Vuxenutbildning

Liberalerna vill ha visselblåsarsystem i vuxenundervisningen

NY Maria Nilsson L

Maria Nilsson, riksdagsledamot och medlem i utbildningsutskottet, för Liberalerna svarar på Skolvärldens frågor.

Liberalerna förespråkar att det ska finnas en form av visselblåsarsystem – anonyma kanaler där både elever och lärare kan påtala brister i undervisningen – inom vuxenstudierna.
Partiet utesluter heller inte ett förstatligande av komvux.

Maria Nilsson, riksdagsledamot och medlem i utbildningsutskottet, för Liberalerna svarar på Skolvärldens frågor:

Bör staten ha ett huvudansvar för komvux?

– Först vill vi se ett förstatligande av grundskolan och gymnasieskolan. Men vi utesluter inte ett förstatligande av komvux.

Är det bra att 40 procent av komvux är utlagd på entreprenad hos privata utbildningsföretag?

– Vi ser egentligen inga problem med procentantalet, däremot är det viktigast att åtgärda eventuella problem och bristande kvalitet. Det görs till exempel genom förbättrade upphandlingsrutiner, tydligare kvalitetskrav nationella riktmärken som minskar prispressen i upphandlingarna och som riskerar att leda till bristande kvalitet i undervisningen

Ska staten ansvara för att motverka glädjebetyg och betygsfusk i vuxenutbildningen?

– Ja staten behöver göra mer men det behöver framför allt kommunerna också göra. Liberalerna menar att alla huvudmän regelbundet måste besöka utbildningarna, och att vissa besök även ska ske oanmält. Det ska även finnas anonyma kanaler som både elever och lärare kan använda för att påtala brister i deras utbildningar

Anser ni att dagens system för insyn i de fristående aktörernas verksamheter fungerar och är tillräckliga?

– Se ovan

Hur ställer ni er till kontinuerlig antagning inom komvux?

– Vi ser att antagningen bör begränsas till vissa perioder för att underlätta för lärare inom vuxenutbildningen att kunna planera sitt lärande.

Bör SFI-peng införas?

– Ja

Kommentera