8_av_10_kommuner_larm_artikel
Lärarbristen

Så många yngre fattas per kommun

Statistiken visar bristen på yngre lärare i grundsklan om det ska vara lika många unga (25–32 år) som äldre (60–67 år) lärare. Statistiken utgår från lärarnas bostadskommun och avser legitimerade lärare. Den tar inte hänsyn till i vilken utsträckning personerna arbetar som lärare.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm