Val 2022

Liberalerna: Så ska friskolorna reformeras

Lecture,Room,Or,School,Empty,Classroom,With,Desks,And,Chair

Johan Pehrson, partiledare Liberalerna.

Ingen vinstutdelning de första 4–5 åren, gemensam antagning till alla skolor och stopp för riskkapitalbolag – nästan. Det är några punkterna i Liberalernas förslag på ny lagstiftning för friskolorna.
– Vi tror på en reform där vi erkänner att friskolorna står för någonting bra, säger partiledaren Johan Pehrson.

Redan före sommaren öppnade Liberalernas partiledare Johan Pehrson lite diffust för att se över vinstuttagen i friskolorna. Sedan dess har partiet successivt förtydligat vad det är de vill göra, och på fredagen presenterar de till slut åtta punkter för att reformera friskolan.

– Vi behöver en friskolereform. Det räcker inte med aktiebolagslagen och skollagen. Det är inte en vanlig produkt eller tjänst, det är den svenska skolan, säger Johan Pehrson.

Förslagen syftar till att göra det svårare att missbruka systemet för att tjäna pengar genom att bedriva undermålig verksamhet, och därigenom höja folkets förtroende för en sektor som idag betraktas med skepsis av många.

För att komma åt oseriösa och oönskade huvudman och samtidigt öppna upp skolvalet för fler än de som nyttjar det idag, föreslår partiet:

1. Utdelningsstopp för nystartade friskolor
De första 4–5 åren efter att en friskola startas eller köps får vinstutdelning inte göras

2. Garantera elevernas skolgång
Huvudmän ska kunna garantera alla elevers rätt till oavbruten skolgång, så att elever inte plötsligt står utan skola vid konkurser eller nedläggningar.

3. Statligt huvudmannaskap
Staten ska ta över huvudmannaskapet från kommunerna, och sätta tydliga krav på läroböcker, skolbibliotek, laborationsutrustning och skolgårdar.

4. Inför en sanktionstrappa
Skolinspektionen ska kunna utfärda dubbelt så höga sanktionsavgifter och stoppa vinstutdelningar vid kvalitetsbrister.

5. Nej till riskkapitalbolag
Dagens ägarprövning räcker inte. Kortsiktiga riskkapitalbolag ska inte tillåtas driva friskolor. Riskkapitalbolags befintliga ägande ska inte tvångsavslutas, men bolagen ska utsättas för ny prövning vid nya förvärv.

6. Reformera antagningssystemet
En gemensam skolvalsplattform för alla fristående och kommunala skolor, där alla familjer aktivt uppmanas önska skola, ska göra skolvalet mer likvärdigt.

7. Förbjud religiösa friskolor
Svensk skola ska ge alla barn en likvärdig och sekulär utbildning. Religiös påverkan har ingen plats i skolan.

8. Inför en ny friskolelag
För att kunna skapa ordning och reda i friskolesystemet behövs en särskild lag som kan reglera just friskolorna.

Johan Pehrson menar att Socialdemokraternas förslag på att helt slopa möjligheten att göra vinst på skolverksamhet riskerar att ledat till att man kastar ut barnet med badvattnet.

– Vi behåller barnet men tillför nytt vatten. Vi erkänner att friskolorna står för någonting bra, valfrihet är bra. Familjers frihet att bestämma är viktig. Men vi har sett en del problem och utmaningar genom åren. Stolleskolor som Römosseskolan och liknande.

Partiets ”Nej till riskkapitalbolag” som ägare av skolor är ingen hård gräns, utan skulle bli föremål för individuella bedömningar om förslaget skulle bli verklighet.

– Lagen är framåtsyftande, det är ju svårt med retroaktiv lagstiftning. Men lagen kommer ju gälla alla. Det blir en prövning. Vissa kommer att bli glada för att de klarar prövningen, andra kommer att bli mindre glada, säger Johan Pehrson.

Den prövningen blir aktuell när ett bolag vill starta ny skola, eller köpa en skola. Riskkapitalbolag som idag äger skolor som klarar kvalitetskraven får fortsätta sitt ägande.

Lina Axelsson Kihlblom (S)

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) är kritisk till förslagen.

– I juni hade de chansen att stoppa marknadsskolan, men då röstade man ned förslagen. Nu säger man att skolkoncernerna kan få dela ut en jättestor vinst efter fem år, i stället för varje år. Det är inte seriöst. Sverige måste sluta lappa och laga i ett trasigt system. Skattepengar vi lägger på skolan ska gå till våra barn – inte till privata vinstuttag.

– Men skulle Liberalerna på allvar vilja göra något så är man välkomna att samarbeta med Socialdemokraterna. Vi ser, till skillnad från lobbyisterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna, problemen med Sveriges extrema skolmarknadsexperiment, säger hon till Skolvärlden.

Kommentera