skola_edholm

Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd i Stockholm.

Debatt

Liberalerna: ”Lokala lärarlönesatsningar behövs”

Debatt Vad Stockholm, med ungefär tio procent av samtliga elever i Sverige, gör spelar roll för resten av landet. Lokala lärarlönesatsningar behövs liksom tillräckliga resurser för att skolorna ska kunna utvecklas, skriver oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L).

Det finns inga extra pengar för lärarlönesatsningar avsatta i nästa års budget för Stockholm, och påslagen till skolan är de lägsta på tolv år. Vad Socialdemokraterna i Stockholm gör påverkar skolan i resten av landet. Och det faktum att skolan och lärarna prioriteras ned i Stockholm 2017 är inget olyckligt undantag, skolan har satts på undantag ända sedan Socialdemokraterna och deras stödpartier tog över makten i Stockholm 2014.

Svensk skola står inför stora utmaningar. Skolan har svårt att klara att ge alla elever tillräckliga kunskaper. Nu är ett stort antal nyanlända elever på väg in i skolorna – att Sverige lyckas med integrationen beror till stor del på hur väl skolan lyckas. Samtidigt vet vi att även de mest högpresterande eleverna i Sverige har allt sämre faktiska kunskaper än de ”bästa” eleverna hade för ett antal år sedan. Och rekryteringsutmaningarna är enorma när många lärare går i pension eller väljer att lämna skolan för andra arbetsplatser.

Trots detta tas ytterst få politiska initiativ av Socialdemokraterna som skulle ge skolan bättre förutsättningar. Som största rödgrönt styrda kommun är Stockholms stad att betrakta som ett skyltfönster för rödgrön skolpolitik. De prioriteringar som sker här visar hur rödgrön skolpolitik blir i praktiken. Därför är det särskilt bekymmersamt att ökningen av resurserna till skolan i Stockholms stads budget för 2017 är den minsta på tolv år, trots utmaningarna. Det finns inte heller några extra pengar avsatta för höjda lärarlöner. När de lokala facken nu har riktat en aktiv önskan till stadens ledning om att skjuta till medel för allmänna löneökningar vid sidan av det statliga lärarlönelyftet blir svaret ett blankt nej. Vi liberaler beklagar detta.

Liberalerna ser satsningar på läraryrket som en av de viktigaste prioriteringarna för skolan. I vårt budgetalternativ för Stockholm 2017 har vi avsatt totalt drygt 570 mnkr mer än majoriteten på skola och utbildning. Av dessa öronmärks 205,5 mnkr till lärarlönesatsningar i samtliga skolformer och stadier. Det motsvarar en höjning om ca 1 procent utöver det avtalet ger.

Varför tar vi strid för denna prioritering? Jo, för att lärarna ska lyckas i sitt värv krävs det att arbetsgivaren – kommunen – arbetar stenhårt med att ge lärarna de allra bästa förutsättningarna. Vi måste frigöra tid för undervisning, skydda läraryrket från att behöva axla också det sociala ansvaret för eleverna, stärka karriärvägarna och ge lärare bättre lön för mödan. I detta bör Stockholms stad, med ungefär tio procent av samtliga elever i Sverige, vara en tongivande arbetsgivare. Vad Stockholm gör spelar roll för resten av landet.

Antar man inte den utmaningen kommer lärarbristen att tvinga skolorna till en avprofessionalisering; från lärare till outbildad personal. Men från Stockholms styrande majoritet hörs allt mindre om lärare och allt mer om ”pedagoger”. Vår ingång från Liberalernas sida är att ”den enskilt viktigaste faktorn för elevens lärande är läraren”. Nu är den meningen struken ur stadens styrdokument, och ersatt med en formulering om att ”barnens och elevernas viktigaste resurs är pedagogerna” i förskolor, skolor och fritidshem.

Det är lätt att förstå vad det beror på. Lärarbristen är enorm, till stor del beroende på kommunernas oförmåga att axla arbetsgivaransvaret för denna akademikergrupp. För den som inte är beredd att satsa på läraryrket är den enklaste vägen ut, nu liksom förr, att öppna dörren för outbildade grupper för att täppa till rekryteringsbehovet istället för att satsa på att få fler att vilja bli lärare och stanna i yrket. Att prata om pedagoger, istället för lärare, gör det också enklare att avstå från att satsa på lärarlönerna. En sådan politik dränerar skolan på professionella krafter och ersätter den med akutlösningar förklädda i välvillig retorik.

Stockholm och andra kommuner måste ta läraryrkets utmaningar på allvar. Lokala lärarlönesatsningar behövs liksom tillräckliga resurser för att skolorna ska kunna utvecklas. I frånvaro av detta riskerar en redan allvarlig kris för svensk skola att förvärras än mer.

Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd

Kommentera