Nationella prov

”Låt nationella prov i svenska styra och mäta läsförståelse”

Läsning debatt

Forskning visar att SSR, Sustained Silent Reading, leder till goda studierresultat. Marianne Mathlein, läromedelsförfattare och legitimerad lärare i svenska som andraspråk, föreslår att de nationella proven bör styra och mäta läsförståelse.

Att det finns ett starkt samband mellan god läsförståelse och studieframgång torde de flesta vara överens om. Forskning visar att SSR Sustained Silent Reading, alltså obruten tyst läsning, leder till goda studieresultat. Ett barn som fått möjlighet att upptäcka tjusningen med att läsa, att fångas av en skriven berättelse och därmed lämnat tragglandet och kommit in i ett flyt klarar snart att ta sig igenom och förstå skolans texter i alla ämnen.

Men hur ska eleverna lockas att läsa böcker i en tid då äventyren och spänningen finns i överflöd på olika skärmar och i olika medier? Här är mitt förslag – använd de nationella proven i svenska som styrmedel.

Jag har lång erfarenhet av att utforma effektiva och tillförlitliga prov i läsförståelse.

Till skillnad från Skolverkets nuvarande läsförståelseprov utgår min modell från att eleverna under ett läsår får ett antal (förslagsvis 6 för åk 6, 7 för årskurs 7 etc) spännande och lättlästa böcker att läsa på egen hand och vid läsårets slut testas på några av de lästa böckerna.

Ett nationellt, obligatoriskt prov där eleverna får ha med sig böckerna och på 90 minuter välja, bläddra, söka upp och identifiera ett antal utdrag ur rätt bok. Det här provet kan rättas automatiskt och de elever som hittar många utdrag visar att de förstått och kommit ihåg handlingen.

Marknaden översvämmas av härliga barn- och ungdomsböcker, som dessvärre inte nås av många läsare. Jag har pratat med bibliotekarier som berättar att de få som kommer till biblioteket är nyanlända barn och ungdomar.

Det är sorgligt, tycker nog alla vi som växt upp med spännande böcker och kanske fortsatt att läsa för nöjes skull och numera aldrig reflekterar över att vi läser, bara vad vi läser. Den nivån borde alla människor få uppnå. Det gäller för oss vuxna att hjälpa de unga att börja läsa! För framtiden och livet!

Marianne Mathlein, läromedelsförfattare och leg lärare i svenska som andraspråk

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera