ILLUSTRATION 35 H
Foto: Colourbox

Lokalt avtal skapar oavlönat arbete

Över hälften av lärarna i skånska Bromölla har accepterat mer reglerad arbetstid mot en lönehöjning på 1 500 kronor.Men förändringen har lett till mer obetalt arbete, menar fackliga företrädare i kommunen.

I fjol ökade lärarna i ett av arbetslagen på Humleskolan i Bromölla sin reglerade arbetstid till 40 timmar i veckan och minskade förtroendetiden till fem timmar. Det lokala avtalet innebar samtidigt att lärarna fick 1 500 kronor mer i lönekuvertet.
Inför höstterminen hoppade fler lärare på projektet och över hälften av kommunens pedagoger – cirka 100 personer – har nu accepterat arbetstidsförändringen.

Uppgörelsen är helt i enlighet med överenskommelsen i det centrala avtalet, men Gloria Håkansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund lokalt, är ändå bekymrad över de negativa effekterna.
– Målet från centralt håll har ju varit att öka samarbetet mellan skolans personal, att lärarna skulle träffas mer och att detta skulle leda till högre måluppfyllelse. Men det som har hänt och händer är att många lärare upptäcker att de snabbt fyller sina 40 timmar och sedan ändå har arbete kvar, exempelvis utvecklingssamtal, som de då tvingas utföra oavlönat.  Det här är ett problem speciellt på högstadiet.
– Visst finns det en vinst i att vi oftare kan ha pedagogiska samtal med arbetskamrater, men det är ju inte så att detta har löst problemet med lärarnas arbetstid. Den är fortfarande ett problem, säger Håkansson.

Utöver första årets lönepåslag på 1 500 kronor ska ytterligare 500 kronor per lärare fördelas individuellt under andra året. Projektet beräknas kosta kommunen runt 2,5 miljoner kronor. Det är pengar som får tas inom den ordinarie budgeten för skolan.
– Det kostar, men vi tror att eleverna får någonting tillbaka. Den stora fördelen är att lärarna och rektorer träffas på ett annat sätt. De kan planera tillsammans på arbetsplatsen och har möjlighet att träffa elever, säger kommunalråd Åke Hammarstedt (S), som inte känner igen kritiken om att arbetstidsändringen skulle leda till mer oavlönat arbete.
– Det är inget jag har hört och jag kan inte heller förstå i vilket sammanhang det skulle kunna bli så.
Det lokala avtalet tecknades 2010 och löper i ytterligare ett år. Ännu är det inte bestämt om det blir någon förlängning.
 

Kommentera