laxor
Läxor

Läxfria skolan: ”Läromålen ska nås på skolan”

På Solede skola har man slopat läxorna. I stället för att lärarna ska rätta och komma på läxor stöttar de eleverna på skolan med deras skolarbete.
– Det ska inte göras hemma där barn inte får stöd, säger Maria Stål Sundqvist, rektor på Solede skola.

Solede skola (F-5-skola) i Sundsvall har en skolvardag som ser något annorlunda ut. Här får man som elev nämligen inga läxor. Sedan 2014 sker allt skolarbete i stället på skolan med hjälp från lärare både under och efter skoltid.

Maria Stål Sundqvist är rektor på Solede skola och sedan hon tillträdde 2011 har hon funderat mycket över huruvida läxor är någonting som verkligen främjar skolgången. Tre år senare blev Solede skola den första läxfria kommunala skolan i Sundsvall.

– Eftersom jag är gammal mattelärare ringde föräldrarna i min dotters klass till mig när de hjälpte sina barn med läxorna och stötte på tal som de inte förstod. Då tänkte jag: ”Det här är fel”, säger Maria Stål Sundqvist, rektor på Solede skola till ETC Sundsvall och tillägger:

– Läromålen ska nås på skolan, med lärarnas hjälp. Det ska inte göras hemma där barn inte får stöd. Det finns familjer som har många barn, dåligt med tid eller inte kan svenska tillräckligt bra.

Har eleverna blivit slappa av att slippa läxor? Och blir kunskaperna sämre utan extra arbete på sena eftermiddagar och kvällar? Eleverna Markus Westin och Elin Hasselryd tycker att det är skönt att inte ha några läxor. De upplever att man får mer tid över till annat och därmed slipper stressen som läxläsningen ofta kan resultera i. Dessutom upplever de att skolan också har blivit mer jämställd utan läxor.

– Alla har inte föräldrar som kan hjälpa till med läxor. Mina föräldrar hjälper mig mycket men för dem som inte har det så blir det jobbigt, säger Elin Hasselryd till ETC Sundsvall.

I stället för att rätta och skriva läxor stöttar lärarna eleverna på skolan. Vill man som elev ha extra studiehjälp kan man stanna kvar efter skolan och få hjälp av en lärare – det ligger nämligen i deras arbetstid. Ibland kan det vara att eleven själv vill, efter en uppgörelse med föräldrarna, eller för att en lärare sett att det behövs extrahjälp.

Det är svårt att svara på om skolresultaten har förbättrats med tanke på att det har gått för kort tid utan läxor i undervisningen, men Maria Stål Sundqvist är säker på att de har valt en metod som inneburit en bättre skolgång för både lärare och elever.

Till en början var många föräldrar oroliga och trodde att en läxfri skola skulle leda till en flumskola.

– De undrade hur de skulle ta del av vad barnen gjorde i skolan och många ansåg att läxor var ett bra sätt att lära barn ta ansvar, berättar Maria Stål Sundqvist och fortsätter:

– Insynen i skolarbetet är till och med större nu. Och att lära sig ta ansvar genom att ta hem en läxa, det ansvaret skulle jag vilja säga att barnen likaväl kan lära sig genom att packa gympakläderna, säger Maria Stål Sundqvist.

Kommentera