kemikalier_skola
Arbetsmiljö

Larm om osäker arbetsmiljö för kemilärare: ”Kan vara farlig”

Många kemilärare upplever en stor stress av att kemikaliehanteringen är bristfällig på skolan.
Det menar Kemilärarnas resurscentrum (KRC) som larmar om en ohållbar situation.
– Den här stressen kan vara direkt farlig om olyckor sker, säger Cecilia Stenberg på KRC.

Kemilärarnas resurscentrum är ett nationellt resurscentrum som arbetar med att stötta lärare inom allt som har med kemiämnet att göra – från förskola till gymnasiet. Det kan handla om både pedagogiska frågor och praktiskt stöd, men omfattar även säkerhet i kemiundervisningen. 

Verksamheten har funnits i över 26 år och är finansierat av utbildningsdepartement, Skolverket och Stockholms universitet. Målgruppen är i första hand verksamma lärare, men även skolledare och utbildningsförvaltningar omfattas inom ramen för KRC:s arbete.

Kemilärare har i dag inte bara ansvar för elevernas och sin egen arbetsmiljö – de ska även lära eleverna att hantera kemikalier på ett säkert sätt. 

Nu larmar KRC om att det har blivit ett allt vanligare problem med att hanteringen av skolors undervisningskemikalier ofta är bristfällig, något som webbplatsen Suntarbetsliv var först med att rapportera om.

– Innan skolan kommunaliserades var det vanligare att lärare fick tid för att sköta kemiinstitutionen, eller så var det tekniker som skötte det praktiska arbetet vilket innefattar att göra i ordning lösningar, hantera kemikalier och så vidare. På många skolor finns det inga resurser för detta arbete i dag, säger Cecilia Stenberg, projektledare på KRC.

KRC möter ofta verksamma kemilärare som upplever en stor stress kring att kemikaliehanteringen inte fungerar alls på skolan. 

– Den här stressen kan vara direkt farlig om olyckor sker, men det som oftast händer är att de laborativa inslagen i undervisningen minskar – vilket försämrar kvalitén på undervisningen. Det är genom experimenten som man lär sig och förstår kemin. Det är som om vi skulle prata teoretiskt om matlagning och aldrig laga mat. 

Vad skulle ni vilja se för konkreta åtgärder för att få till en förändring i frågan? 

– Det handlar om att medvetengöra skolledning och huvudmän om det ansvar som de har att tydligt fördela arbetsuppgifter som rör kemiundervisningen och ge lärarna resurser så det kan utföra dessa. Dels måste lagstiftning och regler som finns kring kemikaliehantering följas, men det handlar också om att ge lärare möjlighet till att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete, säger hon.

Hur ska det gå till då? 

– Det handlar om kunskap, samarbete och organisation. Med tanke på att färre och färre utbildar sig till kemilärare så är det extra viktigt att de som finns får rimliga arbetsvillkor även när det gäller praktiska förutsättningar för sin undervisning. 

Exempelvis kan man ta hjälp av andra yrkesgrupper som kan kemi, eller vidareutbilda befintlig personal på skolan i kemikaliehantering, menar Cecilia Stenberg.

– Det bästa vore förstås att i högre utsträckning få tillbaka institutionstekniker till skolorna som kan ta hand om flera skolor i samma kommun. I Storbritannien, är detta en självklarhet med stöd från CLEAPSS.

KRC anser att situationen på många skolor skulle förbättras om lärare och rektorer kunde samarbeta i högre utsträckning för att hitta lösningar.

– Rektorerna har tyvärr inte alltid i sin utbildning fått den här delen utav juridiken med sig och saknar helt enkelt tillräcklig kunskap om sitt ansvar för information om kemikaliehanteringen. I vissa kommuner finns stöd från centralt håll men ofta måste vi som lärare, informera och berätta vad det är som gäller. Det samarbetet är otroligt viktigt, säger Cecilia Stenberg och fortsätter: 

– Samtidigt läggs i många fall ett alldeles för stort ansvar på enskilda lärare att själva ha koll på hanteringen av avfall, arbetet med en säker arbetsmiljö, reglerna kring förteckningar av kemikalier och skriftliga rutiner. 

Menar du att kemilärarna hamnar i kläm och lämnas ensamma? 

– Ja, många gånger får kemilärarna inte tillräckligt stöd för detta.

För att kemisäkerheten ska bli bättre behöver frågan ta större plats både i skolornas systematiska arbetsmiljöarbete och på lärar- och rektorsutbildningarna – på så vis kan nya medarbetare bli bättre förberedda, menar Cecilia Stenberg.

– Vi märker av lärares och rektorernas osäkerhet i frågan när vi arrangerar utbildningsdagar. Det måste finnas tydligare resursfördelning av arbetsuppgifterna, för att underlätta för lärarna. 

Kommentera