pengar-810
Lön

Leg ska ge minst 30 000

Ingen legitimerad lärare ska tjäna under 30 000 kronor. Det har Färgelanda kommun bestämt. Allt för att behålla sina behöriga lärare.

– Har man lärarlegitimation så ska man tjäna minst 30 000 kronor i månaden i Färgelanda. Jag tycker att det känns jättebra, säger Kristina Ström, kommunombud för Lärarnas Riksförbund och lärare på Valboskolan.

Kommunen har precis tagit beslut om att inför löneöversynen 2016 ska ingen legitimerad lärare i Färgelanda kommun tjäna mindre än 30 000 kronor. Efter den justeringen fördelas fyra procent på kollektivet.

– I praktiken handlar det om omkring 30 lärare som kommer få upp lönen när man nu sätter det här golvet.

Bakgrunden är att det blir allt svårare att hitta behöriga lärare till tjänsterna.

– Dessutom måste vi satsa för att behålla de lärare vi har. Vi har hög behörighetsgrad bland våra lärare och då måste man kunna premiera de som väljer att stanna kvar, säger Kristina Ström.

– Det fanns också lärare som jobbat länge men som blivit omsprungna av nya lärare som gått in på en högre ingångslön.

Bakom lönesatsningen ligger samarbete mellan tjänstemän, politiker och fackligt arbete.

Nästa förbättringsområde är arbetsmiljön.

– Det är också viktigt för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga. Den största utmaningen är mellanstadiet där det är sjukt hög arbetsbelastning. Men lärares arbetsmiljö måste förbättras generellt.  Man måste satsa mer om vi ska behålla våra lärare och attrahera nya, säger Kristina Ström och tillägger.

– En arbetsgrupp som består av tjänstemän och fackliga företrädare kommer att tillsättas under våren för att jobba med frågan om hur vi kan locka lärare till Färgelanda kommun. Fler lärare i kommunen kommer innebära lägre arbetsbelastning och bättre arbetsmiljö. 

Kommentera