gatstenlaggning
Ny statistik

Lärlingsutbildning leder till jobb

Över 8300 gymnasieelever går idag en lärlingsutbildning. Och nio av tio elever får jobb efter utbildningen. Det visar en rapport från Skolverket.

Läs mer

Här hittar du Skolverkets statistik.

 

Intresset för den gymnasiala lärlingsutbildningen ökar. Över 8300 elever läser utbildningen idag vilket motsvarar en ökning med över 1000 elever jämfört med förra året.

– Det är positivt att allt fler yrkeselever väljer lärlingsutbildning. Efter en trög start kan vi nu konstatera att vi ser ett trendbrott, säger Lotta Naglitsch på Skolverkets Lärlingscentrum i ett pressmeddelande.

Möjligheten att läsa en lärlingsutbildning har funnits sedan 2011 och innebär att elever på yrkesprogram genomför minst halva utbildningen på en arbetsplats. Skolverket har nu genomfört en enkätundersökning på 30 gymnasieskolor som erbjudit lärlingsutbildning under en längre tid och har minst 8 lärlingselever.

Skolverkets sammanställning visar att nio av tio elever svarar att de har en anställning ett och ett halvt år efter att de slutat sin utbildning. Detta kan jämföras med en SCB-studie från 2015 som visade att 71 procent av eleverna som avslutat en yrkesutbildning våren 2014 hade ett arbete 10 månader efter utbildningen. Skolverket skriver i sin rapport att undersökningen visar att elever som har gått en gymnasial lärlingsutbildning på skolor med en etablerad lärlingsutbildning i hög grad har fått arbete.

– Vår slutsats är att elever som går etablerade lärlingsutbildningar har goda jobbchanser. Vi på Skolverkets Lärlingscentrum har i uppdrag att sprida goda exempel till skolor och arbetsliv så att fler elever kan får samma möjligheter, kommenterar Lotta Naglitsch.

Kommentera