Läsning 

Lässtrategier inte för alla

Undervisning i lässtrategier har stor effekt på svagare elever, men det gör ingenting för redan duktiga läsare, visar en ny forskning från Karlstads universitet.

Forskarna Michael Tengberg och Christina Olin-Scheller vid Karlstads universitet vill nyansera debatten om lässtrategier. I Pisas kölvatten har lässtrategier blivit ett honnörsord, och de lyfts fram i såväl statliga som privata fortbildningsinsatser.

Deras forskning tyder på att strategiundervisning verkligen erbjuder bra stöd till elever som har svårt att komma igång med läsningen. Men för de elever som redan använder strategierna automatiskt, eller inte behöver dem, bidrar undervisningen inte till någon utveckling.

Karlstadforskarna har undersökt hur lässtrategier i kombination med textsamtal och responsskrivande bidrar till läsförståelsen, en modell de kallar för dialogisk strategiundervisning.

– I två av studierna jobbade klasserna med noveller och resultaten jämfördes med kontrollgrupper som följt ordinarie undervisning. I en tredje studie undersökte vi hur lässtrategier kunde användas fӧr att jobba med kritisk förståelse av argumenterande texter, säger Michael Tengberg i ett pressmeddelande.

Forskarna hoppas att deras undersökning ska bidra till att de barn som redan läser bra kan få ta del av andra typer av läsundervisning så att de också kan utvecklas.

Kommentera