engagerande_nyheter_2019
Skolåret 2019

Läsarnas favoriter: Här är årets mest engagerande skolnyheter

Lågaffektivt bemötande, extra anpassningar och ”stormentorer”. Här är artiklarna som Skolvärldens läsare varit mest intresserade av under 2019.

10. ”Stormentorer” vände skolans negativa trend

Skolket var utbrett, konflikterna många och förtroendet från vårdnadshavarna lågt. Eneskolan i Järna behövde en omstart och lösningen blev tre nya mentorstjänster. I dag kan lärarna ägna sig åt kärnuppdraget utan att känna stress över att inte räcka till.
– Det här är den enda åtgärd som på riktigt avlastar lärarna, säger stormentorn Johannes Masud.

 

9. ”8 uppgifter vi lärare vill ha assistenter till” 

”Lärarassistenter måste ha en enhetlig befattningsbeskrivning, baserad på vad lärarna själva anser sig behöva. Det här är våra förslag”, skriver lärarna Helena Forsman Lund och Anna Musikka.

 

8. NPF-pedagogen: ”Alla barn vill – men alla kan inte”

Sedan 1980-talet har läraren Kenth Hedevåg mött elever inom autimsspektrat. Nu föreläser han för skolpersonal runt om i landet om barn och elever som inte riktigt passar in i skolans mall.
– Jag är övertygad om att alla barn vill, men att de inte alltid kan, säger han.

 

7. När oddsen är emot mig 

Karin Boberg bloggar: ”Det finns stunder när jag går in i ett klassrum eller en situation och jag bara vet att oddsen är emot mig.”

 

6. Lågaffektivt bemötande har kört i diket

”Min åsikt är att dessa missförstånd runt vad lågaffektivt bemötande innebär har blivit en katastrof för svensk skola”, skriver läraren Sara Bruun.

 

5. ”Vi behöver inte hårdare tag i skolan – utan tydligare tag hemifrån”

”Det är dags att på djupet rannsaka föräldrarollen för att ge skolan den chans den förtjänar och den auktoritet den behöver”, skriver debattören Peter Östling.

 

4. Kornhall: Jag fick med egna ögon se vad som gjort Vårbyskolan till en så bra skola

Per Kornhall besöker Vårbyskolan för att ta reda på vad de gjort för att lyckas i ett ”tungt upptagningsområde”. Här är hans fem observationer av vad som utmärker en bra skola.

 

3. Specialpedagogens 5 tips: Så minskar du behovet av extra anpassningar

Genom att arbeta strukturerat utifrån en gemensam grund, når man många elever och behovet av extra anpassningar minskar. Det menar specialpedagogen Diana Storvik.
– Tydliga strukturer är viktigt för många elever inom NPF, men också något som är bra för alla, säger hon.

 

2. Ordbråk efter profilernas debatt om lågaffektivt bemötande

I TV4-programmet ”Malou efter tio” möttes psykologen Bo Hejlskov Elvén och läraren Isak Skogstad för att debattera lågaffektivt bemötande i skolan. Direkt efter sändningen fortsatte den livliga diskussionen.
– Det är taget ur luften, säger Bo Hejlskov Elvén.

 

1. ”Att hantera elever som utmanar, stökar och beter sig otrevligt”

”Är det ett tecken på svaghet när man som lärare etablerar goda relationer till de elever som enligt många borde rätta sig i ledet på egen hand? Nej, det är inte svagt utan smart”, skriver läraren Jonas Nilsson.

 

Urvalet baseras på de artiklar som har fått störst räckvidd på Skolvärldens Facebook under 2019. 

Kommentera