Annons
”Jag tycker att vi har hittat ett nytt driv framåt”, säger Yvonne Sjölin, lågstadielärare på Alléskolan i Lomma. Foto: Andreas Hillergren

Lösningen för en fungerande elevhälsa: ”Spindeldokument”

Publicerad 23 januari 2020

Fakta

EHM – Elevhälsomötet

  • EHM utvecklades av specialpedagogerna Ida Necovski och Anna Bengtsson samt rektor Maria Kempe Olsson på Bergsjö­skolan. 
  • Syftet är att öka samarbetet mellan elevhälsan och lärarna genom kontinuerliga möten som är strukturerade på ett särskilt vis. Förhoppningen är att man därmed kan främja förebyggande insatser som minskar behovet av akuta åtgärder.  

Fakta

Roller under EHM-mötet på Alléskolan:

  • Ordförande (rektor) – Leder mötet och håller tiden för respektive moment.
  • Sekreterare (special­pedagog) – Dokumenterar allt som mötesdeltagarna säger genom en tankekarta på en whiteboard.  
  • Reflekterande team (skolpsykolog, kurator, skol­sköterska) – Reflekterar över pedagogernas beskrivning. 
  • Spindel – Skriver ner en handlingsplan och vem som är ansvarig samt följer upp insatserna mellan mötena.
  • Arbetslaget.

Fakta

Boktips:

I boken ”Elevhälsomötet – en främjande, förebyggande och lärande modell” (Gothia) skriven av Anna Bengtsson Maria Kempe Olsson och Ida Necovski kan du läsa mer om vad metoden innebär.

Skolans uppdrag är att ge alla elever det stöd de behöver – men att lyckas sätta in rätt stöd i rätt tid är ofta lättare sagt än gjort. 
På Alléskolan i Lomma fångar man upp elever i tidig ålder genom en satsning på elevhälsomöten och något som kallas ”spindeldokument”. 
– Funkar elevhälsan på en skola så funkar väldigt mycket, berättar rektor Mats Bauer.

Precis som på många andra skolor hade lärarna på Alléskolan möten tillsammans med rektorn varje termin – den klassiska klasskonferensen. Klasslistan togs fram och så gick varje lärare igenom hela klassen, uppifrån och ner. Hur gick det för eleven i matte? I svenska då? Och hur fungerade barnet socialt i klassen? Lärare och rektor diskuterade tillsammans om det fanns några problem eller svårigheter.  

– Men på något sätt var det som att vi ändå inte riktigt kom någonstans. Det var som att formen var viktigare för det vi gjorde än vad det faktiskt skulle leda till, berättar Mats Bauer.

Något behövde göras – men vad? Lösningen kom från Alléskolans kurator som hade hört talas om en metod som kallas för EHM eller elevhälsomötet. Modellen, som utvecklades under 2012 på Bergsjöskolan i Göteborg, bygger på möten med en speciell struktur där all personal som finns runt eleverna bjuds in och samarbetar med elevhälsan. 

Yvonne Sjölin är ansvarig lärare för ettorna i en av F-1-klasserna och för matematikundervisningen i en av 2:orna på Alléskolan. Har arbetat på Alléskolan sedan 2015.

Sedan dess har metoden spritt sig till flera skolor i landet och Alléskolan bestämde sig för att testa att införa metoden. En av dem som var med från början är lågstadieläraren Yvonne Sjölin som upplever att det har blivit stor skillnad när det kommer till att hitta rätt stöd för eleverna. 

– Jag tycker att vi har hittat ett nytt driv framåt, jag upplever att det händer någonting. Man ser inte att man kommer till en klasskonferens där man tar upp samma problem om och om igen. Att det på varje möte sägs att ”Pelle” inte kan läsa utan att något händer, säger Yvonne Sjölin.

Lyckas man sätta in rätt stöd i tid, kan man fånga upp elever som annars riskerar att halka efter, menar Yvonne Sjölin.

– Ju tidigare man upptäcker att någon behöver stöd, desto tidigare kan vi ju anpassa till vad just den eleven behöver, säger Yvonne Sjölin. 

Men det där är lättare sagt än gjort. Ofta kommer stödet betydligt senare – i själva verket visar Skolverkets statistik att andelen elever med åtgärdsprogram är allra störst i nian. Så hur gör Alléskolan rent konkret för att lyckas sätta in rätt stöd i rätt tid? 

