laxor-712
Undervisning

Läxfritt på schemat

Norrevångskolan i Mörrum är en av de skolor som slutat ge läxor.
– Huvudargumentet för oss att ta bort läxorna är likvärdighetsaspekten, säger läraren Martin Löfgren. 

Både hemma vid köksborden, när läxorna ska göras, och i den allmänna skoldebatten, väcker läxor känslor. Samtidigt blir det allt vanligare att skolor väljer att jobba enligt principen läxfritt på olika sätt. Olaus Petri-skolan i Örebro och Hällaskolan i Borensberg är några exempel.

En skola som hunnit jobba ”läxfritt” under ett antal år är Norrevångskolan i Mörrum. Martin Löfgren, som undervisar i svenska, engelska och franska i årskurs 7-9, förklarar varför.

– Huvudargumentet för oss att ta bort läxorna är likvärdighetsaspekten. Det blir inte riktigt bra när man, så att säga, skickar hem lärandet, i och med att hemmens möjligheter att hjälpa till ser så olika ut. Elever som har olika typer av svårigheter ska inte lämnas ensamma i sitt lärande, säger han.

Enligt Martin Löfgren är borttagandet av läxorna dock bara en liten del av ett större förändringsarbete på skolan.

– Det handlar om att elevens lärande är lärarnas och skolans ansvar och uppdrag. Självklart ska även eleverna ta ansvar för sitt lärande men skolan ska inte förutsätta att elever ska lära sig det nya hemma. Tidigare förutsatte vi nog det och om eleven inte gjorde det blev det elevens problem att lösa. Nu arbetar vi utifrån att det är läraren som äger den uppgiften och det läxfria tänket är en del av det. 

Och även på Norrevångskolan finns det möjlighet att jobba extra med skoluppgifter för dem som behöver. En timme varje dag, måndag till torsdag, erbjuder skolan studietid. Då finns lärare på plats – i olika ämnen – som har studietiden inlagd i sin tjänstefördelning.

– Om en elev missat en lektion rekommenderar vi att man gå dit eller om man hamnat efter i något ämne. Studietiden finns för alla som har behov av den. Vi har också som ambition att eleverna ska kunna gå dit för att få fördjupning inom ett område. Det är inte så många som gör det idag men det handlar om att vi lärare måste bli bättre på att erbjuda bra material för detta, säger Martin Löfgren.

– Inför de nationella proven i engelska, till exempel, lade jag in mig själv på studietiden och då kom det några elever som redan har goda kunskaper just för att de ville finslipa formen inför proven.

Ser du några nackdelar med ert sätt att jobba?

– Ja. Jag tänker att det är viktigt att skilja på kunskap, som är en kvalitet, och färdigheter, som är något som måste tragglas in. Läsning är ett problem hos oss precis som på många andra skolor. Hur får man elever att läsa mer? Vi är inte där nu men kanske skulle vi ha den typen av hemuppgifter. Alltså uppgifter som inte kräver hjälp av någon vuxen. Men då är det viktigt att läxorna är individanpassade, jag vill absolut inte tillbaka till att man slentrianmässigt ger samma läxa till alla.

Dessutom, betonar han, är det naturligtvis inte förbjudet för den som vill, att göra saker hemma.

– Det finns alltid elever som behöver jobba ikapp, av olika orsaker. Men då sker det i samråd mellan lärare och elev och uppgiften ges individuellt.

En del föräldrar har varit kritiska till att de, när barnen inte får några läxor, inte blir lika delaktiga i barnens skolgång.

– Men inget hindrar ju att man frågar sina barn om vad de gör i skolan. Jag tror att föräldrar kan var lika delaktiga nu. Vi meddelar till exempel varje vecka vad vi arbetar med just nu.

Har det påverkat resultaten att ni tagit bort läxorna? 

– Det är förstås svårt att mäta. Resultaten på skolan har ökat dramatiskt på senare år men det kan bero på att vi, som jag sa, förändrat hela vårt arbetsätt. Det går inte att bara plocka ut läxdelen. Men det går uppenbarligen inte sämre sedan vi tog bort läxorna, tvärt om. Sen kanske inte det här sättet att jobba funkar för precis alla elever, men det gjorde inte det tidigare sättet heller. 

Kommentera