NY Lisa Bohlin jag är lärare

Lisa Bohlin undervisar i svenska, matematik och SO på mellanstadiet, samt är förstelärare i svenska på Söraskolan i Österåker.

| Foto: Magnus Glans
Jag är lärare

Lisa Bohlin: Därför är jag lärare

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen.
Lisa Bohlin är lärare på Söraskolan, Österåker.
Här berättar Lisa om varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Därför är jag lärare:

– Jag tycker att varje elev har rätt till en meningsfull och trygg skolgång, oavsett var du bor, din förmåga, vad dina föräldrar har för utbildning eller vad de tjänar. Elever ska ha samma möjligheter oavsett var en är född. Att få möta varje enskild elev på hens nivå och se det individuella lärandet är en av anledningarna till varför jag valt läraryrket. I mitt klassrum ska det vara högt till tak och varje individ ska mötas på sin nivå.

Bästa stunden i veckan:

– När elevernas nyfikenhet och lust till lärande präglar lektionerna. När de individuellt eller i grupp tillsammans resonerar och diskuterar olika lösningar. När jag som pedagog stöttar och lyssnar och ställer öppna frågor för att få eleverna att ta ytterligare steg i sin utveckling och kunskapsinhämtning.

Det här skulle jag vilja förändra:

– Minska på det administrativa arbetet för pedagoger. Låt oss ägna oss åt att planera, undervisa och bedöma i större utsträckning. Jag vet att många kollegor känner stress över alla utvärderingar, dokument och rapporter vi ska skriva varje termin. Vi behöver fler vuxna i skolan, exempelvis lärarassistenter som kan se elever och stötta i exempelvis värdskap på raster, plåstra om och trösta ledsna elever, ansvara för beställning av förbrukningsmaterial, kontakta it-support etc. Vi lärare skulle då få mer tid att ägna oss åt vad uppdraget handlar om, nämligen att undervisa.

– Jag tycker att det ska finnas goda förutsättningar för kollegialt lärande; att samarbeta med kollegor gör yrket så mycket mer inspirerande och utvecklande, vilket resulterar i högre kvalitet på lektionerna, vilket i sin tur leder till bättre elevresultat.

Kommentera