lista_regler

Britt-Marie Selin, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund i Stockholm.

Arbetsmiljö

Listan med regler för föräldrar skrotas

Stockholm föreslog regler för föräldrar för att stoppa påtryckningar mot lärare.
Men regellistan skrotades av högsta skolchefen.
– Det borde finnas ett förväntansdokument för föräldrar, säger Britt-Marie Selin på LR.

Påstridiga föräldrar som lägger sig i undervisningen har blivit ett växande arbetsmiljöproblem för landets lärare. I fjol genomförde Lärarnas Riksförbund en undersökning på området som visar att en majoritet av lärarna i grund- och gymnasieskolan utsätts för påtryckningar från elevernas föräldrar – framför allt när det gäller läxor, undervisningsupplägg och betygsättningen.

I Stockholm hade man hittat ett eget sätt för att vända den tråkiga trenden – en regellista för elevernas föräldrar. Flera Stockholmsskolor tog tillsammans fram en lista med nio punkter för hur vårdnadshavarna förväntas bete sig mot skolan.

Listan innehåller bland annat att man förväntar sig att föräldrar ”möter skolans personal med respekt, tillit och vänlighet, talar positivt om skolan inför ditt barn, litar på att personalen arbetar professionellt och respekterar dem som myndighetsutövare till exempel vid betygssättning”.

Men plötsligt skrotades dokumentet av den nya utbildningsdirektören Lena Holmdahl innan den hann nå politiker och föräldrar.

Britt-Marie Selin, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund i Stockholm, kände till förväntansdokumentet redan i maj. Redan då var tjänsteutlåtandet färdigt och underskrivet av grundskoledirektör Inger Pripp och dåvarande utbildningsdirektör Tony Mufic. 

– Jag sitter i ett beredningsutskott tillsammans med grundskoledirektör Inger Pripp. I utskottet har vi diskuterat lärares arbetsmiljö och arbetsmiljöfrågor under en lång tid. Då kom det upp att det här är ett väldigt stort problem. Det tar väldigt mycket av lärarnas tid. Vissa föräldrar går i dag över gränsen och ställer orimliga krav på lärarna och kräver att få diskutera provrättning och betyg. Därför borde det även finnas ett förväntansdokument för föräldrar, och det skulle väga betydligt tyngre om det kom från centralt håll, säger Britt-Marie Selin.

Orsaken till varför punktlistan i slutändan avfärdades var att dokumentet kunde ha tagits emot på fel sätt av föräldrarna.

– En lista med väldigt korta punkter som inte är satta i ett sammanhang kan uppfattas på så många olika sätt. Det här sättet att formulera sig tycker inte jag att vi ska kommunicera. Det kan träffa väldigt fel, säger Lena Holmdahl till tidningen Stockholmdirekt.

I stället anser skolchefen att det är upp till varje enskild skola att ta ansvar för elevernas föräldrar och hantera arbetsmiljöfrågor.

– Om de hamnar i knepiga situationer med enskilda föräldrar kan vi ge stöd men vi har inte problem med alla föräldrar överallt. Förhållandet mellan skolan och föräldrarna måste bygga på en ömsesidig nära dialog på varje skola, inte på ett papper uppifrån, säger hon.

Lärarnas Riksförbund i Stockholm är väldigt kritiskt till Lena Holmdahls beslut.

– Jag tycker att det är pinsamt när Lena Holmdahl anser att man kan ta fram det här lokalt och diskutera ute på skolorna. Jag tror att det drogs tillbaka av rädsla för föräldratrycket, med utbildningsdirektörens förslag lämnas skolorna ensamma att möta detta tryck. Vi ser numera att vårdnadshavare byter skola om de inte är nöjda med lärares professionella bedömningar, säger Britt-Marie Selin.

– Dokumentet innehåller inte några ”ska-punkter”, utan att du som förälder ska möta skolans personal med respekt och att du litar på att personalen arbetar professionellt och respekterar dem som myndighetsutövare till exempel vid betygssättning. Det är en tydlig lista som hade behövts.

Hade listan varit ett viktigt steg att ta för en bättre arbetsmiljö i skolan?

– Jag tycker verkligen det. Det är klart att det inte räcker hela vägen, men jag tror att det är en bit på väg att tala om att det här inte bara är ett litet problem. Det skulle ge tydlighet att gå ut med det här, säger Britt-Marie Selin.

– Man ska respektera skolans personal som myndighetsutövare, det är viktigt att ha som en punkt. Jag ser det dagligen att det kommer mejl från föräldrar till våra medlemmar där de ska förklara sig om rättningen på ett prov.

Hur ser du på chanserna att hon ändrar sig angående listan?

– Det tvivlar jag starkt på när hon har sagt så här. Jag tror även att det finns vissa politiker som är rädda för ett sådant här dokument. Vi ska träffa Olle Burell (socialdemokratisk politiker och skolborgarråd i Stockholms stad) snart och diskutera det här vidare.

Kommentera