Lärarbristen

Så många yngre lärare fattas per ämne i gymnasiet

Statistiken visar bristen på yngre lärare om det ska vara lika många unga (25–32 år) som äldre (60–67 år) lärare. Statistiken utgår från lärarnas bostadskommun och avser legitimerade lärare. Den tar inte hänsyn till i vilken utsträckning personerna arbetar som lärare. I tabellen ingå enbart ämnen med fler än 50 legitmerade lärare (oavsett ålder).

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm