Annons
Sabah Göransson, specialpedagog och samordnare på Vux Huddinge, leder projektet.

Lokala vuxenutbildningens projekt sprids i Europa

Publicerad 20 november 2019

Vux Huddinge är bäst i Europa på integration.
Vuxenutbildningens satsning för att få kvinnor med kort skolbakgrund in i yrkeslivet har lett till ett europeiskt pris för de goda resultaten på hemmaplan. 
Nu sprids integrationsprojektet till flera andra länder. 

I januari startade den kommunala vuxenutbildningen i Huddinge kommun, Vux Huddinge, en satsning för att få sina elever att nå ut i arbetslivet.

Tanken bakom satsningen var att man såg ett stort behov av att göra undervisningen mer tillgänglig och inkluderande för alla elever. Verksamheten hade under en tid prövat sig fram med olika anpassningar, men man märkte att det fanns en grupp elever som inte gjorde den förväntade utvecklingen: invandrarkvinnor med kort skolbakgrund med en yrkesutbildning som målsättning.

– Den här gruppen hade tidigare svårt att se meningsfullheten i undervisningen och den ordinarie undervisningen fungerade inte för dem. Vi märkte att kvinnorna behövde en ännu tydligare koppling till målsättningen, säger Sabah Göransson, specialpedagog och samordnare på Vux Huddinge.

Uppgivenheten och frustrationen skapade en känsla av att dörrarna till samhället var stängda. Eleverna upplevde helt enkelt att det var svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. 

Det hela resulterade i att Vux Huddinge lanserade det nya projektet ”Svenska för kvinnor med fokus på yrkesutbildning”, även kallat Sky. 

Syftet med projektet är att i högre grad utgå från individernas målsättning och behov och på så sätt erbjuda kvinnor med kort skolbakgrund en mer individanpassad kurs i svenska som andraspråk på grundläggande nivå med högre elevdelaktighet.

Upplägget i Sky-projektet bygger på ett arbetslag som arbetar med eleverna där Sabah Göransson leder projektet tillsammans med två pedagoger, en speciallärare, en kurator, en IKT-pedagog, en studie- och yrkesvägledare och en nyskapad tjänst som går under namnet integrationscoach.

– Integrationscoachen ska vara elevernas förlängda arm. Det kan handla om att till exempel besöka olika arbetsplatser, ordna praktik, studiebesök till yrkesutbildningar – just för att öka elevernas motivation, vilket också gynnar språk- och kunskapsutvecklingen, säger Sabah Göransson. 

Hela teamet på Vux Huddinge samlat. Foto: Privat

Kombinationen av professionerna har lett till goda resultat, menar hon.

– Vi ser väldigt goda resultat i samtliga utvecklingsområden. Det är dessutom fantastiskt att också eleverna själva känner det och uttrycker sig kring den egna utvecklingen. Just det tvärprofessionella samarbetet är så otroligt viktigt för just de här eleverna. 

– Överlag består vuxenutbildningen av komplexa elevgrupper som kräver tvärprofessionella kunskaper. Där tillför vi eleverna väldigt många olika bitar som de behöver för att få hjälp med att utvecklas språkligt, kunskapsmässigt men också personlighetsmässigt i den nya kontexten.

Satsningen har gett ringar på vattnet och spridits internationellt. I oktober var Vux Huddinge i Nederländerna på konferensen Transnational Cooperation Activity (TCA) som anordnades av Erasmus+ och Europakommissionen. Det är en konferens som hade som syfte att sammanföra europeiska länder för att utbyta idéer om fler vägar in på arbetsmarknaden. 

Universitets- och högskolerådet (UHR) bjöd in Vux Huddinge till att delta som representant för Sverige, och där utsåg juryn Vux Huddinge till vinnare för bästa projektplan.

– Det var otroligt oväntat att vi skulle få förstapriset eftersom det var många andra bra projekt som presenterades på konferensen. Det som jag tror fångade alla var att vi har ett projekt som var nischat på målgruppen kvinnor med kort skolbakgrund. Det här är en målgrupp som ofta glöms bort. Tittar man på hur det ser ut inom utbildningsvärlden i Europa är det här en målgrupp vars behov oftast inte möts i den traditionella utbildningen.

Förstapriset har gjort att projektet väckt stort intresse bland de deltagande länderna på konferensen. Nu vill fler ta efter det man gjort i Huddinge. Bland annat verksamheter i Tyskland, Storbritannien och Frankrike vill samarbeta och dra nytta av Huddinges arbetssätt.

– Vi har mejlkonversationer fortlöpande och möten inbokade där vi ska skissa vidare på hur det här utbytet ska gå till. Nu ska vi ut i Europa och inspirera. Det är väldigt roligt att projektet sprider sig. Jag upplever att det är ett sådant otroligt slöseri på resurser och kompetens i den här målgruppen. Det finns otroligt mycket resurser, men oftast är inte eleverna själva medvetna om det. Då är det svårt att förmedla det för exempelvis arbetsgivare och samhället, säger Sabah Göransson.

Hur har ni finansierat satsningen från början?

– Vi sökte statsbidrag från SPSM till den nyaste rollen, integrationscoachen, som hjälpte oss att sätta igång det arbetet. Men från och med januari är det Vux Huddinge som själva står för finansieringen av den tjänsten. I övrigt är teamet fastanställda på heltid här på Vux. 

Projektet pågår till december i år och nu är det klart att projektet permanentas – och en ny grupp startar i januari 2020.

Sabah Göransson menar att nyckeln till att lyckas med projektet för den här målgruppen är att ha eleven i fokus och ha en samsyn i verksamheten. 

– Det är tack vare att skolledningen förstår och ger oss förutsättningar att kunna utveckla vårt arbete och möta eleverna på det här sättet, säger hon och tillägger: 

– Det är inte något som helst enkelt uppdrag vi har på vuxenutbildningen generellt när det gäller just likvärdig utbildning, utan det är en utmaning i hela landet. Jag hoppas att de här frågorna uppmärksammas mer i framtiden och det behövs mer forskning på området. Vuxenutbildningen är en otroligt viktig och stor skolform, större än gymnasieskolan, och måste uppmärksammas mer. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Delvis distansundervisning i Stockholm i höst

Corona

På måndag väntas Stockholms stad fatta ett beslut om distansundervisning till hösten.

Annons
Annons

Åsa Fahlén: ”Var är höstplanen för lärarna?”

Terminsstart

Lärare som återvänder till jobbet vittnar om arbetsgivare utan plan för att skydda personal och elever från smitta och överbelastning. Lärarnas Riksförbund är kraftigt kritiska.

Annons

Facket räknar med besvärlig skolstart

Corona

Pandemin och ett lapptäcke av åtgärder runt om i landet bäddar för en orolig skolstart.

Därför ska lärare använda normkritik

Stockholm Pride

Normkritik i klassrummet är en konsekvens av skolans styrdokument och kan dessutom öka ämnesförståelsen, menar läraren Annika Sjödahl.

Annons
Annons

Lund vill ha kameraövervakning på alla skolor

Bevakning

Efter ett stort antal skolbränder planerar Lunds kommun för kamerabevakning på samtliga skolor och förskolor.

Annons

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons