoncernen Academedias presschef Anders Porelius svarar på den hårda kritiken.

Kommentera
Annons

Per Kornhall: ”Vad är det för cyniskt monster vi har skapat?”

Skolsystem

Per Kornhall skriver om Academedias anställningsannons.

Anna Ekström om friskolejättens jobbannons: ”Olidligt”

Får kritik

En annons från AcadeMedia har fått många i skolans värld att rasa.

Annons
Annons
Debatt

”Dags att regeringen agerar kraftfullt mot mobbning”

Agenda 2030

Mobbningen ökar i svenska skolor, enligt SCB:s uppföljning. ”Detta är ett oacceptabelt svek”, skriver Friends.

Kommentera

”Skolmyndigheterna måste sluta peka ut lärarna som inkompetenta”

Debatt

Enligt Isak Skogstad är det systemet det är fel på – inte lärarna.

Kommentera
Annons
Skolmiljö

NPF i fokus när lärarna fick delta i skolans ombyggnad

Fysisk lärmiljö

När bygget av nya Stigtomta skola inleddes var personalens vision glasklar: skolan skulle vara NPF-anpassad in i minsta detalj.

SPSM:s 5 tips: Så förbättrar du tillgängligheten i skolan

Skolmiljö

Viljan att göra skolmiljön tillgänglig för alla elever är god bland svenska skolor – men det kan fortfarande bli bättre, menar Pia Persson vid SPSM.

Lärarutbildning

UHR efter kritiken: Vi har hållit oss till sanningen

Lärarutbildning

”Intresset för lärarutbildningar ökar” skrev Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande. "Fel och missvisande" svarade Liberalerna.

Centern: ”Det är dags för fristående lärarutbildningar”

Debatt

”Vi vill att fristående lärarutbildningar ska etableras med målsättning att vara ledande för såväl lärarutbildning som skolforskning, för att driva på utvecklingen ytterligare, skriver två av Centerpartiets riksdagsledamöter i utbildningsutskottet.

Kommentera

Så ska lärarutbildningen göras om: Vill underlätta för fler att bli lärare

Lärarutbildning

Fler ska välja läraryrket och fler ska ta examen. Nu ser regeringen över lärarutbildningen.

Estetlärare

Hon kämpar för estetlärarnas villkor: ”Frustrerande”

Estetiska ämnen

Inga ämneskollegor att rådgöra med, ont om tid mellan lektionerna och otillräckliga salar – det är verkligheten för många estetlärare.

”Vi vill visa vilka rättigheter man har”

Arbetsvillkor

Mycket behöver göras för att förbättra förutsättningarna för estetlärare, visar en ny rapport från LR.

”Hur skapar vi förutsättningar för psykisk hälsa bland barn och unga?”

Debatt

”I en inkluderad skola kan fokus aldrig vara på individen utan ska vara på organisationen”, skriver specialpedagogen Anna Hagberg Nilsson.

Kommentera

Så spetsar du undervisningen: Ställ rätt frågor

Undervisning

Vad är nyckeln till en framgångsrik undervisning som lyfter eleverna? Enligt lärarna Malin Larsson och Tommy Lucassi är svaret enkelt: Ställ rätt frågor. 

Nedskärningar i skolan

Sju av tio kommuner sparar på skolan 2020

Granskning

En majoritet av Sveriges kommuner lever inte upp till skollagens krav, visar Skolvärldens undersökning bland fackligt aktiva lärare.

Här protesterar hundratals mot nedskärningarna

Skolmarschen

”Hör oss vråla, sluta snåla!” 
Så lät det när hundratals personer samlades på Sergels torg för att protestera mot nedskärningarna i skolan. 

Skolmarschen: ”Enough is enough”

Skolmarschen

Under helgen samlades lärare, syvare och föräldrar i hela landet för att protestera mot nedskärningar i skolan.

Lärarna demonstrerar i Norrköping: ”Har knutit handen i fickan”

Skolmarschen

Lärare i Östergötland har tröttnat på kommunernas sparande. 

Piteå marscherar mot nedskärningar: ”Nu får det vara nog”

Skolmarschen

På söndag samlas demonstranter i Piteå för att protestera mot nedskärningar i skolan. 

Lärare i ny protest: ”Antingen kämpar vi eller så dör vi”

Skolmarschen

I helgen väntas landets gator fyllas av tusentals människor som protesterar mot nedskärningarna på skolan.

Lärarna som är elevernas sista chans

Reportage

Eleverna är trasiga och har ofta rört sig bland droger och kriminalitet. Skolan har de i bästa fall besökt sporadiskt.
Möt lärarna som har Sveriges tuffaste lärarjobb.

”Skolan behöver spela en ännu större roll i samhället”

Debatt

”En tydlig vision om vilken större roll skolan bör ha i samhället är första steget för att skolan ska prioriteras i kommande regerings- och kommunalbudgetar”, skriver Pontus Edenberg.

Kommentera

Hjälp! Robotarna kommer – vad skola vi göra?

Blogg

”Jag tror verkligen att långsiktig glädje i arbetet som lärare förutsätter att vi inte bara lär ut, utan också själva lär nytt”, skriver David Haas.

Forskning

Hon tar skolforskningen närmare lärarnas egna frågor

Forskning

Helena Sagar genomför ett forskningsprojekt som utgår från lärarnas egna frågor. 

”Var finns visionen för svensk skola?”

Debatt

”Skolverkets inbjudan till lärare att medverka i en ”revidering” av läroplanen är ett sofistikerat sätt att ytterligare inkludera lärarna i ett system som knappast bidrar till att höja kvaliteten på skolarbetet”, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

Specialpedagogens 5 tips: Så minskar du behovet av extra anpassningar

Extra anpassningar

Genom att arbeta strukturerat utifrån en gemensam grund, når man många elever och behovet av extra anpassningar minskar. Det menar specialpedagogen Diana Storvik.

Nationella prov

Svensklärare ryter till om nationella proven: ”Blir makabert”

Nationella proven

De långa bedömningsanvisningar får svensklärare att tvivla på sin egen kompetens, menar Filippa Mannerheim.

Ny undersökning: Därför är lärare positiva till nationella prov

Nationella prov

En majoritet av lärarna i grundskolan uppskattar de nationella proven. Det visar nya siffror från Skolverket.

Debatt

”8 uppgifter vi lärare vill ha assistenter till”

Debatt

”Lärarassistenter måste ha en enhetlig befattningsbeskrivning, baserad på vad lärarna själva anser sig behöva. Det här är våra förslag”, skriver lärarna Helena Forsman Lund och Anna Musikka.

Kommentera

”Vi lärare behöver verktyg för att reglera vår arbetstid”

Debatt

”Ett sådant verktyg tror jag är nyckeln till att slippa att vi i november har tagit på oss så mycket att vi inte orkar längre”, skriver läraren Emelie Johansson.

Kommentera

Nu ska glädjebetygen stoppas

Betyg

Betygsutredningen får i uppdrag att utreda hur betygsinflation kan motverkas.

Anders Hansen: ”Digitala verktyg gynnar de duktiga eleverna”

Skärmdebatten

Digitala verktyg har sin plats i klassrummet men mobilen ska inte med, om hypade psykiatern Anders Hansen får bestämma.

Forskarna: Ge lärarna makten att definiera elevernas utveckling

Bedömning

Ju mer vi fokuserar på skolans resultat desto sämre går det, menar didaktikprofessorn Magnus Hultén.

Tidskriftspriset

Skolvärlden nominerad till Tidskriftspriset – igen

Nominering

För andra året i rad är Skolvärlden nominerad till det prestigefyllda Tidskriftspriset.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons