Arbetsmiljö

Lokalbrist tvingar lärare ta elevsamtal ute i bilen

Saknas klassrum, grupprum och arbetsrum på skolan.

Bil, klassrum

Sammanslagningen av två högstadieskolor har lett till att varken lärare eller elever får plats. Förvaltningen lyssnade inte när lärarna varnade i förväg.

Elever har svårt att hitta grupprum och jobbar i stället i korridoren och i kafeterian, och personal tvingas ta enskilda samtal i sin bil ute på parkeringen i brist på rum. Lärarrummet ligger vägg i vägg med kafeterian och ljudisoleringen är så dålig så att lärarna inte kan koncentrera sig.

När förvaltningscheferna föreslog en sammanslagning av Åkerö och Sammilsdals högstadier i Leksand varnade lärarna för att utrymmena inte skulle räcka till. Men varningarna ignorerades och förslaget presenterades för politiken som beslutade att gå vidare med sammanslagningen.

­­– Vi har inte de förutsättningar som krävs för att göra vårt jobb. Om undervisningen kräver att vi delar in eleverna i mindre grupper så får de ofta sitta i korridoren eller i kafeterian, men där blir de störda. Både vi och våra elever får huvudvärk och blir trötta eftersom det är för trångt, säger Marko Pulkkinen, Lärarnas Riksförbunds skyddsombud på skolan.

Nu i efterhand har förvaltningen insett misstaget. I ett svar på den skrivelse som Marko Pulkkinen tillsammans med Lärarförbundets skyddsombud skickade till arbetsgivaren medger den att sammanslagningen lett till en brist på grupprum, klassrum, för trånga och lyhörda arbetsrum och trängsel i allmänna utrymmen. Men några pengar för att åtgärda problemen finns inte.

– Arbetsgivaren bekräftar de brister vi påpekar, men har inte kunnat presentera någon lösning. ”Det finns inte pengar” säger de. De åtgärder som tjänstemän har föreslagit, som exempelvis baracker, faller på att de kostar. Och politiken är inte villig att betala, säger Marko Pulkkinen.

Så hur förväntas ni bedriva skola?

– Det har varit alldeles för trångt på högstadiet medan det har varit mer okej på låg och mellan. Så eftersom vi inte får göra några effektiva arbetsmiljöåtgärder ska högstadiet nu ta två klassrum och ett personalrum från låg och mellan. Så nu får alla det ganska dåligt i stället för att vissa har det ok och andra jättedåligt.

Ärendet är anmält till Arbetsmiljöverket. Skulle det inte hjälpa är nästa steg att undersöka om huvudmannen kan ha gjort sig skyldig till avtalsbrott.

– Vi har två ben att stå på, vi har arbetsmiljölagen och vi har avtalet. Jag tycker man ska tänka på att vi har ett nytt avtal enligt vilket arbetsgivaren ska jobba extra mycket med arbetsmiljön. Hur rimmar det med den här arbetsmiljön som arbetsgivaren utsätter oss för? Nu väntar vi på vad arbetsmiljöverket säger, och därefter kan vi gå vidare och se om arbetsgivaren begår ett avtalsbrott, säger Marko Pulkkinen.

Kommentera