malin_tvararna_bocker
Kompetensutveckling

”Låt lärarna ta makten över fortbildningen”

Skolan lägger stora pengar på fortbildning med tveksamt innehåll, anordnade av kommersiella aktörer. Det menar läraren och forskaren Malin Tväråna. Och det sker ofta helt i onödan.
– Kompetensen finns redan i lärarkåren, säger hon.

Om lärarna

Malin Tväråna är gymnasielärare, doktorand i samhällskunskapsdidaktik vid Stockholms univeristet och ordförande i Lärardriven Forskning och Utveckling, en fristående förening för forskande och forskningsintresserade lärare.

Eva Lindqvist är lärare och fil lic i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling

För en tid sedan väckte en fortbildningsdag i Malmö rabalder. Upprörda lärare menade att innehållet var ”flummigt”, ”föraktade bildning” och var långt ifrån lärarnas vardag. En del av kritiken handlade också om att kommunen valde att lägga pengar på en kommersiell aktör.

Nu lyfts frågan om lärarfortbildning och dess skiftande kvalitet och ibland dyra prislappar på nytt. Denna gång av Malin Tväråna och Eva Lindkvist, båda lärare och forskare. I ett debattinlägg skriver de att det är alltför vanlig med fortbildningar utan yrkeserfarenhetsmässig eller vetenskaplig relevans för undervisningen.

– Vi har egna erfarenheter av det som varit uppe för diskussion i och med fortbildningsdagen i Malmö, det vill säga inte så väl vetenskapligt förankrad fortbildning, säger Malin Tväråna, som är lärare i samhällskunskap och svenska och numera doktorand vid Stockholms universitet.

I sitt debattinlägg riktar de kritik mot att pengar försvinner ut från skolan till ”konsult- och analysföretag och producenter av IT-lösningar, undervisningsmetoder och meriterings- och utvecklingsprogram”.

Istället borde skolorna dra nytta av och utveckla den kompetens som finns i den egna kåren, menar Malin Tväråna.

– Dels finns lektorer med tydlig koppling till akademin. Men det finns också väldigt duktiga förstelärare och andra lärare som kan jättemycket men som inte riktigt får utrymme att vara med och påverka hur fortbildningen ska se ut. Det ges för lite utrymme för dem, säger Malin Tväråna och tillägger.

– Vi vill lyfta behovet av att bygga upp en kunskapsbas och en forskningsprofession inom kåren, i samverkan med universiteten. Och vi menar att det är bristen på detta idag som gör att det finns utrymme för utomstående aktörer att komma in och ta det utrymmet. Det finns alldeles för många kommersiella föreläsare och företag som kränger inspirationsföreläsningar och rent ut sagt dåligt underbyggd kvasivetenskap.

Orsakerna till att det blivit så, tror Malin Tväråna, är flera. Dels att de som har ansvar för att köpa in fortbildning inte alltid har koll på vad som är bra, finns långt ifrån lärarna och inte vet vad lärarna behöver. Det kan också handla om en osäkerhet i skolvärlden, ”kanske beroende på alla reformer och mycket buzz kring ny forskning och nya rön” som gör att man inte vågar lita till sin egen kompetens. Att skolledare använder meriteringsföretag för att välja förstelärare istället för att lita på sitt eget omdöme är ett exempel på det.

– Men framförallt handlar det om idén att det är någon annan som ska komma in och lära lärare hur man gör. En del som köps in är förstås bra, men många gånger är det onödigt. Kompetensen finns till stor del redan inom kåren.  

Borde lärare ta makten över fortbildningen?

– Jag tycker att facken borde vara mer aktiva här. Det är en arbetsmiljöfråga som har med yrkets status att göra att vi återtar formuleringsföreträdet. Det är professionen som vet vad man ska kunna när man är lärare, tillsammans med akademin.

Hur ser bra fortbildning ut?

– Det är svårt att säga generellt. Men det finns till exempel forskning som tittar på vad är det som gör att förändringar håller i längden och där är kollegialt lärande överlägset. Det verkar funka bättre än enstaka fortbildningsinsatser som inte verkar sätta något större avtryck.

Ni skriver att det är vanligt med inspirationsföreläsningar utan vetenskaplig relevans för undervisningen. Men kan man bara få ha lite kul ibland?

– Jo, absolut. Det kan vara värt mycket med lite gofika och att få känna sig peppad. Man kan absolut kosta på sina lärare en dags underhållning, men då ska man inte kalla det fortbildning, utan då ska man var tydlig med är det något annat.

Kommentera