4995163-kvinna-med-pengar

69 procent av lärarna tycker att lönevillkoren är den största utmaningen i yrket de kommande åren.

Undersökning

Lönen lärarnas största framtidsutmaning

Lönerna och arbetsbelastningen – det är de två största utmaningarna i gymnasieskolan, anser lärarna själva.

Allt enligt en ny undersökning publicerad i ”Framtidens karriär – gymnasielärare”.

Magasinet ”Framtidens karriär – gymnasielärare” har låtit genomföra en undersökning bland yrkesverksamma lärare inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen om vilka de ser som de största skolutmaningarna.

69 procent av de tillfrågade håller lärarnas lönevillkor som den största utmaningen, följt av arbetsbelastningen och att lärarna i större utsträckning bör kunna fokusera på undervisningen.

Längre ner på listan hamnar att få alla elever att ta gymnasieexamen/nå målen, liksom ämnesbetyg i stället för kursbetyg. Karin Rylenius, andre vice ordförande för Lärarnas Riksförbund och gymnasielärare på Wargentinskolan i Östersund, säger till ”Framtidens karriär – gymnasielärare” att den sistnämnda frågan borde få större uppmärksamhet.

– Kursbetygen lägger omotiverat mycket fokus på betyg snarare än kunskapsinhämtning, vilket stressar många elever. Ämnesbetygen kan bidra till ett ökat fokus på elevens samlade kunskapsinhämtning.

Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL, tycker att undersökningsresultaten fokuserar för lite på elevernas kunskapsutveckling och att fler ska klara gymnasieskolan på tre år.

– Det räcker inte att hänvisa till att eleverna har otillräckliga kunskaper från grundskolan. I stället krävs ett ökat fokus på att ge eleverna det de behöver för att klara av gymnasieåren, bland annat i form av kvalitativ undervisning, säger Andersson till magasinet.

Kommentera