– Först gör jag ju det alla lärare gör: vi prövar allt vi kan och försöker hitta lösningar i klassrummet. Jag prövar att sätta min elev långt fram i klassrummet, att jag sitter bredvid och anpassar arbetsmaterialet. Det jag tror att eleven behöver just i klassrummet. 

– Men märker jag att det inte är tillräckligt och att jag behöver hjälp utanför klassrummet och arbetslaget så tar vi med oss det här problemet till elevhälsomötet, förklarar Yvonne Sjölin.

”Märker jag att jag behöver hjälp utanför arbetslaget så tar vi med oss problemet till elevhälsomötet.”

Med på mötet är rektor Mats Bauer, skolpsykolog, skolsköterska, kurator, skolans två specialpedagoger – och alla lärare i arbetslaget. Nu följer två intensiva timmar – en för F–1 och en för klass 2–3 – enligt en särskild struktur och varje delmoment klockas noga med timer för att allt ska hinnas med. 

Först görs en uppföljning av föregående möte där man tittar på det så kallade ”spindeldokumentet”, det är handlingsplanen med åtgärder som är resultatet av det tidigare EHM-mötet. ”Spindeln” är den person som håller i trådarna, skriver ihop dokumentet och kontrollerar att saker faktiskt blir gjorda. På Alléskolan är det specialpedagogen som har rollen.

– Det här gör ju att saker inte hamnar mellan stolarna, eftersom det skrivs ut väldigt tydligt vem som är ansvarig för respektive åtgärd, förklarar Yvonne Sjölin. 

Därefter berättar arbetslaget om klassen och vad de känner att de behöver ta upp. Det kan handla om alltifrån hur gruppdynamiken fungerar i klassrummet till kontakten med en viss förälder. Under hela tiden står den andra specialpedagogen och tecknar ner en stor tankekarta med alla funderingar, tankar och observationer. 

– Vi berättar hur vi upplever det här och vad vi anser att det behövs för stöd utan avbrott, förklarar Yvonne Sjölin. 

Elevhälsomötet följer ”Spindeldokumentet”, ett effektivt arbetssätt. Foto: Andreas Hillergren

Först i nästa steg tar elevhälsoteamet, eller det reflekterande teamet till orda. På Alléskolan består det av kurator, skolsköterska och skolpsykolog. 

– De återger vad vi har sagt och berättar på ett sätt som att vi inte är där. ”Nu berättade Yvonne det här och jag förstod det så här, men jag har lite frågor kring den här biten”, kan de säga.  

Och hon upplever att det är värdefullt att få se sina problem ur en annan synvinkel.

– De har en särskild expertis som gör att de kan se en öppning eller vinkel som jag kanske inte upptäcker själv. Ibland kan det vara en tillräcklig lösning att få se en sak i ett nytt ljus, säger Yvonne Sjölin. 

Mats Bauer håller med. 

– Tänk att få sina problem belysta av den kompetensen som skolpsykolog, skolsköterska och kurator har. Trots att jag har jobbat 30 år i skolan sitter jag ofta och tänker ”det där var ett intressant perspektiv”. 

Mats Bauer har en bakgrund som fritidspedagog men är rektor sedan 20 år tillbaka.Först när de är färdiga med sin reflektion kommer pedagogerna och rektorn återigen in i diskussionen, de får svara på frågorna som uppstått och sedan bestämma vilket område på den nu fyllda tankekartan som de vill fokusera på. 

– Vi tar inte upp och berättar något litet om varje elev. Det blir fel fokus – och det där kan vi lösa själva i arbetslaget. I stället kanske vi vill lyfta en pojke med autism, där vi känner att vi behöver hjälp från hela skolans team. Vi diskuterar tillsammans kring problemet, vad det är vi inte kan lösa och vad vi behöver sätta in för att komma vidare, förklarar Yvonne Sjölin. 

”Spindeln” skriver parallellt ner vad man tillsammans kommer fram till, vem som är ålagd vad och vad som ska hända till nästa möte. Kanske behövs ett möte med föräldrarna eller en specialpedagogisk insats? Allt skrivs in som konkreta åtgärder i spindeldokumentet som sedan skickas ut till alla som är med på mötet. 

– Jag trodde aldrig att man skulle hinna med alla de här momenten under en timme men i nio fall av tio känner jag att vi gör det om man tydligt håller strukturen, säger rektor Mats Bauer. 

Förutom att mötet är effektivt och ger resultat eftersom man kan ta snabbare konkreta beslut, framhåller han andra mjukare värden. 

– Jag vet vad positiv feedback betyder för lusten, orken och drivkraften på en skola. Det här blir tillfällen där vi verkligen kan se vad pedagogerna gör och vi kan berömma dem för deras arbete. Det gör att det här arbetet har många bottnar hos oss på Alléskolan. 

Yvonne Sjölin håller med om att det är viktigt att bli sedd.

– Jag tror att många lärare upplever att det inte händer någonting i frågorna kring stöd för elever och det skapar en väldig frustration när man inte blir lyssnad på. För en erfaren lärare vet ju när man prövat allt och det inte fungerar. Vi vet när det måste till något annat. 

”Det här arbetet har många bottnar hos oss på Alléskolan”, säger rektor Mats Bauer. Foto: Andreas Hillergren

Med spindeldokumentet riskerar man inte att stå och stampa på samma ställe.

– Det finns en tydlig struktur och plan och det sker en uppföljning. Om det står att ledningen skulle göra något och de inte har gjort det får de förklara varför – som lärare får man hela tiden klara besked. Och om vi har prövat något under tiden mellan mötena och märker att det inte ger ett resultat så hittar vi en annan lösning – tillsammans med elevhälsan, säger Yvonne Sjölin.  

Just det nära samarbetet med elevhälsan under mötena framhålls även av Mats Bauer, som menar att det även spiller över till det dagliga arbetet. 

– De här forumen för alla funktioner närmare varandra och skapar relationer. På många skolor blir det ett ”vi” och ”dem”, där elevhälsan sitter ensam och beslutar saker som man sedan mejlar ut till pedagogerna. Det funkar inte. Skolsköterskan måste vara en person som känner alla lärare och som har insyn och insikter om vad som pågår i alla klassrum. 

Det gör hela skillnaden, menar Mats Bauer.

– Funkar elevhälsan på en skola så funkar väldigt mycket.

Elevhälsomötet infördes först i Bergsjöskolan som ligger i ett socioekonomiskt utsatt område, medan Lomma är ett socioekonomiskt starkt område. Är elevhälsomöten lika applicerbart på vilken skola som helst? 

– Om jag skulle vara med på Bergsjöskolans möte skulle de säkert göra en massa saker annorlunda. Alla som har jobbat i skola vet att man kan ha samma upplägg på pappret, men i verkligheten blir det helt olika saker. Men för oss har vår tolkning av elevhälsomötet gjort enorma skillnader i skolans insatser – både för hela klasser och enskilda elever. Vi har fått en annan helhetssyn.  

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Hot och våld

Tuffare trygghetsregler: ”Lärare ska inte vara rädda”

Arbetsmiljö

Mobilförbud, porrstopp och fler avstängda elever. Det är några av punkterna i regeringens utredning om trygghet och studiero.

Annons
Annons

Rebecca hotades till livet av förälder

Hot mot lärare

Rebecca Karlsson gjorde en orosanmälan och blev mordhotad av den utpekade föräldern. 
– Som lärare har jag en skyldighet att göra det, säger hon till Skolvärlden.

Annons

13 ordningsfrågor – det här får och måste du göra

Lista

Vad får och måste lärare göra för att stoppa ett slagsmål mellan elever? LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck reder ut vad som gäller.

Lärarassistenter

Skolverket: Här är 6 områden där lärarassistenter kan avlasta lärare

Utredning

”Tanken är att lärare ska använda sin tid till det som verksamheten behöver.”

Forskning: Så påverkas lärarna av lärarassistenter

Avlastning

Mindre psykiskt ansträngande – men lika mycket att göra.

Annons
Annons
Annons
Blogg

David Haas: Vad bestämmer en lärares status?

Blogg

”För mig är läraryrket ett statusyrke, oavsett vilka ämnen du har eller i vilken skolform du undervisar.”

Debatt

”Rör inte min yrkesstolthet”

Debatt

”Vårt bästa härligaste arbete blir inte mer attraktivt på arbetsmarknaden när tryggheten urholkas och vi låter kränkningskulturen segra”, skriver läraren Ellinor Lundsten.

Kommentera
Sociala medier

Yrkesetiska rådet om sociala medier: ”Lärare bör tänka efter en extra gång”

Etik

Lärare som använder sin lärarroll i kommersiella syften riskerar att skada hela yrkeskåren, menar rådet.

Lärarledarskap

Regeringen ser över timplanerna – elevens val kan försvinna helt

Timplaner

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att se över timplanerna för grundskolan.

Granskning: Skolornas lokalkris

Sju av tio kommuner är i akut behov av nya skollokaler

Skolornas lokalkris

Under de kommande fem åren behöver sju av tio kommuner nya skollokaler, bland annat för att klara växande elevkullar. Det visar en ny undersökning av Skolvärlden.

Fackets kamp ledde till en ny idrottshall

Skolornas lokalkris

Efter flera år av diskussioner och ihärdigt fackligt arbete fick Lerbäckskolan i Lund till slut en ny idrottshall som invigdes för bara några veckor sedan.

De drabbades av näsblod och hudsprickor i skolans miljö

Skolornas lokalkris

Elever, lärare och annan personal på Svartedalsskolan på Hisingen i Göteborg drabbas återkommande av bland annat onormal trötthet, näsblod och sprickor i huden.

Studie- och yrkesvägledning

Så skapades syv-lyftet på Gotland

SYV

Projektet ”Kompetenta Gotland” har som mål att höja utbildningsnivån på ön.
– Jag kan se början på en förändring och en samsyn, säger Susanne Svensson, studie- och yrkesvägledare.

NO och matematik

Här sköter studenter mattehjälpen för att minska avhoppen

SI-pass

Under ledning av högskolestudenter får gymnasieelever diskutera kniviga problem. Samtalen sker under friare former än på de vanliga lektionerna.

Så fungerar SI-pass: ”Dominoeffekt ända ner i grundskolan”

SI-pass

Nu ska modellen med SI-pass spridas till över 30 kommuner i sydligaste Sverige. 

Varannan ämneslärarutbildning brister – Ma och Sv värst

Granskning

Nästan hälften av landets ämneslärarutbildningar har kvalitetsbrister, visar Universitetskanslersämbetets nya utvärdering.

Debatt

”Vem är ’skolan’ i medias rapportering?”

Debatt

”I de flesta människors ögon är ’skolan’ lärare, men det är viktigt att vi pratar om rätt saker”, skriver läraren Karin Herlitz.

Kommentera
Arbetsmiljö

Efter kränkningarna – facken anmäler Hörby till Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljö

Facken köper inte kommunens svar på kritik om kränkningar och skräckvälde.

Kommunledningen sprider skräck i Hörby – ”Folk är rädda”

Arbetsmiljö

Mobbning och kränkningar sprids från kommunledningen ut i verksamheterna i Hörby kommun, enligt sju fackliga organisationer som slår larm.

Kongressen 2020

Här är förbundsstyrelsens alla förslag till kongressen

Kongressen 2020

LR:s ordförande Åsa Fahlén summerar varje enskild proposition.

Forskning

Forskning: Rektorer tvingas nedprioritera likabehandlingsarbetet

Forskning

”Det saknas förutsättningar”, säger forskaren Greta Lindberg.

Slöjförbud i skolan

Skolverket: Inte tillåtet med slöjförbud i skolan

Politik

Enligt Skolverkets bedömning är det inte tillåtet att förbjuda skolelever att bära slöja.

Nedskärningar

”Det talas inte klarspråk – när blev en nedskärning en anpassning?”

Blogg

 Får man inte säga nedskärningar i skolan längre?, undrar David Haas.

Lärare inför egen Lex Maria efter sparkrav

Nedskärningar

Lärarnas svar på kommunens nya nedskärningsbudget: Vi anmäler skolan varje gång brist på resurser leder till att elever inte får hjälp.

Rättsprocess

Kritiserade friskolan tvingas stänga

Dom

Förvaltningsrätten går på Skolinspektionens linje när det gäller Elma school.

Prickad huvudman fortsätter driva skola – i decennier

Rättsprocess

Skolinspektionen vill stänga skolan men ägaren driver den vidare – trots 20 år av anmälningar, betalningsförelägganden och indragna tillstånd.

Lärare fick inte ut lön från kritiserade skolan: ”Horribelt”

Stockholm

Flera lärare har haft problem med att få ut sina löner, enligt Lärarnas Riksförbund.

Blogg

Att hantera ”efter lovet-dilemmat”

Blogg

”Ska vi på måndagen efter ett lov köra på som vanligt – eller behövs det en bufferttimme eller två för att väcka alla till skolvardagen igen?”, frågar sig Karin Boberg.

Debatt

”Varför sparka på svängdörrar när det finns betongväggar?”

Debatt

”Någonting behöver vridas om ordentligt, något som gör att vågen vänder, och det är inte mer lokala pengar som är den kortsiktiga lösningen”, skriver Jens S West.

Kommentera

Ny forskning: Förstelärare gör läraryrket mer attraktivt

Utvärdering

Lägre personalomsättning på skolor som har förstelärare, visar forskning från IFAU.

ny facklig organisering

Detaljer för ny organisering – så kan den bli verklighet

Fackligt

Nu presenterar Lärarnas Riksförbund detaljerna kring hur en eventuell ny organisering skulle kunna se ut.

Per Kornhall: ”Lärare har mycket att vinna”

Fackligt

Skolexperten Per Kornhall om ny eventuell facklig organisering för lärare. ”Lärare har mycket att vinna på det”, skriver han.

Sex- och samlevnadsundervisning

”Att med undervisning ta avstånd från övergrepp är inte att döma unga”

Slutreplik

Skolans undervisning om pornografi ska ta upp att det som sker i porrfilmer är på riktigt, skriver Marcus Svensson.

Kommentera

”Icke-dömande samtal innebär inte att man förhärligar porr”

Replik

Öppna samtal och kunskap är förutsättningen för att unga ska få de verktyg de behöver, skriver RFSU i en replik.

Kommentera

”Förmedla kunskaper och värden – inte barns upplevelser av pornografi”

Debatt

Skolans undervisning ska ta ställning mot fenomen som existerar i vårt samhälle, skriver Marcus Svensson.

Kommentera

RFSU tipsar: Så pratar du med eleverna om porr

Sexualkunskap

Utgå från elevernas erfarenheter och låt dig inte skrämmas av propaganda, råder Kalle Röcklinger.

Kommun backar från kritiserat komvux-besked: ”Stor facklig seger”

Komvux

Ville ta bort klassrumsundervisningen – nu tar Härnösands kommun ett omtag efter stark kritik.

Lärarlyftet förlängs: öppnar för fler med behörighet

Nytt beslut

Lärarlyftet ska ge ämnesbehörighet även i ämnen där läraren inte undervisar. Beslutet välkomnas av LR.

Debatt

”Betyg måste kunna överklagas – under ordnade former”

Debatt

”Möjligheten att överklaga sina betyg skulle frånta föräldrar skälen att försöka utöva påtryckningar på lärarna i frågan om deras betygssättning”, skriver debattörerna.

Kommentera
Arbetsmiljö

De tog krafttag för arbetsmiljön – nu vill lärarna stanna

Arbetsmiljö

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete lyckades ledningen och personalen tillsammans förbättra både stämning, arbetstider och lokaler. 

Politik

”Era förslag löser inte segregationen, Liberalerna”

Debatt

”Det vi behöver är inte fler förslag från er politiker”, skriver Linnea Lindquist, rektor i Hammarkullen.

Kommentera

Förstatligande och högre lärarlön ska få ordning på utsatta skolor

Politik

Statlig styrning och mer pengar ska få ordning på de mest utsatta skolorna och locka fler behöriga lärare, enligt Liberalernas nya förslag.

Arbetsmiljö

Lärare och elever sjuka – rivningsmärkt skola drivs vidare

Arbetsmiljö

Akuta astmabesvär, sårig hud och rinnande ögon.

Lön

Ny lönestatistik: Lägsta utveckling för lärare på flera år

Lön

”Det är oroväckande”, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Coronaviruset

Lärare isoleras från skola – vistades i samma område som coronasmittad

Corona

”Det är en bra försiktighetsåtgärd”, säger Frida Hagelin, biträdande huvudskyddsombud för LR i Kungsbacka.

Debatt

”Vi måste lyfta läraryrkets vita fläckar”

Debatt

”Med rätt verklighetsbild kan vi fördela resurserna rätt och göra de mest lönsamma prioriteringarna”, skriver Beata Kull.

Kommentera
Debatt

”Trygghet är en förutsättning för att lära sig”

Debatt

Ideologi, resursbrist och förutfattade meningar väger ofta tyngre än att ta reda på vad eleven verkligen behöver, skriver debattörerna.

Kommentera

”NPF-säkring” kan bli en business på bekostnad av eleverna

NPF

Det gäller att ha ett kritiskt förhållningssätt till trender, skriver Sara Bruun.

Regeringens förslag: Vill göra stora förändringar i komvux

Politik

Regeringen vill att komvux ändras om för att stärka integrationen.

Debatt

”Kan inte alla skolor få vara bra skolor?”

Debatt

”Den svenska skolan blir alltmer ojämlik”, skriver Erica Lindberg, socionom och förälder. 

Kommentera
Granskning tystnadskultur

Granskning: Varannan lärare är tyst av rädsla för att straffas

Granskning

Enligt varannan tillfrågad lärare råder det en tystnadskultur inom den svenska skolan. Fyra av tio lärare uppger att de har straffats efter att ha framfört kritik mot verksamheten.

Före detta läraren skriver själv: ”Den som är kritisk ställs i skamvrån”

Krönika

Före detta läraren Mikael Bruér skriver själv om svårigheten att stå upp för sina åsiker utan att bli åsidosatt och bortvald.

Juristen: Det här gäller om yttrandefrihet på skolor

Juridik

Offentligt anställda lärare har en mycket långtgående yttrandefrihet, säger Matteus Canevall som är förbundsjurist på LR.

Läraren Gunilla: ”Vi får inte kritisera i sociala medier”

Tystnadskultur

Den som kritiserar nedskärningar inom skolan kan bli inkallad till högre chef för ”håll käften-samtal”, berättar läraren Gunilla.

Debatt

Malmö stad: ”Grundskolepedagoger ska inte ersätta behöriga lärare”

Debatt

Att låta obehöriga bli "grundskolepedagoger" handlar inte om att ersätta behöriga lärare, skriver Martin Strand på Malmö stad.

Kommentera

”Det är dags att förstatliga skolan”

Debatt

”Svensk skola är för viktig för att läggas i händerna på felprioriterande kommunpolitiker”, skriver Erik Berg, utbildningspolitisk talesperson för Luf.

Kommentera
Lärarbrist

Skolverkets larm: Lärare kan tvingas vänta över ett år på legitimation

Lärarbrist

Skolverket sågar regeringens förslag att flytta delar av myndigheten till Härnösand, med längre väntetiden för lärarlegitimation som följd.

Debatt

”Lärare som gör ett bra jobb motarbetas ständigt”

Debatt

Sverige hade kunnat vara Europas bästa skolnation, skriver Douglas Thor från Muf.

Kommentera
Förintelsens minnesdag

Läraren Olle Linton prisas för sitt arbete mot nazism

Stockholm

Menar att skolan har en viktig roll när det kommer till att motverka nazism.

Föräldrarelationer

Forskaren: Föräldrar kan bli en arbetsmiljörisk för lärare

Forskning

Ett nytt forskningsprojekt ska förebygga att lärare hängs ut av missnöjda föräldrar i sociala medier.

”Så kan vi lärare förebygga konflikter med föräldrar”

Debatt

”Vad kan vi tänkas göra för att försöka förebygga situationer som leder till att föräldrar agerar påstridigt eller rent av otrevligt?”, frågar sig läraren Jonas Nilsson. Här är hans förslag.

Kommentera
Lov och frånvaro

Här är loven flexibla: ”Kan ta ut dagarna när eleven har behov”

Skollov

Eleverna har 14 dagars ”semester” att ta ut under terminen.

Elever på semester utan lov riskerar böter

Lov

En vecka in på vårterminen var alla elever inte tillbaka från semestern.

Politik

Oppositionen ger till skolan – genom att ta från skolan

Budget 2020

En halv miljard som regeringen vigt åt lärarassistenter ska finansiera oppositionens extra pengar till välfärden.

Malmö vill anställa obehöriga lärare – i sju år

Lärarbrist

Obehöriga lärare ska bli ”grundskolepedagoger” och kunna anställas på lång sikt för att mota lärarbristen.

Hot och våld

M: Inför ny brottsrubricering för våld mot skolpersonal

Förslag

”Vi måste visa och markera att det inte är acceptabelt att hota eller misshandla skolpersonal”, säger Kristina Axén Olin.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons