Annons
LR:s förbundsstyrelse skriver om sin inställning till las-förslaget. Foto: Mostphotos

”Låt oss ta fighten tillsammans för bättre villkor”

Publicerad 3 november 2020

Relaterat

Replik ”Facklig passivitet och brist på skyddsombud är ett stort hot. Låt oss tillsammans ta fighten för bättre villkor för lärare och studie- och yrkesvägledare”, skriver LR:s förbundsstyrelse.

Liane Blom riktar i en debattartikel två frågor till förbundsstyrelsen. Vi väljer att svara på den sista först eftersom den är bredare. Den lyder: Mer pengar till kommuner och stat betyder i regel mer pengar till skolan. Hur kan det vara dåligt?

Vårt svar är att det naturligtvis är bra om mer pengar satsas på skolan. Det är dock inte självklart att mer pengar hos stat eller kommuner i regel betyder mer pengar till skolan. Tvärtom har vi sett lärarlöner halka efter och vi har otaliga exempel det senaste decenniet på att generella statsbidrag som tillkommit  inte realiseras som en förstärkning av skolornas budget, utan läggs på annat om vi inte aktivt bevakar detta lokalt. Mer pengar till skolan är nödvändigt eftersom vi vet att behoven inom skolans värld är stora. Vi behöver drastiskt förbättra lärarnas arbetsmiljö, minska deras arbetsbelastning och höja deras löner.

Sådana satsningar skulle innebära minskad lärarbrist samt förstärkta kunskaper. Därmed inkomster istället för kostnader på sikt, både för eleverna när de väl når arbetslivet och för hela vårt samhälle. Dock finns det all anledning att fråga sig vad det framförhandlade avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv egentligen kommer att kosta kommuner och stat. I värsta fall kan det bli så dyrt att det tränger undan viktiga skolsatsningar. Nu har regeringen öppnat för en ny utredning och kanske kommer den att ge oss svaret.

Den andra frågan lyder: LR har som fack kommit fram till att en förändring av LAS är dåligt. På vilket sätt då?

LR har inte sagt att en förändring av anställningsskyddet i sig behöver vara dåligt. Tvärtom har vi öppnat för en förstärkning av detta skydd. Redan med nuvarande lagstiftning vet vi att lärare som uppfattas som frispråkiga kan sitta löst. Häpnadsväckande nog är det heller inte – den stora lärarbristen till trots – ovanligt att arbetsgivare hävdar arbetsbrist, vilket många av våra lokala ombud kan vittna om. Även om det är förbjudet att säga upp någon utan saklig grund så kan det hända vem som helst. Och det ingår i vår fackliga service att ta hand om dem som drabbas av sådan orättvisa och godtycklighet.

Med de förändringar som är på tal i LAS, får dels vi som fackförbund, dels den enskilde, sämre möjligheter att få felaktigheten prövad. Ett starkt anställningsskydd är en garant för att de som har åsikter som kan brännmärkas som obekväma i förhållande till makthavare eller föräldraopinioner kan behålla sin anställning.

De förslag som diskuteras undergräver detta. Förslagen innebär att under tiden man tvistar om uppsägning av ”arbetsbrist” eller av ”personliga skäl” så blir arbetstagaren av med sin lön. Det kommer att innebära att få mäktar med att driva en tvist eftersom de blir fullt upptagna med att skaffa sig en ny försörjning, ett faktum som utan tvekan kommer att leda till tystare arbetsplatser. Det är inte acceptabelt. Blickar vi bakåt eller ser oss runt i världen så är det tydligt att lärare och andra akademiker ofta hamnar i skottgluggen i ett hårdnande politiskt klimat. Sverige är inte en gång för alla vaccinerat mot en sådan utveckling.

Liane Blom gör i sin artikel gällande att anställningsskyddet är dyrt för arbetsgivarna. Det kan man se på olika sätt. Anställningsskyddet har bidragit till att vi i Sverige har fackföreningar som är starka och viktiga för både den enskilde arbetstagaren och för hela arbetsmarknaden. Det har, för både arbetsgivare och arbetstagare, också varit en anledning till att vi förskonats från stora och långvariga konflikter på arbetsmarknaden. Värdet av detta är svårt att uppskatta men det handlar om väldigt stora summor både för enskilda företag och för hela samhället.

Avslutningsvis så vill jag ge Liane Blom helt rätt när hon pekar ut facklig passivitet och brist på skyddsombud som ett stort hot mot oss. Alldeles oavsett den lagstiftning vi har och får är starka fackföreningar den bästa garanten för ett bra arbetsliv. Så låt oss tillsammans ta fighten för bättre villkor för lärare och studie- och yrkesvägledare.

Förbundsstyrelsen i Lärarnas Riksförbund genom ordförande Åsa Fahlén

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons