gunilla_svantorp_socialdemokraterna

Gunilla Svantorp, ordförande för utbildningsutskottet (S). Foto: Emmy Sjöblom/Andreas Hillergren

Debatt

”Låt Moderaternas Sverigemöte bli en vändpunkt för likvärdigheten i skolan”

Debatt ”När Moderaterna i helgen samlas för Sverigemöte är det förmodligen sista chansen att göra upp med misstagen som gjordes i friskolereformen innan vi går in i valåret 2022”, skriver Gunilla Svantorp, ordförande för utbildningsutskottet (S).

När moderater från hela landet idag samlas för Sverigemöte borde våra barn och ungas rätt till en likvärdig skola vara ett huvudtema. Dessvärre är risken överhängande att moderaterna cementerar vägval som kan bli förödande för svensk skola. Moderaterna måste tydliggöra att elevernas rätt till utbildning ska gå före friskolekoncernernas ekonomiska intressen och dra en röd linje mot Sverigedemokraterna.

Sedan Moderaterna med stor hast och utan gedigen utredning avreglerade skolan i början av 90-talet har svensk skola utvecklats till en marknad utan motstycke i världen. De vinstdrivande friskolekoncernernas dominans på denna marknad blir allt tydligare. När Skolinspektionens nyligen presenterade en rapport om ”Beslut om ansökningar att starta eller utöka fristående skola” var dominansen från aktiebolagen total: 90 procent av ansökningarna kom från aktiebolag. Av de 36 beviljade ansökningarna om att starta friskola gällde 34 aktiebolag. 23 av dem ingick i en koncern. Nio ingick i en och samma megakoncern.

Frågan infinner sig nu vilka värderingar som ska vägleda det högerkonservativa block som nu håller på och cementeras i svensk politik. Hur ska ett högerkonservativt block dominerat av Moderaterna och Sverigedemokraterna förhålla sig till det som blivit en svensk skolmarknad? Partiernas negativa inställning till förslagen i utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” ger anledning till oro. 

Sista chansen att göra upp med misstagen.

Utredningen innehåller en rad förslag som skulle öka likvärdigheten, bryta skolsegregationen och få bort några av avarterna på skolmarknaden. Skolpengen föreslås sluta överkompensera friskolekoncerner för kostnader de inte har och kompensera kommunerna för de kostnader som det lagstadgade skolpliktsansvaret medför. En skyldighet som friskolor inte har. Urvalskriterierna i skolvalet föreslås ändras så att alla barn kan delta på lika rättvisa villkor. Det handlar bland annat om att göra urvalskriterierna mer enhetliga mellan kommunala och fristående skolor och att ta bort kötid till friskolor så att alla elever får del av valfriheten.

För oss socialdemokrater är det tydligt att vi nu måste begränsa marknadsmekanismerna i svensk skola och att förslagen i utredningen är viktiga steg på vägen dit. Vi vill värna valfriheten i skolan och då måste urvalskriterierna ändras så att alla barn får chansen att välja på lika villkor. Det är djupt beklagligt att både Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla utredningens förslag och därmed försvarar de vinstdrivande friskolekoncernernas privilegier istället för alla barns möjligheter till likvärdig utbildning. 

När Moderaterna i helgen samlas för Sverigemöte är det förmodligen sista chansen att göra upp med misstagen som gjordes i friskolereformen innan vi går in i valåret 2022. Tyvärr har Moderaterna hittills inte uppvisat vare sig självkritik eller någon vilja att se de positiva möjligheterna med utredningens förslag. Desto värre lierar sig Moderaterna allt djupare med Sverigedemokraterna, ett främlingsfientligt parti som över en natt kovände och gjorde sig till vinstjaktens främsta försvarare. Man kan inte bygga en likvärdig skola utan segregation på främlingsfientliga grunder.

I grund och botten behöver Sverige nu en bred konsensus kring att begränsa marknadsmekanismerna och återupprätta skolan som en samhällsinstitution med utbildning och bildning i fokus. Så skulle hela skolsverige gemensamt kunna ta krafttag mot den bristande likvärdigheten och skolsegregationen. Här skulle Moderaternas Sverigemöte kunna bli en historisk vändpunkt. Men det är upp till Moderaterna att se till att det blir det. 

Gunilla Svantorp, (S), ordförande för utbildningsutskottet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera