Granskning

Lätt ta sig in på skolor

Obehöriga kan vistas länge på en skola innan någon frågar vad de gör där. Det visar en granskning som Sveriges Radio gjort. 

Dåden på Kronans skola i Trollhättan ledde till en debatt om skolans öppenhet och säkerhet. Ska skolan vara öppen i bemärkelsen att vem som helst, när som helst, kan gå in där?

Nu har Sveriges Radio undersökt hur lätt det är för en obehörig person, i det här fallet Sveriges Radios reportrar, att gå in på en skola och ur länge det dröjer innan någon ifrågasätter vad man gör där. 76 skolor fick besök.

På var femte skola kunde reportrarna gå omkring inne på skolan i mellan 45 minuter och en timme utan att någon frågade dem vad de gjorde där. Till slut fick de själva ge sig till känna.

På ungefär lika många skolor, 16 stycken, kom reportrarna inte in alls eller blev ifrågasatta inom ett par minuter. På omkring 60 procent av skolorna tog det mer än tio minuter innan någon reagerade .

Eva Hallström, rektor på en av de skola där ingen reagerade på reportrarnas besök, säger i inslaget.

– Jag kan förstå att det kan hända, jag tycker att det är tråkigt att ingen har frågat dig vem du är.

Och hon fortsätter:

– Jag tänker som så att det är ett skifte nu. Vi har velat verka för en öppen skola och en trygg plats att vara på. Uppenbarligen är vi nu i ett paradigmskifte där det sker ett mycket större fokus på säkerhetsfrågor, efter saker som har hänt i vårt samhälle.

Efter dåden i Trollhättan kommenterade Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson frågan om öppenhet och säkerhet i en intervju med Skolvärlden.

– Jag förstår att det blir en stor diskussion om säkerheten på skolorna. Men jag är oroad att vi får en överreaktion där folk börjar kräva vakter och metalldetektorer. Jag vill inte se en sådan utveckling, jag tror inte det leder till trygghet. Tvärtom tror jag att det kan skapa oro, sa han.

I stället handlar det om vad man lägger i ordet ”öppen”, menar Bo Jansson.

– Avser ordet att beskriva skolan som en transparant och aktiv aktör i demokrati- och samhällsbygget, så visst. Men om ordet beskriver öppna dörrar för alla och envar att klampa in i skolans lokaler, är det inte lika lyckat. En öppen skola behöver inte vara fysiskt öppen.

Så hur borde det fungera enligt dig?

– Jag tycker faktiskt att det ska vara som på de flesta arbetsplatser. Du har en gemensam ingång, där det finns en reception. Där berättar man vem man är, vem man ska träffa och hur länge man ska vara där, säger Bo Jansson.

Kommentera