helenehellmark

Regeringen och moderaterna vill se lättare antagning till KPU, bekräftar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Lärarbristen

Lättare komma in på KPU

Hälften av de sökande till den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) är inte behöriga. Därför vill moderaterna lätta på antagningsreglerna. Och får stöd från Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. 

Så har antalet ansökningar ökat

KPU-ansökningar 2013: 2 522

  • Behöriga 1 064
  • Ej behöriga 1 458
  • Antagna 724
  • Ej antagna 1798

KPU-ansökningar 2016: 4 448

  • Behöriga: 2 552
  • Ej behöriga: 1 896
  • Antagna: 1 439
  • Ej antagna: 3 009

Källa: UHR

Mellan 2013 och 2016 har antalet sökande till KPU nästan dubblerats, från 2 522 sökande till 4 448. Samtidigt saknas 65 000 lärare fram till 2025.

– Vi har KPU som är ett bra verktyg för att snabbt möta lärarbristen, säger Helene Hellmark Knutsson.

Nu vill Moderaterna se till att fler kommer in på KPU. Idag får akademiker som kanske bara saknar ett par poäng nobben från utbildningen. Genom att göra det möjligt att läsa in de saknade kurserna samtidigt med KPU, vill Moderaterna se fler utexaminerade lärare.

Helene Hellmark Knutsson säger ja till förslaget.

– Jag är väldigt positiv till förslaget och departementet jobbar precis med den frågan, och hur vi ska utveckla antalet KPU-platser, säger Helene Hellmark Knutsson till Skolvärlden.

Regeringen har redan tidigare byggt ut KPU med 200 platser, och erbjuder forskare studiebidrag för att välja utbildningen.

På utbildningsdepartementet pågår också diskussioner om en del av de nya nybörjarplatserna på lärarutbildningen ska växlas mot KPU-platser, eftersom söktrycket på dessa är högre.

– Det är bra att det finns politisk enighet i riksdagen och utskottet, det leder till långsiktighet. Och det är bra att Moderaterna ser behovet, säger Helene Hellmark Knutsson.

– Det viktiga nu är att vi får ut fler lärare på kort tid, det är det centrala i vårt budskap. Högskolor måste ställa om för att vara mindre stelbenta. Det är flexibiliteten vi efterfrågar. I och med att den saknas utestänger vi alla de här människorna från läraryrket. Det har vi inte råd med, säger Moderaternas skolpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall.

På Lärarnas Riksförbund är Svante Tideman, vice ordförande, försiktigt positiv.

– Om det gäller några få poäng, men saknar man hela kurser då är det en annan sak. Det bygger på att de klarar studierna. Vi är inte beredda att förhandla med kvalitet, även om vi är positiva till alla insatser som kan göra att vi får fler välutbildade lärare, säger han.

Kommentera