Läspolitik

Läslyftets budget räcker inte till alla

Intresset för Läslyftet är så stort i landet att det statliga bidraget till lässatsningen inte kommer att räcka till alla som sökt, enligt Skolverkets sammanställning.

Friskolor och kommuner har anmält över 1600 skolor med nästan 20 000 lärare till att delta i läslyftet som startar på bred front i höst.

Skolverket ska producera utbildningsmaterial och organisera utbildning för de lärare som ska vara handledare ute i skolorna, bland annat genom en särskilt webbplats för projektet. Kommuner och friskolor kan ansöka om bidrag till att frigöra arbetstid för handledarna.

Totalt har Skolverket 24 miljoner kronor att fördela mellan skolorna, men pengarna räcker bara till att utbilda 460 av de 2400 handledare som skolorna har sökt bidrag för. Skolverket måste därför göra ett urval baserat på bland annat geografisk spridning och antal elever i olika regioner.

– Vi hade förstås velat ha mer pengar för att kunna ge bidrag till alla som sökt. Samtidigt är det fullt möjligt att vara med i Läslyftet även om man inte får bidrag från staten. Om man bestämmer sig för att satsa lokalt så ska vi stötta så mycket vi kan och om ett år går det att söka bidrag igen, säger Erica Jonvallen, projektledare för Läslyftet, i ett pressmeddelande.

Läslyftet drivs av Skolverket, pågår från 2015 till 2018 och riktar sig till lärare i alla ämnen. I mars fattar Skolverket beslut om vilka skolor som får statsbidrag för handledare.

Här hittar du hur många som ansökt per kommun. 

Kommentera