Annons
Foto: Mats Samuelsson

Läsglädjen växer i Växjö

Publicerad 24 september 2014

I Växjö var skolbiblioteken sorgligt eftersatta fram till för 14 år sedan då politikerna bestämde sig för att satsa. I dag har kommunen Sveriges främsta skolbiblioteksverksamhet.

Fakta

Var sjätte elev utan skolbibliotek

  • Sedan 2011 finns det inskrivet i skollagen att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Trots det gick 2012 var sjätte elev i en skola utan skolbibliotek, vilket motsvarar 210 000 elever. 
  • Varannan elev saknar tillgång till bemannat skolbibliotek. Endast var fjärde elev har tillgång till ett skolbibliotek som är bemannat minst 20 timmar per vecka.
  • En tredjedel av skolenheterna som har skolbibliotek har en skriven plan för skolbibliotekets arbete och en tredjedel har organiserat elevinflytande över skolbiblioteksverksamheten.

Relaterat

I Växjö har fem skolbibliotek utsetts till ”Skolbibliotek i världsklass” av fackförbundet DIK. Dessutom nominerades kommunen till utmärkelsen Årets bibliotek för några månader sedan – som första kommun någonsin. Smålandskommunen ligger kort och gott i topp när det gäller skolbiblioteksverksamheten.

Men så har det inte alltid varit.

– I början av 2000-talet var det inte alls bra. Det var det klassiska, vi hade små skrubbar med låsta dörrar och vissa skolor hade inga bibliotek alls. Det fanns ingen eller bara liten bemanning, ofta var det någon lärare som fick någon eftermiddag i veckan. Sedan insåg politikerna att det här inte var bra och man bestämde sig för att göra en ordentlig satsning, berättar Rebecca Borg, skolbibliotekarie och samordnare för kommunens verksamhet tillsammans med kollegan Eric Haraldsson.

Man började med att anställa utbildad personal på högstadieskolorna och utökade sedan efter hand. Dessutom tillsatte man en chef som fick det övergripande ansvaret. 

Bibliotekarierna anställdes av förvaltningen och underställdes alltså inte någon rektor. Man såg också till att skolbiblioteken finansierades direkt från förvaltningen och inte som en del i skolans budget. 

Satsningen gav en injektion som ännu efter 14 år håller Växjö kvar i toppen.

Men vad utmärker egentligen ett riktigt bra skolbibliotek?

– Det är otroligt viktigt att det bedrivs en pedagogisk verksamhet i biblioteket. Det får inte bara bli en lokal där det finns massa böcker. Där ska bedrivas undervisning som planeras av bibliotekarien tillsammans med läraren. Då kan läraren stå för ämneskompetensen medan bibliotekarien kompletterar med sitt kunnande, till exempel den digitala kompetensen. Det är då det blir riktigt bra, säger Rebecca Borg.

Bra skolbibliotek kan göra underverk för elevernas läslust och läsförståelse. Men det finns också andra vinster, menar Eric Haraldsson:

– Biblioteken spelar en viktig demokratifunktion. Det handlar om att eleverna ska lära sig att ifrågasätta, bli kritiska informationskonsumenter och kunna läsa mellan raderna. Vi vill ju att eleverna ska ifrågasätta jämt! Dessutom är det nyttigt att inte fastna i ett läromedel utan att vidga perspektivet och få en mångfald i informationen.

Skolbiblioteken kan spela en viktig roll under hela skolgången. Men många kommuner satsar bara på högstadiet, vilket är ett stort misstag, menar Rebecca Borg.  

– Jag tror man gör misstaget att tänka att biblioteken enbart ska finnas till för enskilt arbete, vilket passar de äldre eleverna bättre. Men skolbiblioteken spelar en oerhört viktig roll för de yngsta eleverna. Har man inte gjort något innan högstadiet så är det nog för sent. Det gäller att de får vana vid läsning och medier tidigt.

Samarbetet mellan lärare och bibliotekarier är grunden för hela Växjös framgångsrika skolbiblioteksverksamhet. I början kunde det vara svårt att få lärarna att förstå hur skolbiblioteken kunde användas och vad det kunde tillföra undervisningen. I dag är den kunskapen utbredd.

– Utan samarbetet med pedagogerna skulle vår verksamhet inte fungera alls. Jag ska inte påstå att alla lärare är superpositiva, men nu har vi jobbat så länge på det här sättet att de flesta har insett hur mycket de har att vinna, säger Rebecca Borg.

Sandra Kornhag undervisar i svenska och SO i årskurs 4 och 5 på Ringsbergskolan i Växjö. Hon berättar att hon och Eric Haraldsson ofta planerar undervisningen tillsammans.

– Jag tycker att det ger en extra dimension i undervisningen. Eric är med sin kompetens väldigt duktig på att lära eleverna olika strategier för att förbättra läsförståelsen. Läsningen blir mer medveten för eleverna och vi får en mycket djupare diskussion om innehåll och form, berättar hon.

Bibliotekarien tillför dessutom mycket genom sin kunskap om vilket material som finns tillgängligt när olika teman ska planeras. Och då handlar det inte bara om böcker utan även om till exempel filmer och internetsajter. 

Källkritik är ett annat område där bibliotekarien har specialkompetens och kan stötta läraren.

– Jag tycker att vårt samarbete tillför undervisningen väldigt mycket. När man är två vuxna i klassrummet kan man komplettera varandra och man märker tydligt att eleverna tycker om det, avslutar Sandra Kornhag.

Erik Haraldsson menar också att bibliotekarien kan hjälpa lärarna att knyta ihop ämnen, och att samarbetet med skolbiblioteken gör det lättare att nå upp till målen i läroplanerna.

– Det är svårt att hitta något ämne i läroplanen där bibliotekariens kompetens inte passar in. Nästan alla ämnen handlar på något plan om läsförståelse, att eleverna ska lära sig hantera information på ett kritiskt sätt och bli vana mediekonsumenter. Det finns gott om duktiga lärare runt om i landet, men alla har inte den här kompetensen.

Men trots skolbibliotekens bevisade betydelse är det långt ifrån alla kommuner som är beredda att satsa de resurser som krävs. Det finns gott om andra hål att fylla i kommunernas skolbudgetar.

– Det går ganska trögt på många håll, men känslan är ändå att det pratas mer om skolbibliotekens betydelse i dag än för några år sedan. Men samtidigt går det långsamt, säger Rebecca Borg.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

”Världens bästa lärare”: Eleverna behöver höga förväntningar

Estetiska ämnen

Global Teacher Prize öppnade många dörrar men Andria Zafirakou jobbar kvar på skolan i problemutsatta Brent. 

Annons
Annons
Kritik mot AcadeMedia

”Annonsen speglar inte Academedias kultur”

Replik

Friskolekoncernen Academedias presschef Anders Porelius svarar på den hårda kritiken.

Kommentera
Annons

Per Kornhall: ”Vad är det för cyniskt monster vi har skapat?”

Skolsystem

Per Kornhall skriver om Academedias anställningsannons.

Anna Ekström om friskolejättens jobbannons: ”Olidligt”

Får kritik

En annons från AcadeMedia har fått många i skolans värld att rasa.

Annons
Annons
Debatt

”Dags att regeringen agerar kraftfullt mot mobbning”

Agenda 2030

Mobbningen ökar i svenska skolor, enligt SCB:s uppföljning. ”Detta är ett oacceptabelt svek”, skriver Friends.

Kommentera

”Skolmyndigheterna måste sluta peka ut lärarna som inkompetenta”

Debatt

Enligt Isak Skogstad är det systemet det är fel på – inte lärarna.

Kommentera
Annons
Skolmiljö

NPF i fokus när lärarna fick delta i skolans ombyggnad

Fysisk lärmiljö

När bygget av nya Stigtomta skola inleddes var personalens vision glasklar: skolan skulle vara NPF-anpassad in i minsta detalj.

SPSM:s 5 tips: Så förbättrar du tillgängligheten i skolan

Skolmiljö

Viljan att göra skolmiljön tillgänglig för alla elever är god bland svenska skolor – men det kan fortfarande bli bättre, menar Pia Persson vid SPSM.

Lärarutbildning

UHR efter kritiken: Vi har hållit oss till sanningen

Lärarutbildning

”Intresset för lärarutbildningar ökar” skrev Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande. "Fel och missvisande" svarade Liberalerna.

Centern: ”Det är dags för fristående lärarutbildningar”

Debatt

”Vi vill att fristående lärarutbildningar ska etableras med målsättning att vara ledande för såväl lärarutbildning som skolforskning, för att driva på utvecklingen ytterligare, skriver två av Centerpartiets riksdagsledamöter i utbildningsutskottet.

Kommentera

Så ska lärarutbildningen göras om: Vill underlätta för fler att bli lärare

Lärarutbildning

Fler ska välja läraryrket och fler ska ta examen. Nu ser regeringen över lärarutbildningen.

Estetlärare

Hon kämpar för estetlärarnas villkor: ”Frustrerande”

Estetiska ämnen

Inga ämneskollegor att rådgöra med, ont om tid mellan lektionerna och otillräckliga salar – det är verkligheten för många estetlärare.

”Vi vill visa vilka rättigheter man har”

Arbetsvillkor

Mycket behöver göras för att förbättra förutsättningarna för estetlärare, visar en ny rapport från LR.

”Hur skapar vi förutsättningar för psykisk hälsa bland barn och unga?”

Debatt

”I en inkluderad skola kan fokus aldrig vara på individen utan ska vara på organisationen”, skriver specialpedagogen Anna Hagberg Nilsson.

Kommentera

Så spetsar du undervisningen: Ställ rätt frågor

Undervisning

Vad är nyckeln till en framgångsrik undervisning som lyfter eleverna? Enligt lärarna Malin Larsson och Tommy Lucassi är svaret enkelt: Ställ rätt frågor. 

Nedskärningar i skolan

Sju av tio kommuner sparar på skolan 2020

Granskning

En majoritet av Sveriges kommuner lever inte upp till skollagens krav, visar Skolvärldens undersökning bland fackligt aktiva lärare.

Här protesterar hundratals mot nedskärningarna

Skolmarschen

”Hör oss vråla, sluta snåla!” 
Så lät det när hundratals personer samlades på Sergels torg för att protestera mot nedskärningarna i skolan. 

Skolmarschen: ”Enough is enough”

Skolmarschen

Under helgen samlades lärare, syvare och föräldrar i hela landet för att protestera mot nedskärningar i skolan.

Lärarna demonstrerar i Norrköping: ”Har knutit handen i fickan”

Skolmarschen

Lärare i Östergötland har tröttnat på kommunernas sparande. 

Piteå marscherar mot nedskärningar: ”Nu får det vara nog”

Skolmarschen

På söndag samlas demonstranter i Piteå för att protestera mot nedskärningar i skolan. 

Lärare i ny protest: ”Antingen kämpar vi eller så dör vi”

Skolmarschen

I helgen väntas landets gator fyllas av tusentals människor som protesterar mot nedskärningarna på skolan.

Lärarna som är elevernas sista chans

Reportage

Eleverna är trasiga och har ofta rört sig bland droger och kriminalitet. Skolan har de i bästa fall besökt sporadiskt.
Möt lärarna som har Sveriges tuffaste lärarjobb.

”Skolan behöver spela en ännu större roll i samhället”

Debatt

”En tydlig vision om vilken större roll skolan bör ha i samhället är första steget för att skolan ska prioriteras i kommande regerings- och kommunalbudgetar”, skriver Pontus Edenberg.

Kommentera

Hjälp! Robotarna kommer – vad skola vi göra?

Blogg

”Jag tror verkligen att långsiktig glädje i arbetet som lärare förutsätter att vi inte bara lär ut, utan också själva lär nytt”, skriver David Haas.

Forskning

Hon tar skolforskningen närmare lärarnas egna frågor

Forskning

Helena Sagar genomför ett forskningsprojekt som utgår från lärarnas egna frågor. 

”Var finns visionen för svensk skola?”

Debatt

”Skolverkets inbjudan till lärare att medverka i en ”revidering” av läroplanen är ett sofistikerat sätt att ytterligare inkludera lärarna i ett system som knappast bidrar till att höja kvaliteten på skolarbetet”, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

Specialpedagogens 5 tips: Så minskar du behovet av extra anpassningar

Extra anpassningar

Genom att arbeta strukturerat utifrån en gemensam grund, når man många elever och behovet av extra anpassningar minskar. Det menar specialpedagogen Diana Storvik.

Nationella prov

Svensklärare ryter till om nationella proven: ”Blir makabert”

Nationella proven

De långa bedömningsanvisningar får svensklärare att tvivla på sin egen kompetens, menar Filippa Mannerheim.

Ny undersökning: Därför är lärare positiva till nationella prov

Nationella prov

En majoritet av lärarna i grundskolan uppskattar de nationella proven. Det visar nya siffror från Skolverket.

Debatt

”8 uppgifter vi lärare vill ha assistenter till”

Debatt

”Lärarassistenter måste ha en enhetlig befattningsbeskrivning, baserad på vad lärarna själva anser sig behöva. Det här är våra förslag”, skriver lärarna Helena Forsman Lund och Anna Musikka.

Kommentera

”Vi lärare behöver verktyg för att reglera vår arbetstid”

Debatt

”Ett sådant verktyg tror jag är nyckeln till att slippa att vi i november har tagit på oss så mycket att vi inte orkar längre”, skriver läraren Emelie Johansson.

Kommentera

Nu ska glädjebetygen stoppas

Betyg

Betygsutredningen får i uppdrag att utreda hur betygsinflation kan motverkas.

Anders Hansen: ”Digitala verktyg gynnar de duktiga eleverna”

Skärmdebatten

Digitala verktyg har sin plats i klassrummet men mobilen ska inte med, om hypade psykiatern Anders Hansen får bestämma.

Forskarna: Ge lärarna makten att definiera elevernas utveckling

Bedömning

Ju mer vi fokuserar på skolans resultat desto sämre går det, menar didaktikprofessorn Magnus Hultén.

Tidskriftspriset

Skolvärlden nominerad till Tidskriftspriset – igen

Nominering

För andra året i rad är Skolvärlden nominerad till det prestigefyllda Tidskriftspriset.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons