Fortbildning

”Ledarrollen är A och O”

I projektet ”Lärare som ledare” guidar Daniel Prsa och Linda Sikström lärare i att utveckla sitt ledarskap. Grunden handlar om att bygga relationer till eleverna.

Om lärarna

Daniel Prsa
Lärare i SO för årskurs 4-9. Utvecklingssamordnare på Pedagogisk Inspiration i Malmö.
Tjänstledig från uppdraget som förstelärare på Möllevångsskolan i Malmö.

Linda Sikström
Lärare i årskurs F-6. Utvecklingssamordnare på Pedagogisk Inspiration i Malmö.
Tjänstledig från uppdraget som förstelärare på Kulladalsskolan i Malmö.

Aktuella med: Har på eget initiativ utarbetat projektet ”Lärare som ledare” i samverkan med Pedagogisk Inspiration och Grundskoleförvaltningen i Malmö. Arbetar också som verksamhetsstödjare på Värner Rydenskolan i Malmö där de på skolledningens uppdrag coachar förstelärarna samt auskulterar och coachar all övrig personal på skolan.

– Vi har auskulterat i klasser där undervisningstiden inte utnyttjas. I ett klassrum tog det tio minuter för eleverna att ta sig in klassrummet, i en annan tog det en kvart för eleverna att hämta sina böcker. Så länge det fortsätter komma rapporter som visar att måluppfyllelsen sjunker i vissa ämnen, att det behövs ökad studiero för elever och att det är det är stökigt i skolan så finns det ett behov av att arbeta med lärares ledarskap, säger läraren Linda Sikström.

Tillsammans med kollegan Daniel Prsa har de dragit igång projektet ”Lärare som ledare” som riktar sig till lärare i Malmö Stad. Det övergripande målet är att öka måluppfyllelsen och likvärdigheten.

– Tanken slog oss för ett år sedan när vi diskuterade våra erfarenheter av att ta emot vfu-studenter. De är ofta kompetenta i sina ämnen men utifrån de erfarenheter vi har av att ha jobbat på ganska tuffa Malmöskolor så har vi sett att även om ämneskunskaper naturligtvis är viktiga så är ledarrollen A och O, säger Daniel Prsa.

Allteftersom projektet utvecklats har det kommit att omfatta betydligt fler än bara nyutexaminerade lärare. Under denna termin deltar 38 lärare från hela grundskolan. Två gånger per termin ses man i grupp, i så kallade nätverksträffar, och vid tre tillfällen blir deltagarna auskulterade i sin undervisning.

– Vi har delat in grupperna så att lärare i årskurs ett till fem träffas i ett nätverk och årskurs sex till nio i ett annat eftersom ledarskapet måste utformas på olika sätt vid olika åldrar, säger Linda Sikström och Daniel Prsa tillägger.

– Vi har också blandat grupperna så att lärare från olika skolområden träffas och utbyter erfarenheter.

Auskultationerna genomförs utifrån ett observationsschema som Skolinspektionen tagit fram om än med lite modifieringar. På plats längst bak i klassrummet tittar Linda Sikström och Daniel Prsa på hur lärandemiljön fungerar och hur tydlig läraren är i sitt ledarskap.

– Vid första auskultationstillfället sitter vi ner tillsammans med läraren efter auskultationen och ger muntlig coachning utifrån det vi sett och samtalar om vad läraren kan utveckla. Vid andra auskultationstillfället ger vi skriftlig återkoppling och efter det tredje tillfället, då det är muntlig coachning och återkoppling, brukar vi vilja att även lärarens närmaste chef är närvarande, säger Daniel Prsa.

Intresset har varit större än de kunnat gissa. Det står redan lärare på kö inför vårens omgång.

Vad innebär det att vara en god ledare i klassrummet?

– Det handlar jättemycket om att bygga relationer med eleverna. Och att skapa en bra lärmiljö. Själva är vi nog båda ganska dominanta och inte så lätta att kollra bort, skrattar Linda Sikström. Vi hade våra första lärartjänster på en mycket tuff skola och där blev vi tvingade att hantera situationen. Antingen bli uppätna och sluta efter en termin, vilket många gjorde, eller stanna kvar och försöka bygga relationer med elever och deras föräldrar. Vi valde att stanna kvar i flera år och såg hur viktigt det är med relationsskapande för att kunna motivera, utmana och engagera elever.

Kan alla lära sig att bli bra ledare?

– Absolut. Om vi inte trodde det hade vi inte dragit igång det här projektet, säger Linda Sikström.

Daniel Prsa:

– Det kan vara känsligt med auskultationer om det är en kollega från den egna skolan som kommer. Men jag tror att de lärare som är med i projektet ser det här som en möjlighet. När vi har varit ute och auskulterat är det flera lärare som frågar direkt: När kommer ni nästa gång.

Är lärares ledarskap något som behöver få ökat fokus?

– Det har varit mycket fokus på att läraren ska vara kunnig i sina ämnen de senaste åren. Det är naturligtvis viktigt men man får inte tappa bort det här med läraren som ledare. Utifrån de lärare vi möter så skulle jag säga att behovet och viljan att utveckla sitt ledarskap är stort, säger Linda Sikström.

Kommentera